Điểm chuẩn chính thức Đại học Tây Bắc năm 2020

0
532

Trường Đại học Tây Bắc chính thức công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2020 cùng điểm trúng tuyển xét theo học bạ.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Tây Bắc năm 2020

Điểm chuẩn xét điểm thi THPT năm 2020 đã được cập nhật.

Điểm sàn Đại học Tây Bắc năm 2020

Lưu ý:

+ Ngành Giáo dục mầm non và giáo dục thể chất (hệ đại học) có điểm thi năng khiếu từ 6.5 trở lên.

+ Ngành Giáo dục mầm non hệ cao đẳng yêu cầu có điểm thi năng khiếu từ 6.0 trở lên.

Dưới đây là mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển các ngành của trường Đại học Tây Bắc theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp năm 2020:

Ngành Điểm sàn 2020
Tài chính – Ngân hàng 14.5
Quản trị kinh doanh 14.5
Kế toán 14.5
Công nghệ thông tin 14.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14.5
Chăn nuôi 14.5
Nông học 14.5
Lâm sinh 14.5
Quản lý tài nguyên và môi trường 14.5
Sư phạm Toán học 18.5
Sư phạm Tin học 18.5
Sư phạm Vật lý 18.5
Sư phạm Hóa học 18.5
Sư phạm Sinh học 18.5
Sư phạm Ngữ Văn 18.5
Sư phạm Lịch sử 18.5
Sư phạm Địa lý 18.5
Sư phạm tiếng Anh 18.5
Giáo dục chính trị 18.5
Giáo dục thể chất 18.5
Giáo dục tiểu học 18.5
Giáo dục mầm non 18.5
Giáo dục mầm non (Hệ Cao đẳng) 16.5

Điểm chuẩn Đại học Tây Bắc năm 2020

1/ Xét theo học bạ

Yêu cầu điều kiện trúng tuyển với ngành Sư phạm công nghệ là học lực lớp 12 loại Giỏi hoặc đạt 8.0 trở lên với điểm xét tốt nghiệp.

Ngành Điểm trúng tuyển học bạ
Tài chính – Ngân hàng 18
Quản trị kinh doanh 18
Kế toán 18
Công nghệ thông tin 18
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18
Chăn nuôi 18
Nông học 18
Lâm sinh 18
Quản lý tài nguyên và môi trường 18
Sư phạm Toán học Học lực lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên.
Sư phạm Tin học
Sư phạm Vật lý
Sư phạm Hóa học
Sư phạm Sinh học
Sư phạm Ngữ Văn
Sư phạm Lịch sử
Sư phạm Địa lý
Sư phạm tiếng Anh
Giáo dục chính trị
Giáo dục tiểu học
Giáo dục thể chất Học lực lớp 12 Khá + Điểm thi năng khiếu đạt 6.5 hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.5 + Điểm thi năng khiếu đạt 6.5
Giáo dục mầm non Học lực lớp 12 Giỏi + Điểm thi năng khiếu đạt 6.5 hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 + Điểm thi năng khiếu đạt 6.5
Giáo dục mầm non (Hệ Cao đẳng) Học lực lớp 12 Khá + Điểm thi năng khiếu đạt 6.0 hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.5 + Điểm thi năng khiếu đạt 6.0

2/ Xét theo kết quả thi THPT năm 2020

Lưu ý:

  • Ngành Giáo dục mầm non (Hệ đại học) và ngành Giáo dục thể chất yêu cầu môn năng khiếu đạt 6.5 trở lên.
  • Ngành Giáo dục mầm non (Hệ cao đẳng) yêu cầu môn năng khiếu đạt 6.0 trở lên.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Tây Bắc năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Giáo dục Mầm non 18 23
Giáo dục Tiểu học 18 23.5
Giáo dục chính trị 18 20.5
Giáo dục Thể chất 18 18.5
Sư phạm Toán học 18 18.5
Sư phạm Tin học 18 18.5
Sư phạm Vật lý 18 18.5
Sư phạm Hóa học 18 18.5
Sư phạm Sinh học 18 18.5
Sư phạm Ngữ Văn 18 18.5
Sư phạm Lịch sử 18 18.5
Sư phạm Địa lý 18 18.5
Sư phạm tiếng Anh 18 18.5
Quản trị kinh doanh 14 14.5
Tài chính – Ngân hàng 14 14.5
Kế toán 14 14.5
Công nghệ thông tin 14 14.5
Chăn nuôi 14 14.5
Lâm sinh 14 14.5
Nông học 14 14.5
Quản lý tài nguyên và môi trường 14 14.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14 14.5
Giáo dục Mầm non (Hệ Cao đẳng) 16 16.5