Điểm chuẩn trường Đại học Y Hà Nội năm 2020

0
285

Trường Đại học Y Hà Nội chính thức công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy và điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Y Hà Nội năm 2021

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2020 đã được update.

Điểm sàn Đại học Y Hà Nội năm 2020

Điểm sàn trường Đại học Y Hà Nội năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2020
Y khoa 23
Y học cổ truyền 23
Răng – Hàm – Mặt 23
Y học dự phòng 21
Y tế công cộng 19
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19
Điều dưỡng 19
Dinh dưỡng 19
Khúc xạ nhãn khoa 19
Y khoa (PH Thanh Hóa) 23
Điều dưỡng (PH Thanh Hóa) 19

Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2020

Lưu ý: Đại học Y Hà Nội tính tiêu chí phụ theo ưu tiên thứ tự nguyện vọng, cao nhất là 1.

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Y Hà Nội năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Điểm chuẩn TC phụ Số TT
Y khoa 26.75 28.9 1 362
Y học cổ truyền 23.3 26.5 2 58
Răng – Hàm – Mặt 26.4 28.65 2 78
Y học dự phòng 21 24.25 3 97
Y tế công cộng 19.9 22.4 1 82
Kỹ thuật xét nghiệm y học 23.2 26.5 5 57
Điều dưỡng 22 25.8 2 127
Dinh dưỡng 21 24.7 5 83
Khúc xạ nhãn khoa 23.4 26.65 3 52
Y khoa (PH Thanh Hóa) 24.3 27.65 4 109
Điều dưỡng (PH Thanh Hóa) / 22.4 1 95