Điểm chuẩn Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội năm 2021

0
295

Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội năm 2021

Điểm chuẩn Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội năm 2021

Điểm chuẩn Khoa Luật – ĐHQGHN xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Khối XT Điểm chuẩn
Luật C00 27.75
A00 25.15
D01 26.1
D03 25.5
D78 26.55
D82 24.55
Luật – CLC A01 25.85
D01
D07
D78
Luật thương mại quốc tế A00 26.5
A01
D01
D78, D82
Luật kinh doanh A00 26.05
A01
D01, D03
D90, D91

Tham khảo điểm chuẩn Khoa Luật – ĐHQGHN năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Luật học (C00) 25.5 27.5
Luật học (A00) 21 24.3
Luật học (D01) 21.55 24.4
Luật học (D03) 18.45 23.25
Luật học (D78) 22.17 24.5
Luật thương mại quốc tế 21.95 24.8
Luật kinh doanh 21.97 24.55
Luật (CLC) 21.2 23.75