Điểm chuẩn Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên năm 2022

1175

Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2022 đợt 1.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên năm 2022

Điểm sàn Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên 2022

Điểm sàn Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên năm 2022 như sau:

Ngành
Điểm sàn
Kinh doanh quốc tế
Quản trị kinh doanh
Kế toán
Quản lý tài nguyên và môi trường

Điểm chuẩn Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên 2022

Điểm chuẩn các ngành Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Kinh doanh quốc tế 15
Quản trị kinh doanh 15
Kế toán 15
Quản lý tài nguyên và môi trường 15

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Quản trị kinh doanh 15
Kinh doanh quốc tế 15
Kế toán 15
Quản lý tài nguyên và môi trường 15

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên các năm trước như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Kinh doanh quốc tế 14 15.8
Quản trị kinh doanh 13.5 16.1
Kế toán (Chuyên ngành Kế toán – Tài chính) 13.5 15.45
Quản lý tài nguyên và môi trường 13.5 15.1