Điểm chuẩn trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2021

0
11088

Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội năm 2022

Điểm chuẩn HUNRE năm 2021

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Kế toán 24.25
Quản trị kinh doanh 25.75
Bất động sản 23.0
Marketing 26.0
Luật 24.0
Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững 15.0
Khí tượng và Khí hậu học 15.0
Thủy văn học 15.0
Sinh học ứng dụng 15.0
Công nghệ kỹ thuật môi trường 15.0
Công nghệ thông tin 24.0
Kỹ thuật địa chất 15.0
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ 15.0
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 15.0
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 25.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.25
Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên 15.0
Quản lý biển 15.0
Quản lý đất đai 19.5
Quản lý tài nguyên nước 15.0
Quản lý tài nguyên và môi trường 15.0
Ngôn ngữ Anh (Điểm TA >= 5.0) 24.0
Quản trị khách sạn 24.5

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Quản trị khách sạn / 20
Ngôn ngữ Anh / 15
Quản lý tài nguyên và môi trường 14 15
Quản lý tài nguyên nước 14.5 15
Quản lý đất đai 14 15
Quản lý biển 14 15
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 15 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14 19.5
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng / 16
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm / 15
Kỹ thuật trắc địa bản đồ 14 15
Kỹ thuật địa chất 14 15
Công nghệ thông tin 14 17
Công nghệ kỹ thuật môi trường 14 15
Sinh học ứng dụng / 15
Thủy văn học 14 15
Khí tượng khí hậu học 14 15
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 15.5 15
Marketing / 21
Bất động sản / 15
Luật 14 15
Quản trị kinh doanh 14.5 21
Kế toán 14 19
Các ngành tại phân hiệu Thanh Hóa 14 15