Điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển năm 2020

0
656

Học viện Chính sách và Phát triển đã chính thức công bố điểm trúng tuyển theo hình thức xét học bạ đợt 1 và đợt 2 cùng mức điểm xét hồ sơ và điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Học viện Chính sách và phát triển năm 2021

Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020 đã được cập nhật!!!

Điểm sàn Học viện Chính sách và Phát triển năm 2020

Điểm sàn Học viện Chính sách và Phát triển năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2020
Kinh tế 18
Kinh tế phát triển
18
Kinh tế quốc tế
18
Quản lý Nhà nước
18
Quản trị kinh doanh
18
Tài chính – Ngân hàng 18
Luật kinh tế 18

Điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển năm 2020

1. Điểm chuẩn xét học bạ

Ngành xét tuyển Đợt 1 (Xét điểm TB) Đợt 2 (Thang điểm 30)
Kinh tế 7.0 22.5
Kinh tế phát triển
7.0 21.65
Kinh tế quốc tế
8.2 25.5
Quản lý Nhà nước
6.68 20.85
Quản trị kinh doanh
8.0 25.5
Tài chính – Ngân hàng 7.5 23.5
Luật kinh tế 7.0 21.25

 

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT 2020

Đã cập nhật kết quả.

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Chính sách và Phát triển năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Kinh tế 17.5 20
Kinh tế phát triển
17.2 19
Kinh tế quốc tế
20 22.75
Quản lý Nhà nước
17.15 18.25
Quản trị kinh doanh
19.25 22.5
Tài chính – Ngân hàng 19 22.25
Luật kinh tế 17.15 21
Kế toán / 20.25