Điểm chuẩn trường Đại học Xây dựng Miền Trung 2022

1441

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Xây dựng Miền Trung 2022

Điểm sàn MUCE

Điểm sàn trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2022 như sau:

Ngành Điểm sàn
Kỹ thuật xây dựng
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Kiến trúc
Kinh tế xây dựng
Quản lý xây dựng
Kỹ thuật môi trường
Kỹ thuật cấp thoát nước
Kế toán

Điểm chuẩn MUCE năm 2022

1/ Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Kỹ thuật xây dựng 18
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 18
Kỹ thuật cấp thoát nước 18
Kiến trúc 18
Kiến trúc nội thất 18
Quản lý đô thị và công trình 18
Kinh tế xây dựng 18
Quản lý xây dựng 18
Kế toán 18
Quản trị kinh doanh 18
Công nghệ thông tin 18

2/ Điểm chuẩn từ điểm xét tốt nghiệp THPT (thang 10)

Điểm chuẩn trường Đại học Xây dựng Miền Trung xét theo điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn xét tốt nghiệp
Kỹ thuật xây dựng 6.0
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 6.0
Kỹ thuật cấp thoát nước 6.0
Kiến trúc 6.0
Kiến trúc nội thất 6.0
Quản lý đô thị và công trình 6.0
Kinh tế xây dựng 6.0
Quản lý xây dựng 6.0
Kế toán 6.0
Quản trị kinh doanh 6.0
Công nghệ thông tin 6.0

3/ Điểm chuẩn xét điểm thi ĐGNL

Điểm chuẩn trường Đại học Xây dựng Miền Trung xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHCM như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn ĐGNL
Kỹ thuật xây dựng 600
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 600
Kỹ thuật cấp thoát nước 600
Kiến trúc 600
Kiến trúc nội thất 600
Quản lý đô thị và công trình 600
Kinh tế xây dựng 600
Quản lý xây dựng 600
Kế toán 600
Quản trị kinh doanh 600
Công nghệ thông tin 600

4/ Điểm chuẩn theo điểm thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Xây dựng Miền Trung xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
1. Trụ sở chính tại Phú Yên
Kỹ thuật xây dựng 15
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15
Kỹ thuật cấp thoát nước 15
Kiến trúc 15
Kiến trúc nội thất 15
Quản lý đô thị và công trình 15
Kinh tế xây dựng 15
Quản lý xây dựng 15
Kế toán 15
Quản trị kinh doanh 15
Công nghệ thông tin 15
2. Phân hiệu Đà Nẵng
Kỹ thuật xây dựng 15
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15
Kỹ thuật cấp thoát nước 15
Kiến trúc (Kiến trúc công trình) 15
Kiến trúc nội thất 15
Quản lý đô thị và công trình 15
Kinh tế xây dựng 15
Quản lý xây dựng (Quản lý dự án) 15
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) 15
Quản trị kinh doanh 15
Công nghệ thông tin 15

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Kỹ thuật xây dựng 15.0
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15.0
Kiến trúc 15.0
Kinh tế xây dựng 15.0
Quản lý xây dựng 15.0
Kỹ thuật môi trường 15.0
Kỹ thuật cấp thoát nước 15.0
Kế toán 15.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Xây dựng Miền Trung các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Kỹ thuật xây dựng 13 15
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 13 15
Kiến trúc 13 15
Kinh tế xây dựng 13 15
Quản lý xây dựng 13 15
Kỹ thuật môi trường 13 15
Kỹ thuật cấp thoát nước 13 15
Kế toán 13 15