Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Tân Trào năm 2020

0
686

Trường Đại học Tân Trào chính thức công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2020 cùng điểm trúng tuyển xét theo học bạ.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Tân Trào năm 2020

Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT đã được cập nhật.

Điểm sàn Đại học Tân Trào năm 2020

Lưu ý:

  • Ngành Giáo dục mầm non (đại học) xét kết quả thi THPT yêu cầu tổng 2 môn thi THPT đạt 12,4 và môn năng khiếu 8.0 trở lên. Xét học bạ 2 môn văn hóa 16 trở lên và môn năng khiếu đạt 8.0 trở lên.
  • Ngành Giáo dục tiểu học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Sinh học xét học bạ yêu cầu học lực lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên.
  • Ngành Điều dưỡng xét học bạ yêu cầu học lực lớp 12 loại Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt 6.5 trở lên.
  • Ngành Giáo dục mầm non (Cao đẳng) xét kết quả thi THPT yêu cầu tổng 2 môn thi THPT đạt 11 điểm và môn năng khiếu 6.5 trở lên. Xét học bạ 2 môn văn hóa 13 trở lên và môn năng khiếu đạt 6.5 trở lên.

Điểm sàn Đại học Tân Trào năm 2020 như sau:

Ngành Điểm sàn 2020
Thi THPT Học bạ
Giáo dục mầm non / /
Giáo dục Tiểu học 18.5 /
Sư phạm Toán học 18.5 /
Sư phạm Sinh học 18.5 /
Dược học 21 /
Điều dưỡng 19 /
Kế toán 15 15
Vật lý học (Chuyên ngành Vật lý – Môi trường) 15 15
Khoa học môi trường 15 15
Khoa học cây trồng 15 15
Chăn nuôi (Chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y) 15 15
Kinh tế nông nghiệp 15 15
Văn học (Chuyên ngành Văn – Truyền thông) 15 15
Quản lý đất đai 15 15
Quản lý văn hóa 15 15
Công tác xã hội 15 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15 15
Công nghệ thông tin 15 15
Sinh học ứng dụng 15 15
Lâm sinh 15 15
Tâm lý học (Chuyên ngành Trị liệu và tâm lý) 15 15
Chính trị học (Chuyên ngành Quản lý xã hội) 15 15
Giáo dục học 15 15
Kinh tế đầu tư 15 15
Giáo dục Mầm non (Hệ Cao đẳng) / /

Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2020

1/ Xét theo học bạ, kết hợp thi THPT

Ngành Điểm trúng tuyển
Học bạ Kết hợp
Giáo dục mầm non 21 22.2
Giáo dục Tiểu học 21 22.2
Sư phạm Toán học 21 22.2
Sư phạm Sinh học 21 22.2
Dược học 22 23
Điều dưỡng 19.5 19.5
Kế toán 15 15
Vật lý học (Chuyên ngành Vật lý – Môi trường) 15 15
Khoa học môi trường 15 15
Khoa học cây trồng 15 15
Chăn nuôi (Chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y) 15 15
Kinh tế nông nghiệp 15 15
Văn học (Chuyên ngành Văn – Truyền thông) 15 15
Quản lý đất đai 15 15
Quản lý văn hóa 15 15
Công tác xã hội 15 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15 15
Công nghệ thông tin 15 15
Sinh học ứng dụng 15 15
Lâm sinh 15 15
Tâm lý học (Chuyên ngành Trị liệu và tâm lý) 15 15
Chính trị học (Chuyên ngành Quản lý xã hội) 15 15
Giáo dục học 15 15
Kinh tế đầu tư 15 15
Giáo dục Mầm non (Hệ Cao đẳng) 19 18.5

2/ Xét theo kết quả thi THPT năm 2020

Đã cập nhật điểm trúng tuyến.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Tân Tào năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Giáo dục mầm non 20 20.4
Giáo dục Tiểu học 18 18.5
Sư phạm Toán học 18 18.5
Sư phạm Sinh học 18 18.5
Dược học / 21
Điều dưỡng / 19
Kế toán 15 15
Vật lý học 15 15
Khoa học môi trường 15 15
Khoa học cây trồng 15 15
Chăn nuôi 15 15
Kinh tế nông nghiệp 15 15
Văn học 15 15
Quản lý đất đai 15 15
Quản lý văn hóa 15 15
Công tác xã hội 15 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15 15
Công nghệ thông tin / 15
Sinh học ứng dụng / 15
Lâm sinh / 15
Tâm lý học / 15
Chính trị học / 15
Giáo dục học / 15
Kinh tế đầu tư / 15
Giáo dục Mầm non (Hệ Cao đẳng) 17.16 17.5