Điểm chuẩn Trường Đại học Thành Đô năm 2022

3425

Trường Đại học Thành Đô đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thành Đô năm 2023

Đã cập nhật điểm trúng tuyển xét kết quả thi THPT năm 2022./

I. Điểm chuẩn Trường Đại học Thành Đô năm 2022

1. Điểm chuẩn xét theo học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ THPT của trường Đại học Thành Đô năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm trúng tuyển HB
Công nghệ kỹ thuật Ô tô
Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
Công nghệ thông tin
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Quản trị khách sạn
Quản trị văn phòng
Việt Nam học
Ngôn ngữ Anh
Dược học

2. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Thành Đô xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2022
Công nghệ thông tin15
Công nghệ kỹ thuật ô tô15
Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử15
Kế toán15
Quản trị kinh doanh15
Quản trị văn phòng15
Quản trị khách sạn15
Việt Nam học15
Ngôn ngữ Anh15
Dược học21
Luật15
Luật kinh tế15

II. Điểm chuẩn các năm liền trước

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2021
Công nghệ thông tin15.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô15.0
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử15.0
Kế toán15.0
Quản trị kinh doanh15.0
Quản trị văn phòng15.0
Quản trị khách sạn15.0
Việt Nam học15.0
Ngôn ngữ Anh15.0
Dược học21.0

Tham khảo điểm chuẩn các năm trước của trường Đại học Thành Đô như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn
20192020
Công nghệ kỹ thuật Ô tô14.515
Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử14.515
Công nghệ thông tin14.515
Kế toán14.515
Quản trị kinh doanh14.515
Quản trị khách sạn14.515
Quản trị văn phòng14.515
Việt Nam học (CN Hướng dẫn Du lịch)14.515
Ngôn ngữ Anh14.515
Dược học2021