Điểm chuẩn Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên năm 2020

0
201

Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên đã chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020 (điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển).

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên năm 2020

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT sẽ có sau ngày 4/10 nhé.

Điểm sàn Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên năm 2020

Điểm sàn Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên năm 2020 như sau:

Ngành
Điểm sàn 2020
  Thi THPT Học bạ
Kinh doanh quốc tế 15 18
Quản trị kinh doanh 15 18
Kế toán (Chuyên ngành Kế toán – Tài chính) 15 18
Quản lý tài nguyên và môi trường 15 18

Điểm chuẩn Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên năm 2020

Điểm chuẩn chính thức năm 2020.

Điểm chuẩn trúng tuyển Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Kinh doanh quốc tế 14 15.8
Quản trị kinh doanh 13.5 16.1
Kế toán (Chuyên ngành Kế toán – Tài chính) 13.5 15.45
Quản lý tài nguyên và môi trường 13.5 15.1