Điểm chuẩn trường Đại học Xây dựng Miền Trung 2022

1740

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Xây dựng Miền Trung 2022

I. Điểm sàn MUCE

Điểm sàn trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2023 chưa có thông tin chính thức.

II. Điểm chuẩn MUCE năm 2022

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn học bạ
Kỹ thuật xây dựng18
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông18
Kỹ thuật cấp thoát nước18
Kiến trúc18
Kiến trúc nội thất18
Quản lý đô thị và công trình18
Kinh tế xây dựng18
Quản lý xây dựng18
Kế toán18
Quản trị kinh doanh18
Công nghệ thông tin18

2. Điểm chuẩn từ điểm xét tốt nghiệp THPT (thang 10)

Điểm chuẩn trường Đại học Xây dựng Miền Trung xét theo điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn xét tốt nghiệp
Kỹ thuật xây dựng6.0
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông6.0
Kỹ thuật cấp thoát nước6.0
Kiến trúc6.0
Kiến trúc nội thất6.0
Quản lý đô thị và công trình6.0
Kinh tế xây dựng6.0
Quản lý xây dựng6.0
Kế toán6.0
Quản trị kinh doanh6.0
Công nghệ thông tin6.0

3. Điểm chuẩn xét điểm thi ĐGNL

Điểm chuẩn trường Đại học Xây dựng Miền Trung xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHCM như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn ĐGNL
Kỹ thuật xây dựng600
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông600
Kỹ thuật cấp thoát nước600
Kiến trúc600
Kiến trúc nội thất600
Quản lý đô thị và công trình600
Kinh tế xây dựng600
Quản lý xây dựng600
Kế toán600
Quản trị kinh doanh600
Công nghệ thông tin600

4. Điểm chuẩn theo điểm thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Xây dựng Miền Trung xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2022
a. Trụ sở chính tại Phú Yên
Kỹ thuật xây dựng15
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông15
Kỹ thuật cấp thoát nước15
Kiến trúc15
Kiến trúc nội thất15
Quản lý đô thị và công trình15
Kinh tế xây dựng15
Quản lý xây dựng15
Kế toán15
Quản trị kinh doanh15
Công nghệ thông tin15
b. Phân hiệu Đà Nẵng
Kỹ thuật xây dựng15
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông15
Kỹ thuật cấp thoát nước15
Kiến trúc (Kiến trúc công trình)15
Kiến trúc nội thất15
Quản lý đô thị và công trình15
Kinh tế xây dựng15
Quản lý xây dựng (Quản lý dự án)15
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)15
Quản trị kinh doanh15
Công nghệ thông tin15

III. Điểm chuẩn các năm liền trước

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2021
Kỹ thuật xây dựng15.0
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông15.0
Kiến trúc15.0
Kinh tế xây dựng15.0
Quản lý xây dựng15.0
Kỹ thuật môi trường15.0
Kỹ thuật cấp thoát nước15.0
Kế toán15.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Xây dựng Miền Trung các năm 2019, 2020 dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
20192020
Kỹ thuật xây dựng1315
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông1315
Kiến trúc1315
Kinh tế xây dựng1315
Quản lý xây dựng1315
Kỹ thuật môi trường1315
Kỹ thuật cấp thoát nước1315
Kế toán1315