Điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển năm 2021

0
12016

Học viện Chính sách và Phát triển đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Học viện Chính sách và phát triển năm 2022

Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021 đã được cập nhật!!!

Điểm chuẩn APD năm 2021

1. Điểm chuẩn xét học bạ

Điểm chuẩn học bạ Học viện Chính sách và Phát triển năm 2021 như sau:

Đợt 1:

Tên ngành
Điểm chuẩn HB
Thang 10 Thang 30
Kinh tế 8.3 24.9
Kinh tế phát triển 8.0 24.0
Kinh tế quốc tế 8.5 25.5
Kinh tế số 7.8 23.4
Quản lý Nhà nước 7.3 21.9
Quản trị kinh doanh 8.5 25.5
Tài chính – Ngân hàng 8.3 24.9
Kế toán 8.4 25.2
Luật Kinh tế 8.2 24.6

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Kinh tế 24.95
Kinh tế số 24.65
Kinh tế quốc tế 25.6
Kinh tế phát triển 24.85
Luật kinh tế 26.0
Quản lý nhà nước 24.0
Quản trị kinh doanh 25.25
Tài chính – Ngân hàng 25.35
Kế toán 25.05

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Chính sách và Phát triển năm 2020 như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Kinh tế 17.5 20
Kinh tế phát triển
17.2 19
Kinh tế quốc tế
20 22.75
Quản lý Nhà nước
17.15 18.25
Quản trị kinh doanh
19.25 22.5
Tài chính – Ngân hàng 19 22.25
Luật kinh tế 17.15 21
Kế toán / 20.25