Điểm chuẩn trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2020

0
324

Đại học Xây dựng Miền Trung đã chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo kết quả thi THPT năm 2020 và điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2020

Điểm chuẩn theo kết quả thi THPT năm 2020 đã được cập nhật.

Điểm sàn Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2020

Điểm sàn trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2020 như sau:

Ngành Điểm sàn 2020
Kỹ thuật xây dựng 18
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 18
Kiến trúc 18
Kinh tế xây dựng 18
Quản lý xây dựng 18
Kỹ thuật môi trường 18
Kỹ thuật cấp thoát nước 18
Kế toán 18

Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2020

1/ Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ

Ngành học Điểm trúng tuyển
Kỹ thuật xây dựng 15
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15
Kiến trúc 15
Kinh tế xây dựng 15
Quản lý xây dựng 15
Kỹ thuật môi trường 15
Kỹ thuật cấp thoát nước 15
Kế toán 15

2/ Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT

Đã được cập nhật.

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Kỹ thuật xây dựng 13 15
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 13 15
Kiến trúc 13 15
Kinh tế xây dựng 13 15
Quản lý xây dựng 13 15
Kỹ thuật môi trường 13 15
Kỹ thuật cấp thoát nước 13 15
Kế toán 13 15