Điểm chuẩn chính thức Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long năm 2020

0
646

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long chính thức công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long năm 2020

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã được cập nhật./

Điểm sàn Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long năm 2020

Lưu ý:

+ Điểm sàn xét học bạ chưa cộng điểm ưu tiên

+ Điểm sàn xét thi THPT đã cộng điểm ưu tiên

+ Riêng ngành Sư phạm công nghệ xét học bạ yêu cầu học lực lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8.0 trở lên.

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Bạc Liêu năm 2020 như sau:

Tên ngành Điểm sàn 2020
Thi THPT Học bạ
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15 18
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15 18
Công nghệ chế tạo máy 15 18
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15 18
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15 18
Công nghệ thông tin 15 18
Công nghệ kỹ thuật ô tô 17
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 15 18
Công nghệ kỹ thuật giao thông 15 18
Kinh tế 15 18
Công nghệ thực phẩm 15 18
Kỹ thuật hóa học 15 18
Thú y 15 18
Công nghệ sinh học 15 18
Sư phạm công nghệ / 24
Luật 15 18
Công tác xã hội 15 18
Du lịch 15 18
Chương trình liên kết
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15 /
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15 /
Công nghệ thông tin 15 /
Công nghệ kỹ thuật ô tô 15 18
Du lịch 15 /

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long năm 2020

1/ Điểm chuẩn xét kết quả học bạ

Chưa có thông tin chính thức

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020

Đã được cập nhật.

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Sư phạm Công nghệ 23 18.5
Công nghệ sinh học 15 15
Công nghệ thông tin 15 15
Công nghệ kỹ thuật giao thông 22 15
Kỹ thuật hóa học / 15
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15 15
Công nghệ chế tạo máy 15 15
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15 15
Kỹ thuật cơ khí động lực / 15
Công nghệ kỹ thuật ô tô 16.25 18
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 15 15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15 15
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15 15
Công nghệ thực phẩm 15 15
Thú y 15 15
Công tác xã hội 15 15
Du lịch 15 15
Kinh tế / 15
Luật / 15
Chương trình liên kết
Công nghệ kỹ thuật cơ khí / 15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử / 15
Công nghệ thông tin / 15
Công nghệ kỹ thuật ô tô / 18
Du lịch / 15