Điểm chuẩn Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng năm 2022

1023

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng đã công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo học bạ và kết quả thi THPT năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng năm 2022

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ có chính thức dự kiến trước 17h ngày 17/09.

Điểm sàn Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

Điểm chuẩn năm 2022 của Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng hiện chưa có thông tin.

Các bạn có thể tham khảo điểm chuẩn các năm trước dưới đây:

1/ Điểm sàn xét theo học bạ + thi năng khiếu

Điểm sàn xét theo học bạ + thi năng khiếu trường ĐH Thể dục thể Thao Đà Nẵng bao gồm điểm xét tuyển, điểm thi năng khiếu và tổng điểm 2 môn văn hóa xét tuyển dựa theo học lực lớp 12.

Ngành Điểm sàn 2020
Điểm XT Điểm NK Tổng điểm 2 môn văn hóa Học lực lớp 12
Giáo dục thể chất 19.5 6.5 13 K-G
Giáo dục thể chất 20 9.0 11 TB
Huấn luyện thể thao 19.5 6.5 13 K-G
Huấn luyện thể thao 20 9.0 11 TB
Quản lý thể dục thể thao 15 5.0 10 TB

2/ Điểm sàn xét theo kết quả thi THPT 2020 + thi năng khiếu

Điểm sàn ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng xét dựa theo tổng điểm xét tuyển, điểm thi môn năng khiếu và tổng điểm 2 môn văn hóa.

Ngành Điểm sàn 2020
Điểm XT Điểm NK Tổng 2 môn văn hóa
Giáo dục thể chất 18.16 6.5 11.66
Huấn luyện thể thao 18.16 6.5 11.66
Quản lý thể dục thể thao 15 5.0 10

Điểm chuẩn Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng năm 2020

Sau ngày 4/10 quay lại nhaa…

Ngành Điểm chuẩn 2019 2020
Giáo dục thể chất 18 Sau ngày 4/10
Huấn luyện thể thao 18
Quản lý thể dục thể thao 15