Điểm chuẩn trường Đại học Tây Đô năm 2022

1764

Trường Đại học Tây Đô đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tây Đô năm 2023

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được cập nhật!!

I. Điểm sàn TDU

Điểm sàn nhận hồ sơ trường Đại học Tây Đô xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chưa có thông tin chính thức.

II. Điểm chuẩn TDU

1. Điểm chuẩn xét học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Tây Đô năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn học bạ
Dược học20
Điều dưỡng18
Dinh dưỡng16.5
Hóa học16.5
Luật kinh tế16.5
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng16.5
Kế toán16.5
Tài chính ngân hàng16.5
Quản trị kinh doanh16.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành16.5
Marketing16.5
Kinh doanh quốc tế16.5
Việt Nam học16.5
Du lịch16.5
Quản trị khách sạn16.5
Văn học16.5
Văn hóa học16.5
Ngôn ngữ Anh16.5
Nuôi trồng thủy sản16.5
Quản lý đất đai16.5
Công nghệ thực phẩm16.5
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng16.5
Công nghệ thông tin16.5
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử16.5
Thú y16.5
Truyền thông đa phương tiện16.5
Thiết kế đồ họa16.5

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL

Điểm chuẩn trường Đại học Tây Đô xét theo kết quả thi ĐGNL năm 2022 của ĐHQGHCM như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn ĐGNL
Dược học600
Điều dưỡng550
Dinh dưỡng500
Hóa học500
Luật kinh tế500
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng500
Kế toán500
Tài chính ngân hàng500
Quản trị kinh doanh500
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành500
Marketing500
Kinh doanh quốc tế500
Việt Nam học500
Du lịch500
Quản trị khách sạn500
Văn học500
Văn hóa học500
Ngôn ngữ Anh500
Nuôi trồng thủy sản500
Quản lý đất đai500
Công nghệ thực phẩm500
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng500
Công nghệ thông tin500
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử500
Thú y500
Truyền thông đa phương tiện500
Thiết kế đồ họa500

3. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Tây Đô xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2022
Dược học21
Điều dưỡng19
Dinh dưỡng15
Hóa học15
Luật kinh tế16
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng15
Kế toán16
Tài chính ngân hàng16
Quản trị kinh doanh16
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành15
Marketing16
Kinh doanh quốc tế15
Việt Nam học15
Du lịch15
Quản trị khách sạn15
Văn học15
Văn hóa học15
Ngôn ngữ Anh16
Nuôi trồng thủy sản15
Quản lý đất đai15
Công nghệ thực phẩm15
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng15
Công nghệ thông tin16
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử15
Thú y16
Truyền thông đa phương tiện15
Thiết kế đồ họa15

III. Điểm chuẩn các năm liền trước

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2021
Dược học21.0
Điều dưỡng19.0
Dinh dưỡng15.0
Hóa học (Hóa dược)15.0
Luật kinh tế15.0
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng15.0
Kế toán15.0
Tài chính – Ngân hàng15.0
Quản trị kinh doanh15.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành15.0
Marketing15.0
Kinh doanh quốc tế15.0
Việt Nam học15.0
Du lịch15.0
Quản trị khách sạn15.0
Văn học15.0
Văn hóa học15.0
Ngôn ngữ Anh15.0
Nuôi trồng thuỷ sản15.0
Quản lý tài nguyên và môi trường15.0
Quản lý đất đai15.0
Công nghệ thực phẩm15.0
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng15.0
Công nghệ thông tin15.0
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử15.0
Thú y15.0
Chăn nuôi15.0
Truyền thông đa phương tiện15.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Tây Đô các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
20192020
Ngôn ngữ Anh1415
Văn học1415
Việt Nam học1415
Quản trị kinh doanh1415
Tài chính – Ngân hàng1415
Kế toán1415
Luật kinh tế1415
Công nghệ thông tin1415
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng1415
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử1415
Công nghệ thực phẩm1415
Nuôi trồng thuỷ sản1415
Thú y1415
Dược học2021
Điều dưỡng1819
Du lịch1415
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành1415
Quản trị khách sạn/15
Quản lý tài nguyên và môi trường1415
Quản lý đất đai1415
Marketing/15
Kinh doanh quốc tế/15
Chăn nuôi/15
Truyền thông đa phương tiện/15