Điểm chuẩn trường Đại học Thành Đông năm 2022

810

Trường Đại học Thành Đông chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thành Đông năm 2022

Điểm chuẩn trường Đại học Thành Đông năm 2022

1. Điểm chuẩn xét học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Thành Đông năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Y học cổ truyền 24
Dược học 24
Điều dưỡng 19.5
Dinh dưỡng 19.5
Luật 18
Luật kinh tế 18
Quản lý nhà nước 18
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18
Quản trị khách sạn 18
Quản trị kinh doanh 18
Kế toán 18
Tài chính – Ngân hàng 18
Quản lý đất đai 18
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 18
Công nghệ thông tin 18
Công nghệ kỹ thuật ô tô 18
Chính trị học 18
Thú y 18
Ngôn ngữ Anh 18
Ngôn ngữ Trung Quốc 18
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19.5
Kỹ thuật hình ảnh y học 19.5
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Thành Đông xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Y học cổ truyền 21
Dược học 21
Điều dưỡng 19
Dinh dưỡng 19
Luật 14
Luật kinh tế 14
Quản lý nhà nước 14
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14
Quản trị khách sạn 14
Quản trị kinh doanh 14
Kế toán 14
Tài chính – Ngân hàng 14
Quản lý đất đai 14
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 14
Công nghệ thông tin 14
Công nghệ kỹ thuật ô tô 14
Chính trị học 14
Thú y 14
Ngôn ngữ Anh 14
Ngôn ngữ Trung Quốc 14
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19
Kỹ thuật hình ảnh y học 19
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 14

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Y học cổ truyền 21.0
Dược học 21.0
Điều dưỡng 19.0
Dinh dưỡng 19.0
Luật 15.0
Luật kinh tế 15.0
Quản lý nhà nước 15.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.0
Quản trị khách sạn 15.0
Quản trị kinh doanh 15.0
Kế toán 15.0
Tài chính – Ngân hàng 15.0
Quản lý đất đai 15.0
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 15.0
Công nghệ thông tin 15.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô 15.0
Chính trị học 15.0
Thú y 15.0
Ngôn ngữ Anh 15.0
Ngôn ngữ Trung Quốc 15.0