Điểm chuẩn Trường Đại học Thành Đông năm 2022

974

Trường Đại học Thành Đông chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thành Đông năm 2023

I. Điểm chuẩn trường Đại học Thành Đông năm 2022

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Thành Đông năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn học bạ
Y học cổ truyền24
Dược học24
Điều dưỡng19.5
Dinh dưỡng19.5
Luật18
Luật kinh tế18
Quản lý nhà nước18
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành18
Quản trị khách sạn18
Quản trị kinh doanh18
Kế toán18
Tài chính – Ngân hàng18
Quản lý đất đai18
Công nghệ kỹ thuật xây dựng18
Công nghệ thông tin18
Công nghệ kỹ thuật ô tô18
Chính trị học18
Thú y18
Ngôn ngữ Anh18
Ngôn ngữ Trung Quốc18
Kỹ thuật xét nghiệm y học19.5
Kỹ thuật hình ảnh y học19.5
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa18

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Thành Đông xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2022
Y học cổ truyền21
Dược học21
Điều dưỡng19
Dinh dưỡng19
Luật14
Luật kinh tế14
Quản lý nhà nước14
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành14
Quản trị khách sạn14
Quản trị kinh doanh14
Kế toán14
Tài chính – Ngân hàng14
Quản lý đất đai14
Công nghệ kỹ thuật xây dựng14
Công nghệ thông tin14
Công nghệ kỹ thuật ô tô14
Chính trị học14
Thú y14
Ngôn ngữ Anh14
Ngôn ngữ Trung Quốc14
Kỹ thuật xét nghiệm y học19
Kỹ thuật hình ảnh y học19
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa14

III. Điểm chuẩn các năm liền trước

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2021
Y học cổ truyền21.0
Dược học21.0
Điều dưỡng19.0
Dinh dưỡng19.0
Luật15.0
Luật kinh tế15.0
Quản lý nhà nước15.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành15.0
Quản trị khách sạn15.0
Quản trị kinh doanh15.0
Kế toán15.0
Tài chính – Ngân hàng15.0
Quản lý đất đai15.0
Công nghệ kỹ thuật xây dựng15.0
Công nghệ thông tin15.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô15.0
Chính trị học15.0
Thú y15.0
Ngôn ngữ Anh15.0
Ngôn ngữ Trung Quốc15.0