Điểm chuẩn Trường Đại học Thái Bình năm 2022

1005

Trường Đại học Thái Bình chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thái Bình năm 2022

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được cập nhật.

Điểm sàn Trường Đại học Thái Bình 2022

Điểm sàn Đại học Thái Bình năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Luật
Kinh tế
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Tài chính – Ngân hàng
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Công nghệ thông tin
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Toán ứng dụng

Điểm chuẩn Trường Đại học Thái Bình 2022

1/ Điểm trúng tuyển xét theo học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Thái Bình năm 2022 như sau:

Ngành học Điểm chuẩn HB
Luật
Kinh tế
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Tài chính – Ngân hàng
Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử
Công nghệ thông tin
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Toán ứng dụng

2/ Điểm trúng tuyển xét kết quả thi THPT 2022

Điểm chuẩn trường Đại học Thái Bình xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Kinh tế 18.15
Kế toán 17.55
Quản trị kinh doanh 16.3
Tài chính – Ngân hàng 17.25
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15.95
Công nghệ thông tin 16.75
Luật 18.25

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Kinh tế 15.0
Kế toán 16.5
Quản trị kinh doanh 20.0
Tài chính – Ngân hàng 17.3
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18.0
Công nghệ thông tin 18.0
Toán ứng dụng 25.8
Luật 18.3

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Thái Bình năm 2020 như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Kinh tế 15.35 18.8
Kế toán 15.15 16.5
Quản trị kinh doanh 15.1 17.2
Tài chính – Ngân hàng 15.3 16.95
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15 16.45
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15.05 16.9
Công nghệ thông tin 15.7 17.1
Toán ứng dụng 17.65 23.95
Luật 17.75 17.75