Điểm chuẩn trường Đại học Y dược TP HCM năm 2022

3323

Trường Đại học Y dược TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Y dược TPHCM năm 2022

Đã cập nhật điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Điểm sàn UMP

Điểm sàn nhận hồ sơ trường Đại học Y dược TPHCM năm 2022 như sau:

Ngành Điểm sàn
Y khoa
Y khoa (có chứng chỉ Tiếng Anh)
Y học dự phòng
Y học cổ truyền
Dược học
Dược học (có chứng chỉ Tiếng Anh)
Điều dưỡng
Điều dưỡng (Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh)
Hộ sinh (chỉ tuyển nữ)
Điều dưỡng (Chuyên ngành Gây mê hồi sức)
Dinh dưỡng
Răng – Hàm – Mặt
Răng – Hàm – Mặt (có chứng chỉ Tiếng Anh)
Kỹ thuật phục hình răng
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Kỹ thuật hình ảnh y học
Kỹ thuật phục hồi chức năng
Y tế công cộng

Điểm chuẩn UMP năm 2022

Điểm chuẩn trường Đại học Y dược TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Y khoa 27.55
Y khoa (kết hợp sơ tuyển CCTA quốc tế) 26.6
Y học dự phòng 21
Y học dự phòng (kết hợp sơ tuyển CCTA quốc tế) 23.35
Y học cổ truyền 24.2
Y học cổ truyền (kết hợp sơ tuyển CCTA quốc tế) 22.5
Dược học 25.5
Dược học (kết hợp sơ tuyển CCTA quốc tế) 23.85
Điều dưỡng 20.3
Điều dưỡng (kết hợp sơ tuyển CCTA quốc tế) 20.3
Điều dưỡng (Gây mê hồi sức) 23.25
Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) 19.05
Dinh dưỡng 20.35
Dinh dưỡng (kết hợp sơ tuyển CCTA quốc tế) 20.95
Răng – Hàm – Mặt 27
Răng – Hàm – Mặt (kết hợp sơ tuyển CCTA quốc tế) 26.25
Kỹ thuật phục hình răng 24.3
Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp sơ tuyển CCTA quốc tế) 23.45
Kỹ thuật xét nghiệm y học 24.5
Kỹ thuật hình ảnh y học 23
Kỹ thuật phục hồi chức năng 20.6
Y tế công cộng 19.1
Y tế công cộng (kết hợp sơ tuyển CCTA quốc tế) 22.25

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Y khoa 28.2
Y khoa (có chứng chỉ Tiếng Anh) 27.65
Y học dự phòng 23.9
Y học cổ truyền 25.2
Dược học 26.25
Dược học (có chứng chỉ Tiếng Anh) 24.5
Điều dưỡng 24.1
Điều dưỡng (Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh) 22.8
Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) 23.25
Điều dưỡng (Chuyên ngành Gây mê hồi sức) 24.15
Dinh dưỡng 24.0
Răng – Hàm – Mặt 27.65
Răng – Hàm – Mặt (có chứng chỉ Tiếng Anh) 27.4
Kỹ thuật phục hình răng 25.0
Kỹ thuật xét nghiệm y học 25.45
Kỹ thuật hình ảnh y học 24.8
Kỹ thuật phục hồi chức năng 24.1
Y tế công cộng 22.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Y dược TPHCM các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Y khoa 26.7 28.45
Y khoa (có chứng chỉ Tiếng Anh) 24.7 27.7
Y học dự phòng 20.5 21.95
Y học cổ truyền 22.4 25
Dược học 23.85 26.2
Dược học (có chứng chỉ Tiếng Anh) 21.85 24.2
Điều dưỡng 21.5 23.65
Điều dưỡng (Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh) / 21.65
Điều dưỡng (Chuyên ngành Hộ sinh – chỉ tuyển nữ) 20 22.5
Điều dưỡng (Chuyên ngành Gây mê hồi sức) 21.25 23.5
Dinh dưỡng 21.7 23.4
Răng – Hàm – Mặt 26.1 28
Răng – Hàm – Mặt (có chứng chỉ Tiếng Anh) / 27.1
Kỹ thuật phục hình răng 22.55 24.85
Kỹ thuật xét nghiệm y học 23 25.35
Kỹ thuật hình ảnh y học 22 24.45
Kỹ thuật phục hồi chức năng 21.1 23.5
Y tế công cộng 18.5 19