Điểm chuẩn chính thức Đại học Thủ Dầu Một năm 2020

0
423

Trường Đại học Thủ Dầu Một chính thức công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Thủ Dầu Một năm 2020

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã được cập nhật

Điểm sàn Đại học Thủ Dầu Một năm 2020

Điểm sàn trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2020 như sau:

Tên ngành Điểm sàn 2020
Thi THPT Học bạ
Công tác xã hội 15
Quản lý tài nguyên và môi trường 15
Quản lý nhà nước 15
Quản lý đất đai 15
Địa lý học 15
Văn hóa học 15
Chính trị học 15
Tâm lý học 15
Quốc tế học 15
Văn học 15
Lịch sử 15
Toán kinh tế 15
Du lịch 15
Ngôn ngữ Trung Quốc 15.5
Ngôn ngữ Anh 15.5
Công nghệ thông tin 15.5
Kỹ thuật điện tử – viễn thông 15
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu 15
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 15
Quản lý đô thị 15
Công nghệ thực phẩm 15
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 15.5
Công nghệ kỹ thuật ô tô 15
Kỹ thuật gỗ – Công nghệ chế biến lâm sản 15
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15
Kỹ thuật cơ điện tử 15
Quy hoạch vùng và đô thị 15
Kiến trúc 15
Kỹ thuật xây dựng 15
Kỹ thuật điện 15
Quản lý công nghiệp 15
Hệ thống thông tin 15
Kỹ thuật phần mềm 15
Khoa học môi trường 15
Hóa học 15
Tài chính – Ngân hàng 15
Quản trị kinh doanh 16
Kế toán 15.5
Luật học 15.5
Mỹ thuật 15
Âm nhạc 15
Thiết kế đồ họa 15
Giáo dục học 15
Sư phạm ngữ văn Theo quy định của Bộ GD&ĐT
Sư phạm Lịch sử
Giáo dục tiểu học
Giáo dục mầm non

Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 2020

1/ Điểm chuẩn xét kết quả học bạ

Chưa có thông tin chính thức

Tên ngành Điểm trúng tuyển học bạ
Công tác xã hội 18
Quản lý tài nguyên và môi trường 18
Quản lý nhà nước 18
Quản lý đất đai 18
Địa lý học 18
Văn hóa học 18
Chính trị học 18
Tâm lý học 18
Quốc tế học 18
Văn học 18
Lịch sử 18
Toán kinh tế 18
Du lịch 18
Ngôn ngữ Trung Quốc 20
Ngôn ngữ Anh 19
Công nghệ thông tin 18
Kỹ thuật điện tử – viễn thông 18
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu 18
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 18
Quản lý đô thị 18
Công nghệ thực phẩm 18
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 18
Công nghệ kỹ thuật ô tô 18
Kỹ thuật gỗ – Công nghệ chế biến lâm sản 18
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18
Kỹ thuật cơ điện tử 18
Quy hoạch vùng và đô  thị 18
Kiến trúc 18
Kỹ thuật xây dựng 18
Kỹ thuật điện 18
Quản lý công nghiệp 18
Hệ thống thông tin 18
Kỹ thuật phần mềm 18
Khoa học môi trường 18
Hóa học 18
Tài chính – Ngân hàng 18
Quản trị kinh doanh 22
Kế toán 19
Luật h ọc 19
Mỹ thuật 18
Âm nhạc 18
Thiết kế đồ họa 18
Giáo dục học 18
Sư phạm ngữ văn 24
Sư phạm Lịch sử 24
Giáo dục tiểu học 24
Giáo dục mầm non 24

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020

Điểm trúng tuyển đã được cập nhật chính thức.

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Giáo dục học 14 15
Giáo dục Mầm non 19 18.5
Giáo dục Tiểu học 20 18.5
Sư phạm ngữ văn 18.5
Sư phạm Lịch sử 18.5
Thiết kế đồ họa 14 15
Ngôn ngữ Anh 16 15.5
Ngôn ngữ Trung Quốc 16 15.5
Lịch sử 14.25 15
Văn học 15 15
Văn hóa học 14 15
Chính trị học 14.5 15
Quản lý nhà nước 15 15
Tâm lý học 14 15
Địa lý học 14 15
Quốc tế học 14.25 15
Quản trị kinh doanh 16.5 16
Tài chính – Ngân hàng 16 15
Kế toán 16.5 15.5
Luật học 16.5 15.5
Hóa học 14.5 15
Khoa học môi trường 14 15
Kỹ thuật phần mềm 14 15
Hệ thống thông tin 14 15
Công nghệ kỹ thuật ô tô 14 15
Quản lý công nghiệp 14 15
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 14.5 15.5
Kỹ thuật cơ điện tử 14 15
Kỹ thuật điện 14 15
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 14 15
Kỹ thuật gỗ – Công nghệ chế biến lâm sản 14.75 15
Kiến trúc 14 15
Quy hoạch vùng và đô thị 14.75 15
Kỹ thuật xây dựng 14 15
Công tác xã hội 14 15
Quản lý tài nguyên và môi trường 14 15
Quản lý đất đai 14 15
Toán kinh tế / 15
Du lịch / 15
Công nghệ thông tin / 15.5
Kỹ thuật điện tử – viễn thông / 15
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu / 15
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm / 15
Quản lý đô thị / 15
Công nghệ thực phẩm / 15
Mỹ thuật 15
Âm nhạc 15