Điểm chuẩn Trường Đại học Tân Trào năm 2022

3899

Trường Đại học Tân Trào chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tân Trào năm 2022

Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT đã được cập nhật.

I. Điểm sàn Trường Đại học Tân Trào 2022

Lưu ý:

  • Ngành Giáo dục mầm non (đại học) xét kết quả thi THPT yêu cầu tổng 2 môn thi THPT đạt 12,4 và môn năng khiếu 8.0 trở lên. Xét học bạ 2 môn văn hóa 16 trở lên và môn năng khiếu đạt 8.0 trở lên.
  • Ngành Giáo dục tiểu học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Sinh học xét học bạ yêu cầu học lực lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên.
  • Ngành Điều dưỡng xét học bạ yêu cầu học lực lớp 12 loại Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt 6.5 trở lên.
  • Ngành Giáo dục mầm non (Cao đẳng) xét kết quả thi THPT yêu cầu tổng 2 môn thi THPT đạt 11 điểm và môn năng khiếu 6.5 trở lên. Xét học bạ 2 môn văn hóa 13 trở lên và môn năng khiếu đạt 6.5 trở lên.

Mức điểm sàn trường Đại học Tân Trào xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành
Điểm sàn
Thi THPTHọc bạ
Dược19Học lực lớp 12 hoặc 3 năm THPT loại Khá
Điều dưỡng21Học lực lớp 12 hoặc 3 năm THPT loại Giỏi
Đào tạo giáo viên19
Giáo dục mầm non (Cao đẳng)17
Giáo dục mầm non19
Sư phạm toán học19
Sư phạm Sinh học19
Công nghệ thông tin1516
Kế toán1516
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành1516
Quản lý văn hóa1516
Quản lý đất đai1516
Công tác xã hội1516
Chăn nuôi (CN Chăn nuôi – Thú y)1516
Khoa học cây trồng1516
Kinh tế nông nghiệp1516
Lâm sinh1516
Kinh tế đầu tư1516
Giáo dục học1516
Chính trị học1516
Tâm lý học1516
Sinh học ứng dụng1516
Vật lý học1516
Văn học1516

II. Điểm chuẩn trường Đại học Tân Trào năm 2022

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Tân Trào năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn học bạ
Giáo dục mầm non22
Giáo dục tiểu học22
Sư phạm Toán học22
Sư phạm Sinh học22
Điều dưỡng19
Dược học22
Công nghệ thông tin16
Quản lý văn hóa16
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành16
Kế toán16
Chăn nuôi16
Khoa học cây trồng16
Kinh tế nông nghiệp16
Công tác xã hội16
Quản lý đất đai16
Tâm lý học16
Chính trị học16
Kinh tế đầu tư16
Lâm sinh16
Giáo dục mầm non (Cao đẳng)19

2. Điểm chuẩn xét theo kết quả THPT/THPTQG bảo lưu

Điểm chuẩn trường Đại học Tân Trào xét theo kết quả thi THPT năm 2022 hoặc kết quả được bảo lưu như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn thi THPT
KQ bảo lưuKQ thi năm 2022
Giáo dục mầm non1919
Giáo dục tiểu học1919
Sư phạm Toán học1919
Sư phạm Sinh học1919
Điều dưỡng1919
Dược học2121
Công nghệ thông tin1515
Quản lý văn hóa1515
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành1515
Kế toán1515
Chăn nuôi1515
Khoa học cây trồng1515
Kinh tế nông nghiệp1515
Công tác xã hội1515
Quản lý đất đai1515
Tâm lý học1515
Chính trị học1515
Kinh tế đầu tư1515
Lâm sinh1515
Giáo dục mầm non (Cao đẳng)1717

III. Điểm chuẩn các năm liền trước

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2021
Giáo dục mầm non19.0
Giáo dục tiểu học19.0
Sư phạm Toán học19.0
Sư phạm Sinh học19.0
Điều dưỡng19.0
Dược học21.0
Giáo dục học15.0
Công nghệ thông tin15.0
Văn học15.0
Quản lý văn hóa15.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành15.0
Kế toán15.0
Vật lý học15.0
Chăn nuôi15.0
Khoa học cây trồng15.0
Kinh tế nông nghiệp15.0
Công tác xã hội15.0
Quản lý đất đai15.0
Tâm lý học15.0
Chính trị học15.0
Kinh tế đầu tư15.0
Lâm sinh15.0
Sinh học ứng dụng15.0
Giáo dục mầm non (Cao đẳng)17.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Tân Tào các năm 2019, 2020 dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
20192020
Giáo dục mầm non2020.4
Giáo dục Tiểu học1818.5
Sư phạm Toán học1818.5
Sư phạm Sinh học1818.5
Dược học/21
Điều dưỡng/19
Kế toán1515
Vật lý học1515
Khoa học môi trường1515
Khoa học cây trồng1515
Chăn nuôi1515
Kinh tế nông nghiệp1515
Văn học1515
Quản lý đất đai1515
Quản lý văn hóa1515
Công tác xã hội1515
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành1515
Công nghệ thông tin/15
Sinh học ứng dụng/15
Lâm sinh/15
Tâm lý học/15
Chính trị học/15
Giáo dục học/15
Kinh tế đầu tư/15
Giáo dục Mầm non (Hệ Cao đẳng)17.1617.5
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.