Điểm chuẩn Trường Đại học Y dược Thái Nguyên năm 2022

2192

Trường Đại học Y dược Thái Nguyên chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Y dược Thái Nguyên năm 2022

Điểm chuẩn Trường Đại học Y dược Thái Nguyên năm 2022

1/ Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét kết quả học tập bậc THPT (mã 200) trường Đại học Y dược Thái Nguyên năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Y khoa 26.5
Y học dự phòng 22.4
Dược học 23
Điều dưỡng 19.6
Hộ sinh 21.2
Răng Hàm Mặt 28
Kỹ thuật xét nghiệm y học 22.5

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022

Điểm chuẩn trường Đại học Y dược – ĐH Thái Nguyên xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Y khoa 25.75
Y học dự phòng 21.8
Dược học 24.8
Điều dưỡng 19
Hộ sinh 19
Răng Hàm Mặt 26.75
Kỹ thuật xét nghiệm y học 24.2

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Y khoa 26.2
Răng Hàm Mặt 26.25
Dược học 25.2
Y học dự phòng 21.8
Điều dưỡng 21.5
Kỹ thuật xét nghiệm y học 24.85
Hộ sinh 19.15

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Y dược – ĐH Thái Nguyên các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Y khoa 23.6 26.4
Y học dự phòng 18 20.9
Răng – Hàm – Mặt 23.4 26.25
Điều dưỡng 19.45 21
Kỹ thuật xét nghiệm y học 21 24.25
Dược học 21.7 24.85