Điểm chuẩn Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định năm 2020

0
379

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định chính thức công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định năm 2020

Đã cập nhật điểm chuẩn thi THPT 2020./

Điểm sàn Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định năm 2020

Lưu ý: Yêu cầu trúng tuyển với ngành Sư phạm Công nghệ là đạt điểm sàn và có học lực lớp 12 đạt Giỏi/điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên.

Điểm sàn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 2020 như sau:

Ngành Điểm sàn 2020
Thi THPT Học bạ
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ hàn) 14 16
Công nghệ chế tạo máy 14 16
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 14 16
Công nghệ kỹ thuật ô tô 14 16
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 14 16
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 14 16
Sư phạm công nghệ 18.5 21
Khoa học máy tính 14 16
Công nghệ thông tin 14 16
Kế toán 14 16
Quản trị kinh doanh 14 16

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định năm 2020

1/ Xét theo học bạ

Yêu cầu điều kiện trúng tuyển với ngành Sư phạm công nghệ là học lực lớp 12 loại Giỏi hoặc đạt 8.0 trở lên với điểm xét tốt nghiệp.

Tên ngành Điểm trúng tuyển học bạ
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ hàn) 16
Công nghệ chế tạo máy 16
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 16
Công nghệ kỹ thuật ô tô 16
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 16
Sư phạm công nghệ 21
Khoa học máy tính 16
Công nghệ thông tin 16
Kế toán 16
Quản trị kinh doanh 16

2/ Xét theo kết quả thi THPT năm 2020

Đã cập nhật điểm chuẩn thi THPT 2020. Điểm chuẩn năm 2020 có tăng nhẹ (0,5) điểm so với năm 2019.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 13.5 14
Công nghệ chế tạo máy 13.5 14
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 13.5 14
Công nghệ kỹ thuật ô tô 13.5 14
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 13.5 14
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 13.5 14
Sư phạm công nghệ 18 18.5
Khoa học máy tính 13.5 14
Công nghệ thông tin 13.5 14
Kế toán 13.5 14
Quản trị kinh doanh 13.5 14