Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Y tế Công cộng năm 2021

0
376

Trường Đại học Y tế Công cộng chính thức công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Y tế Công cộng năm 2021

Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ được cập nhật trước 17h00 ngày 16/09/2021.

Điểm sàn Đại học Y tế Công cộng năm 2021

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của trường Đại học Y tế Công cộng năm 2021 như sau:

Tên ngành
Điểm sàn
Năm 2020 Năm 2021
Y tế công cộng 15.5 15.0
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19.0 19.0
Dinh dưỡng 15.5 15.0
Công tác xã hội 14.0 15.0
Công nghệ kỹ thuật môi trường 14.0 15.0
Kỹ thuật phục hồi chức năng 19.0 19.0

Điểm chuẩn Đại học Y tế Công cộng năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Y tế Công cộng theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Y tế Công cộng năm 2020 như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn
Năm 2019 Năm 2020
Y tế công cộng 16.5 15.5
Kỹ thuật xét nghiệm y học 18.5 19
Dinh dưỡng 18 15.5
Công tác xã hội 15 14
Công nghệ kỹ thuật môi trường 14
Kỹ thuật phục hồi chức năng 19