Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2020

0
1874

Trường Đại học Tài chính – Marketing đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, kết quả thi THPT năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Tài chính – Marketing năm 2021

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã có, mau kéo xuống cuối bài viết!!

Điểm sàn Đại học Tài chính – Marketing năm 2020

Dưới đây là điểm sàn theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2020:

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2020
Quản trị kinh doanh 18
Marketing 18
Bất động sản (chuyên ngành Kinh doanh bất động sản) 18
Kinh doanh quốc tế 18
Tài chính – Ngân hàng 18
Kế toán 18
Kinh tế (chuyên ngành Quản lý kinh tế) 18
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh) 18
Chương trình đào tạo đặc thù
Hệ thống thông tin quản lý 18
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18
Quản trị khách sạn 18
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (chuyên ngành Quản trị nhà hàng) 18
Chương trình Chất lượng cao
Quản trị kinh doanh 18
Marketing 18
Kế toán 18
Tài chính – Ngân hàng 18
Kinh doanh quốc tế 18
Quản trị khách sạn 18
Chương trình đào tạo quốc tế
Quản trị kinh doanh 18
Marketing 18
Kế toán 18
Kinh doanh quốc tế 18

Điểm chuẩn Đại học Tài chính – Marketing năm 2020

1/ Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL

Tên ngành Điểm trúng tuyển ĐGNL
Thi ĐGNL
Quản trị kinh doanh 750
Marketing 800
Bất động sản 600
Kinh doanh quốc tế 800
Tài chính – Ngân hàng 700
Kế toán 700
Kinh tế 700
Ngôn ngữ Anh 700
Chương trình đào tạo đặc thù
Hệ thống thông tin quản lý 600
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 600
Quản trị khách sạn 600
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 600
Chương trình Chất lượng cao
Quản trị kinh doanh 600
Marketing 700
Kế toán 600
Tài chính – Ngân hàng 600
Kinh doanh quốc tế 650
Quản trị khách sạn 600
Chương trình đào tạo quốc tế
Quản trị kinh doanh 600
Marketing 600
Kế toán 600
Kinh doanh quốc tế 600

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020

Đã cập nhật điểm trúng tuyển năm 2020!!

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Tài chính – Marketing năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Quản trị kinh doanh 22.3 25.3
Marketing 24.5 26.1
Bất động sản 19.4 23
Kinh doanh quốc tế 23.75 25.8
Tài chính – Ngân hàng 21.1 24.47
Kế toán 21.9 25
Kinh tế / 24.85
Ngôn ngữ Anh 20 23.8
Chương trình đào tạo đặc thù
Hệ thống thông tin quản lý 18.8 22.7
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.67 23.4
Quản trị khách sạn 22.3 24
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.2 22
Chương trình Chất lượng cao
Quản trị kinh doanh 19 23.9
Marketing 19.2 24.8
Kế toán 17.2 22.6
Tài chính – Ngân hàng 17 22.6
Kinh doanh quốc tế 20 24.5
Quản trị khách sạn 17.8 20.8
Chương trình đào tạo quốc tế
Quản trị kinh doanh 18.7 20.7
Marketing 18.5 22.8
Kế toán 16.45 18
Kinh doanh quốc tế 20 21.7