Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng năm 2021

0
1113

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng năm 2022

Điểm chuẩn theo kết quả thi THPT đã được cập nhật.

Điểm sàn UTE năm 2021

Điểm sàn trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng năm 2021 như sau:

Ngành Điểm sàn
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 19.0
Công nghệ thông tin 16.0
Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) 15.0
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng cầu đường) 15.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15.0
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô 17.0
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 15.0
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15.0
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 15.0
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15.0
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 15.0
Công nghệ kỹ thuật môi trường 15.0
Kỹ thuật thực phẩm 15.0
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc 15.0

Điểm chuẩn UTE năm 2021

1/ Điểm chuẩn xét học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 22.32
Công nghệ thông tin 25.48
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 18.06
Công nghệ kỹ thuật giao thông 17.32
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 21.59
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 21.13
Công nghệ kỹ thuật ô tô 24.75
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 18.13
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 20.13
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 20.17
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 23.99
Công nghệ kỹ thuật môi trường 17.17
Kỹ thuật thực phẩm 17.62
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 18.33

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực

Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn ĐGNL
Công nghệ thông tin 768
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 653
Công nghệ kỹ thuật ô tô 673
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 653

3/ Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 19.1
Công nghệ thông tin 24.25
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc 19.3
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 18.0
Công nghệ kỹ thuật giao thông 15.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 21.4
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 21.85
Công nghệ kỹ thuật ô tô 23.5
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 18.4
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 19.7
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 19.45
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 22.8
Công nghệ kỹ thuật môi trường 15.05
Kỹ thuật thực phẩm 15.1
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 15.05

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Sư phạm kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Điểm TT Điểm Toán TTNV
Công nghệ thông tin 20.55 23.45 8.2 1
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 18 18.9 6.4 5
Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) 16.15 15.1 6.6 2
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng cầu đường) 14.08 15.2 5.8 1
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo) 17.5 19.2 7 1
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 17.65 19.45 7.6 1
Công nghệ kỹ thuật ô tô 20.4 22.9 8.4 2
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 14.5 15.1 6.6 1
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 17.45 15.05 6.4 1
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 16.25 16.15 6.4 3
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18.35 21.67 8 1
Công nghệ vật liệu 14 15.45 6.4 2
Công nghệ kỹ thuật môi trường 14.2 15.75 6.6 4
Kỹ thuật thực phẩm 14.4 15.05 5.2 2
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 14.05 15.75 6.6 6