Điểm chuẩn trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên năm 2021

0
302

Trường Ngoại ngữ – ĐH Thái Nguyên đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Trường Ngoại ngữ – ĐH Thái Nguyên năm 2021

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT đã được cập nhật.

Điểm sàn Trường Ngoại ngữ Thái Nguyên năm 2020

Điểm sàn trường Ngoại ngữ – ĐH Thái Nguyên năm 2020 như sau:

Ngành
Điểm sàn 2020
Sư phạm tiếng Anh 24
Ngôn ngữ Anh 19.5
Ngôn ngữ Nga 18
Ngôn ngữ Pháp 18
Sư phạm tiếng Trung Quốc 21.5
Ngôn ngữ Trung Quốc 22

Điểm chuẩn trường Ngoại ngữ – ĐH Thái Nguyên 2021

Điểm chuẩn trường Ngoại ngữ – ĐH Thái Nguyên năm 2021 như sau:

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Trường Ngoại ngữ – ĐH Thái Nguyên các năm trước đó như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Sư phạm tiếng Anh 18.5 18.5
Sư phạm tiếng Trung Quốc 20.5 20
Ngôn ngữ Anh 18.5 18.5
Ngôn ngữ Nga 13 15
Ngôn ngữ Pháp 13 15
Ngôn ngữ Trung Quốc 20.5 20