Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM năm 2020

0
494

Trường Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM đã công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT, thi đánh giá năng lực và xét học bạ năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM năm 2021

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã được cập nhật.

Điểm sàn Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM năm 2020

Điểm sàn Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM năm 2020 như sau:

Ngành Điểm sàn 2020
Quản trị kinh doanh 15
Địa chất học 14
Khí tượng và khí hậu học 14
Thủy văn học 14
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 14
Hệ thống thông tin 15
Công nghệ thông tin 15
Công nghệ kỹ thuật môi trường 14
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 14
Kỹ thuật tài nguyên nước 14
Cấp thoát nước 14
Quản lý tài nguyên và môi trường 15
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 14
Quản lý đất đai 15
Quản lý tổng hợp tài nguyên nước 14
Quản lý tài nguyên khoáng sản 14
Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo 14

Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM năm 2020

1/ Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL + học bạ

Lưu ý: Điểm chuẩn tính theo khu vực 3. Các khu vực khác cộng điểm ưu tiên theo quy định.

Tên ngành Điểm trúng tuyển
Học bạ Thi ĐGNL
Quản trị kinh doanh 18 600
Địa chất học 18 600
Khí tượng và khí hậu học 18 600
Thủy văn học 18 600
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 18 600
Hệ thống thông tin 18 600
Công nghệ thông tin 18 600
Công nghệ kỹ thuật môi trường 18 600
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 18 600
Kỹ thuật tài nguyên nước 18 600
Cấp thoát nước 18 600
Quản lý tài nguyên và môi trường 18 600
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 18 600
Quản lý đất đai 18 600
Quản lý tổng hợp tài nguyên nước 18 600
Quản lý tài nguyên khoáng sản 18 600
Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo 18 600

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020

Đã cập nhật điểm trúng tuyển.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Quản trị kinh doanh 18.75 16
Địa chất học 14 14
Khí tượng và khí hậu học 14 14
Thủy văn học 14 14
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 14 14
Hệ thống thông tin 14 15
Công nghệ thông tin 17.25 15
Công nghệ kỹ thuật môi trường 14 14
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 14 14
Kỹ thuật tài nguyên nước 14 14
Cấp thoát nước 14 14
Quản lý tài nguyên và môi trường 15 15
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 14 14
Quản lý đất đai 16.25 15
Quản lý tổng hợp tài nguyên nước 14 14
Quản lý tài nguyên khoáng sản 14 14
Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo 14 14