Điểm chuẩn chính thức trường Đại học Tây Đô năm 2020

0
409

Đại học Tây Đô đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn 2020) cho các ngành đào tạo của trường.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Tây Đô năm 2020

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã chính thức được cập nhật.

Điểm sàn Đại học Tây Đô năm 2020

Dưới đây là điểm sàn theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2020:

Tên ngành Điểm sàn 2020
Dược học 21
Điều dưỡng 19
Luật kinh tế 15
Kế toán 15
Tài chính – Ngân hàng 15
Quản trị kinh doanh 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
Marketing 15
Kinh doanh quốc tế 15
Việt Nam học 15
Du lịch 15
Quản trị khách sạn 15
Văn học 15
Ngôn ngữ Anh 15
Nuôi trồng thuỷ sản 15
Quản lý tài nguyên và môi trường 15
Quản lý đất đai 15
Công nghệ thực phẩm 15
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 15
Công nghệ thông tin 15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
Thú y 15
Chăn nuôi 15
Truyền thông đa phương tiện 15

Điểm chuẩn Đại học Tây Đô năm 2020

1/ Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL 2020, xét học bạ

Tên ngành Điểm trúng tuyển
Dược học
Điều dưỡng
Luật kinh tế
Kế toán
Tài chính – Ngân hàng
Quản trị kinh doanh
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Marketing
Kinh doanh quốc tế
Việt Nam học
Du lịch
Quản trị khách sạn
Văn học
Ngôn ngữ Anh
Nuôi trồng thuỷ sản
Quản lý tài nguyên và môi trường
Quản lý đất đai
Công nghệ thực phẩm
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Công nghệ thông tin
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Thú y
Chăn nuôi
Truyền thông đa phương tiện

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020

Điểm chuẩn chính thức đã được update.

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Tây Đô năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Ngôn ngữ Anh 14 15
Văn học 14 15
Việt Nam học 14 15
Quản trị kinh doanh 14 15
Tài chính – Ngân hàng 14 15
Kế toán 14 15
Luật kinh tế 14 15
Công nghệ thông tin 14 15
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 14 15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 14 15
Công nghệ thực phẩm 14 15
Nuôi trồng thuỷ sản 14 15
Thú y 14 15
Dược học 20 21
Điều dưỡng 18 19
Du lịch 14 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14 15
Quản trị khách sạn / 15
Quản lý tài nguyên và môi trường 14 15
Quản lý đất đai 14 15
Marketing / 15
Kinh doanh quốc tế / 15
Chăn nuôi / 15
Truyền thông đa phương tiện / 15