Điểm chuẩn Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 2023

1319

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã chính thức công bố mức điểm trúng tuyển đại học năm 2023.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2023

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã được cập nhật.

I. Điểm chuẩn DVTDT

1. Điểm chuẩn xét học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2023 như sau:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn học bạ
1Sư phạm Âm nhạc24.1
2Sư phạm Mỹ thuật22.65
3Giáo dục Mầm non26.09
4Giáo dục Tiểu học27.3
5Thanh nhạc16.5
6Đồ họa16.5
7Thiết kế thời trang16.5
8Luật16.5
9Quản trị khách sạn16.5
10Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành16.5
11Du lịch16.5
12Quản lý văn hóa16.5
13Thông tin – Thư viện16.5
14Công nghệ truyền thông16.5
15Công tác xã hội16.5
16Quản lý nhà nước16.5
17Ngôn ngữ Anh16.5
18Quản lý thể dục thể thao16.5

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn
1Sư phạm Âm nhạc26.1
2Sư phạm Mỹ thuật25.3
3Giáo dục Mầm non26.99
4Giáo dục Tiểu học27.4
5Thanh nhạc15
6Đồ họa15
7Thiết kế thời trang15
8Luật15
9Quản trị khách sạn15
10Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành15
11Du lịch15
12Quản lý văn hóa15
13Thông tin – Thư viện15
14Công nghệ truyền thông15
15Công tác xã hội15
16Quản lý nhà nước15
17Ngôn ngữ Anh15
18Quản lý thể dục thể thao15

Điểm chuẩn năm 2021:

II. Điểm chuẩn các năm liền trước

Điểm chuẩn năm 2022:

TTTên ngành

Điểm chuẩn 2022
Điểm thi THPTHọc bạ THPT
1Giáo dục mầm non1924
2Giáo dục thể chất24.5
3Sư phạm Âm nhạc1819.5
4Sư phạm Mỹ thuật1819.5
5Thanh nhạc1516.5
6Đồ họa1515
7Thiết kế thời trang1515
8Luật1516.5
9Ngôn ngữ Anh1516.5
10Quản lý văn hóa1516.5
11Quản lý Nhà nước1516.5
12Công nghệ truyền thông1516.5
13Thông tin – Thư viện1516.5
14Công tác xã hội1516.5
15Du lịch1516.5
16Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành1516.5
17Quản trị khách sạn1516.5
18Quản lý thể dục thể thao1515

Điểm chuẩn 2021:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn 2021
1Sư phạm Âm nhạc17.5
2Sư phạm Mỹ thuật17.5
3Giáo dục Mầm non18.5
4Thanh nhạc17.5
5Đồ họa14
6Thiết kế thời trang14
7Luật14
8Quản trị khách sạn14
9Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành14
10Du lịch14
11Quản lý văn hóa14
12Thông tin – Thư viện14
13Công nghệ truyền thông14
14Công tác xã hội14
15Quản lý nhà nước14
16Ngôn ngữ Anh14
17Quản lý thể dục thể thao14

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa các năm trước dưới đây:

TTTên ngành
Điểm chuẩn
20192020
1Sư phạm Âm nhạc1817.5
2Sư phạm Mỹ thuật1817.5
3Giáo dục Mầm non1818.5
4Thanh nhạc19.517.5
5Đồ họa1314
6Thiết kế thời trang1314
7Luật1314
8Quản trị khách sạn1314
9Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành1314
10Du lịch1314
11Quản lý văn hóa1314
12Thông tin – Thư viện1314
13Công tác xã hội1314
14Quản lý nhà nước1314
15Công nghệ truyền thông1314
16Ngôn ngữ Anh1314
17Quản lý thể dục thể thao1314
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.