Điểm chuẩn trường Đại học Thành Đô năm 2021

0
1555

Trường Đại học Thành Đô đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thành Đô năm 2022

Đã cập nhật điểm trúng tuyển xét kết quả thi THPT năm 2021./

Điểm chuẩn Đại học Thành Đô năm 2021

1. Điểm chuẩn xét theo học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ THPT của trường Đại học Thành Đô năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm trúng tuyển HB
Công nghệ kỹ thuật Ô tô 18.0
Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử 18.0
Công nghệ thông tin 18.0
Kế toán 18.0
Quản trị kinh doanh 18.0
Quản trị khách sạn 18.0
Quản trị văn phòng 18.0
Việt Nam học 18.0
Ngôn ngữ Anh 18.0
Dược học 24.0 (HL lớp 12 loại Giỏi)

2. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT 2021

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Thành Đô xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Công nghệ thông tin 15.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô 15.0
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15.0
Kế toán 15.0
Quản trị kinh doanh 15.0
Quản trị văn phòng 15.0
Quản trị khách sạn 15.0
Việt Nam học 15.0
Ngôn ngữ Anh 15.0
Dược học 21.0

Tham khảo điểm chuẩn các năm trước của trường Đại học Thành Đô như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Công nghệ kỹ thuật Ô tô 14.5 15
Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử 14.5 15
Công nghệ thông tin 14.5 15
Kế toán 14.5 15
Quản trị kinh doanh 14.5 15
Quản trị khách sạn 14.5 15
Quản trị văn phòng 14.5 15
Việt Nam học (CN Hướng dẫn Du lịch) 14.5 15
Ngôn ngữ Anh 14.5 15
Dược học 20 21