Điểm chuẩn trường Đại học Y dược TP HCM năm 2020

0
435

Trường Đại học Y dược TP HCM chính thức công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Y dược TP HCM năm 2021

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã được cập nhật.

Điểm sàn Đại học Y dược TP HCM năm 2020

Điểm sàn Đại học Y dược TPHCM năm 2020 như sau:

Ngành Điểm sàn 2020
Y khoa 23
Y khoa (có chứng chỉ Tiếng Anh) 23
Y học dự phòng 19
Y học cổ truyền 21
Dược học 21
Dược học (có chứng chỉ Tiếng Anh) 21
Điều dưỡng 19
Điều dưỡng (Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh) 19
Điều dưỡng (Chuyên ngành Hộ sinh – chỉ tuyển nữ) 19
Điều dưỡng (Chuyên ngành Gây mê hồi sức) 19
Dinh dưỡng 19
Răng – Hàm – Mặt 23
Răng – Hàm – Mặt (có chứng chỉ Tiếng Anh) 23
Kỹ thuật phục hình răng 19
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19
Kỹ thuật hình ảnh y học 19
Kỹ thuật phục hồi chức năng 19
Y tế công cộng 19

Điểm chuẩn Đại học Y dược TP HCM năm 2020

Cập nhật điểm chuẩn chính thức 2020 đã được cập nhật.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Y dược TPHCM năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Y khoa 26.7 28.45
Y khoa (có chứng chỉ Tiếng Anh) 24.7 27.7
Y học dự phòng 20.5 21.95
Y học cổ truyền 22.4 25
Dược học 23.85 26.2
Dược học (có chứng chỉ Tiếng Anh) 21.85 24.2
Điều dưỡng 21.5 23.65
Điều dưỡng (Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh) / 21.65
Điều dưỡng (Chuyên ngành Hộ sinh – chỉ tuyển nữ) 20 22.5
Điều dưỡng (Chuyên ngành Gây mê hồi sức) 21.25 23.5
Dinh dưỡng 21.7 23.4
Răng – Hàm – Mặt 26.1 28
Răng – Hàm – Mặt (có chứng chỉ Tiếng Anh) / 27.1
Kỹ thuật phục hình răng 22.55 24.85
Kỹ thuật xét nghiệm y học 23 25.35
Kỹ thuật hình ảnh y học 22 24.45
Kỹ thuật phục hồi chức năng 21.1 23.5
Y tế công cộng 18.5 19