Điểm chuẩn trường Đại học Thành Đô năm 2020

0
591

Trường Đại học Thành Đô đã chính thức công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Thành Đô năm 2021

Đã cập nhật điểm trúng tuyển xét kết quả thi THPT năm 2020./

Điểm sàn Đại học Thành Đô năm 2020

Ngành Dược học yêu cầu học lực lớp 12 đạt loại Giỏi.

Điểm sàn Đại học Thành Đô năm 2020 như sau:

Tên ngành
Điểm sàn 2020
Công nghệ thông tin 15
Công nghệ kỹ thuật ô tô 15
Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử 15
Việt Nam học 15
Quản trị khách sạn 15
Ngôn ngữ Anh 15
Kế toán 15
Quản trị kinh doanh 15
Quản trị văn phòng (Hành chính văn thư) 15
Dược học 24
Chương trình CLC
Công nghệ thông tin 15
Công nghệ kỹ thuật Ô tô 15
Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 15

Điểm chuẩn Đại học Thành Đô năm 2020

1. Điểm chuẩn xét theo học bạ

Ngành Điểm trúng tuyển HB
Công nghệ kỹ thuật Ô tô 14.5
Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử 14.5
Công nghệ thông tin 14.5
Kế toán 14.5
Quản trị kinh doanh 14.5
Quản trị khách sạn 14.5
Quản trị văn phòng 14.5
Việt Nam học (CN Hướng dẫn Du lịch) 14.5
Ngôn ngữ Anh 14.5
Quản lý tài nguyên môi trường 14.5
Dược học 20

2. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT 2020

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Thành Đô năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Công nghệ kỹ thuật Ô tô 14.5 15
Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử 14.5 15
Công nghệ thông tin 14.5 15
Kế toán 14.5 15
Quản trị kinh doanh 14.5 15
Quản trị khách sạn 14.5 15
Quản trị văn phòng 14.5 15
Việt Nam học (CN Hướng dẫn Du lịch) 14.5 15
Ngôn ngữ Anh 14.5 15
Dược học 20 21