Điểm chuẩn trường Đại học Tiền Giang năm 2021

0
1146

Trường Đại học Tiền Giang chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tiền Giang năm 2022

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã được update.

Điểm sàn Đại học Tiền Giang năm 2021

Điểm sàn trường Đại học Tiền Giang năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Giáo dục tiểu học 19.0
Sư phạm Toán học 19.0
Sư phạm Ngữ văn 19.0
Kế toán 17.0
Quản trị kinh doanh 17.0
Tài chính – Ngân hàng 15.0
Kinh tế 15.0
Luật 15.0
Công nghệ thực phẩm 15.0
Nuôi trồng thủy sản 15.0
Chăn nuôi 15.0
Công nghệ sinh học 15.0
Bảo vệ thực vật 15.0
Công nghệ thông tin 16.0
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 15.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15.0
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15.0
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15.0
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – tin học công nghiệp /
Văn hóa học 15.0
Du lịch 15.0
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) 17.0

Điểm chuẩn TGU năm 2021

1/ Điểm chuẩn xét học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Tiền Giang năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Giáo dục tiểu học
Sư phạm Toán học
Sư phạm Ngữ văn
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Tài chính – Ngân hàng
Kinh tế
Luật
Công nghệ thực phẩm
Nuôi trồng thủy sản
Chăn nuôi
Công nghệ sinh học
Bảo vệ thực vật
Công nghệ thông tin
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – tin học công nghiệp
Văn hóa học
Du lịch
Giáo dục mầm non (Cao đẳng)

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Tiền Giang xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Giáo dục tiểu học 20.0
Sư phạm Toán học 19.0
Sư phạm Ngữ văn 19.0
Kế toán 17.0
Quản trị kinh doanh 17.0
Tài chính – Ngân hàng 15.0
Kinh tế 15.0
Luật 15.0
Công nghệ thực phẩm 15.0
Nuôi trồng thủy sản 15.0
Chăn nuôi 15.0
Công nghệ sinh học 15.0
Bảo vệ thực vật 15.0
Công nghệ thông tin 16.0
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 15.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15.0
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15.0
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15.0
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – tin học công nghiệp /
Văn hóa học 15.0
Du lịch 15.0
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) 17.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Tiền Giang các năm trước dưới đây:

Tên ngành

Điểm chuẩn
2019 2020
Kế toán 15 21
Quản trị kinh doanh 15 21
Tài chính – Ngân hàng 13.5 19
Kinh tế 13 15
Luật 14 21
Công nghệ thông tin 13.5 20
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 13 15
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 13.5 15
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 13.5 15
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 13 15
Công nghệ thực phẩm 13.5 16
Nuôi trồng thủy sản 13 15
Chăn nuôi 13 15
Công nghệ sinh học 13 26
Điện tử – Tin học công nghiệp 13 27.5
Văn học 13 /
Văn hóa học 13 19
Du lịch 14 21
Bảo vệ thực vật / 15
Giáo dục tiểu học / 22.5
Sư phạm Toán học / 22.5
Sư phạm Ngữ văn / 18.5
Giáo dục mầm non (hệ cao đẳng) 16.5