Điểm chuẩn trường Đại học Y tế Công cộng năm 2021

0
1074

Trường Đại học Y tế Công cộng chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Y tế Công cộng năm 2022

Điểm sàn Đại học Y tế Công cộng năm 2021

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của trường Đại học Y tế Công cộng năm 2021 như sau:

Tên ngành
Điểm sàn
2020 2021
Y tế công cộng 15.5 15.0
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19.0 19.0
Dinh dưỡng 15.5 15.0
Công tác xã hội 14.0 15.0
Công nghệ kỹ thuật môi trường 14.0 15.0
Kỹ thuật phục hồi chức năng 19.0 19.0

Điểm chuẩn Đại học Y tế Công cộng năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Y tế Công cộng theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Kỹ thuật xét nghiệm y học 22.5
Kỹ thuật phục hồi chức năng 22.75
Dinh dưỡng 16.0
Y tế công cộng 15.0
Công tác xã hội 15.0
Công nghệ kỹ thuật môi trường 15.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Y tế Công cộng các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Y tế công cộng 16.5 15.5
Kỹ thuật xét nghiệm y học 18.5 19
Dinh dưỡng 18 15.5
Công tác xã hội 15 14
Công nghệ kỹ thuật môi trường / 14
Kỹ thuật phục hồi chức năng / 19