Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Y dược Hải Phòng năm 2021

0
349

Trường Đại học Y dược Hải Phòng chính thức công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Y dược Hải Phòng năm 2021

Điểm chuẩn trúng tuyển xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ được cập nhật trước 17h00 ngày 16/09/2021.

Điểm sàn Đại học Y dược Hải Phòng năm 2021

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT của Đại học Y dược Hải Phòng năm 2021 như sau:

Tên ngành
Khối XT
Điểm sàn
Năm 2020 Năm 2021
Y khoa A A00 22.0 22.0
Y khoa B B00 22.0 22.0
Y học dự phòng B00 19.0 19.0
Y học cổ truyền B00 21.0 21.0
Răng – Hàm – Mặt B00 22.0 22.0
Dược học A A00 21.0 21.0
Dược học B B00 21.0 21.0
Dược học D D07 21.0 21.0
Điều dưỡng B00 19.0 19.0
Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 19.0 19.0

Điểm chuẩn Đại học Y dược Hải Phòng năm 2021

Điểm chuẩn trúng tuyển xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của trường Đại học Y dược Hải Phòng sẽ được cập nhật trước 17h00 ngày 16/09/2021.

Lưu ý:

  • Điểm chuẩn dưới đây tính theo thang điểmt 30.
  • Điểm chuẩn đã bao gồm điểm ưu tiên
  • Tiêu chí phụ áp dụng với các thí sinh có điểm xét tuyển  = Điểm chuẩn nếu vượt chỉ tiêu.

Cụ thể xét thứ tự ưu tiên như sau:

  • Khối B00: Xét tổng điểm 3 môn chưa làm tròn > Môn Sinh > Môn Hóa > Môn Toán
  • Khối A00: Xét tổng điểm 3 môn chưa làm tròn > Môn Hóa > Môn Toán > Môn Lý
  • Khối D07: Xét tổng điểm 3 môn chưa làm tròn > Môn Hóa > Môn Toán > Môn Anh

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Y dược Hải Phòng năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Y khoa A 23.2 26
Y khoa B 23.85 27
Y học dự phòng 18.05 21.4
Y học cổ truyền 20.1 23.9
Răng – Hàm – Mặt 23.5 26.8
Dược học A 22.95 25.65
Dược học B 23.15 26
Dược học D 20.05 23.85
Điều dưỡng 20.35 22.85
Kỹ thuật xét nghiệm y học 20.8 24.6