Điểm chuẩn Đại học Y tế Công cộng năm 2020

0
305

Trường Đại học Y tế Công cộng chính thức công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy và điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Y tế Công cộng năm 2021

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2020 đã có.

Điểm sàn Đại học Y tế Công cộng năm 2020

Điểm sàn trường Đại học Y tế Công cộng năm 2020 như sau:

Ngành Điểm sàn 2020
Y tế công cộng 15.5
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19
Dinh dưỡng 15.5
Công tác xã hội 14
Công nghệ kỹ thuật môi trường 14
Kỹ thuật phục hồi chức năng 19

Điểm chuẩn Đại học Y tế Công cộng năm 2020

Trường ĐH Y tế Công Cộng đã công bố điểm trúng tuyển năm 2020.

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Y tế Công cộng năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Y tế công cộng 16.5 15.5
Kỹ thuật xét nghiệm y học 18.5 19
Dinh dưỡng 18 15.5
Công tác xã hội 15 14
Công nghệ kỹ thuật môi trường 14
Kỹ thuật phục hồi chức năng 19