Điểm chuẩn Trường Đại học Luật – ĐHQG Hà Nội năm 2022

1958

Trường Đại học Luật – ĐHQG Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Luật – ĐHQG Hà Nội năm 2022

Điểm chuẩn Trường Đại học Luật – ĐHQG Hà Nội năm 2022

Điểm chuẩn Trường Đại học Luật – ĐHQGHN xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Khối XT Điểm chuẩn 2022 Tiêu chí phụ
Luật C00 28.25 27.750098
A00 24.9 24.650098
D01 25.3 24.550096
D03 24.45 24.200097
D78 26.22 25.970099
D82 22.62 22.620098
Luật – CLC A01 24.7 8.00096
Luật thương mại quốc tế A00 25.7 25.200096
A01
D01
D78, D82
Luật kinh doanh A00 25.1 24.350096
A01
D01, D03
D90, D91

Điểm chuẩn 2021:

Tên ngành Khối XT Điểm chuẩn
Luật C00 27.75
A00 25.15
D01 26.1
D03 25.5
D78 26.55
D82 24.55
Luật – CLC A01 25.85
D01
D07
D78
Luật thương mại quốc tế A00 26.5
A01
D01
D78, D82
Luật kinh doanh A00 26.05
A01
D01, D03
D90, D91

Tham khảo thủ tục nhập học và nhập học trực tuyến tại đây.

Tham khảo điểm chuẩn Trường Đại học Luật – ĐHQGHN các năm trước:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Luật học (C00) 25.5 27.5
Luật học (A00) 21 24.3
Luật học (D01) 21.55 24.4
Luật học (D03) 18.45 23.25
Luật học (D78) 22.17 24.5
Luật thương mại quốc tế 21.95 24.8
Luật kinh doanh 21.97 24.55
Luật (CLC) 21.2 23.75