Điểm chuẩn Đại học Trưng Vương năm 2022

260

Trường Đại học Trưng Vương đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Đại học Trưng Vương năm 2022

Điểm chuẩn Đại học Trưng Vương năm 2022

1/ Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Trưng Vương năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Ngôn ngữ Anh 17
Ngôn ngữ Trung Quốc 17
Quản trị kinh doanh 17
Tài chính – Ngân hàng 17
Kế toán 17
Luật kinh tế 17
Điều dưỡng 19.5

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022

Điểm chuẩn trường Đại học Trưng Vương xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Ngôn ngữ Anh 15
Ngôn ngữ Trung Quốc 15
Quản trị kinh doanh 15
Tài chính – Ngân hàng 15
Kế toán 15
Luật kinh tế 15
Điều dưỡng 19