Điểm chuẩn trường Đại học Thành Đông năm 2023

1164

Trường Đại học Thành Đông chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2023.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thành Đông năm 2023

I. Điểm chuẩn trường Đại học Thành Đông năm 2023

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Thành Đông năm 2023 như sau:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn học bạ
1Y học cổ truyền24
2Dược học24
3Điều dưỡng19.5
4Dinh dưỡng19.5
5Luật18
6Luật kinh tế18
7Quản lý nhà nước18
8Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành18
9Quản trị khách sạn18
10Quản trị kinh doanh18
11Kế toán18
12Tài chính – Ngân hàng18
13Quản lý đất đai18
14Công nghệ kỹ thuật xây dựng18
15Công nghệ thông tin18
16Công nghệ kỹ thuật ô tô18
17Chính trị học18
18Thú y18
19Ngôn ngữ Anh18
20Ngôn ngữ Trung Quốc18
21Ngôn ngữ Hàn Quốc18
22Kỹ thuật xét nghiệm y học19.5
23Kỹ thuật hình ảnh y học19.5
24Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa18
25Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử18

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Thành Đông xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn
1Y học cổ truyền21
2Dược học21
3Điều dưỡng19
4Dinh dưỡng19
5Luật14
6Luật kinh tế14
7Quản lý nhà nước14
8Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành14
9Quản trị khách sạn14
10Quản trị kinh doanh14
11Kế toán14
12Tài chính – Ngân hàng14
13Quản lý đất đai14
14Công nghệ kỹ thuật xây dựng14
15Công nghệ thông tin14
16Công nghệ kỹ thuật ô tô14
17Chính trị học14
18Thú y14
19Ngôn ngữ Anh14
20Ngôn ngữ Trung Quốc14
21Ngôn ngữ Hàn Quốc14
22Kỹ thuật xét nghiệm y học19
23Kỹ thuật hình ảnh y học19
24Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa14
25Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử14

III. Điểm chuẩn các năm liền trước

Điểm chuẩn năm 2022:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn
Điểm thi THPTHọc bạ THPT
1Y học cổ truyền2124
2Dược học2124
3Điều dưỡng1919.5
4Dinh dưỡng1919.5
5Luật1418
6Luật kinh tế1418
7Quản lý nhà nước1418
8Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành1418
9Quản trị khách sạn1418
10Quản trị kinh doanh1418
11Kế toán1418
12Tài chính – Ngân hàng1418
13Quản lý đất đai1418
14Công nghệ kỹ thuật xây dựng1418
15Công nghệ thông tin1418
16Công nghệ kỹ thuật ô tô1418
17Chính trị học1418
18Thú y1418
19Ngôn ngữ Anh1418
20Ngôn ngữ Trung Quốc1418
21Kỹ thuật xét nghiệm y học1919.5
22Kỹ thuật hình ảnh y học1919.5
23Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa1418

Điểm chuẩn năm 2021:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn 2021
1Y học cổ truyền21.0
2Dược học21.0
3Điều dưỡng19.0
4Dinh dưỡng19.0
5Luật15.0
6Luật kinh tế15.0
7Quản lý nhà nước15.0
8Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành15.0
9Quản trị khách sạn15.0
10Quản trị kinh doanh15.0
11Kế toán15.0
12Tài chính – Ngân hàng15.0
13Quản lý đất đai15.0
14Công nghệ kỹ thuật xây dựng15.0
15Công nghệ thông tin15.0
16Công nghệ kỹ thuật ô tô15.0
17Chính trị học15.0
18Thú y15.0
19Ngôn ngữ Anh15.0
20Ngôn ngữ Trung Quốc15.0
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.