Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng 2022

6406

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng năm 2022

Điểm chuẩn theo kết quả thi THPT năm 2022 đã được cập nhật!!

Điểm sàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng 2022

Điểm sàn trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng năm 2022 như sau:

Ngành Điểm sàn
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
Công nghệ thông tin
Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng cầu đường)
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Công nghệ kỹ thuật môi trường
Kỹ thuật thực phẩm
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

Điểm chuẩn UTE năm 2022

1/ Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 23.79
Công nghệ thông tin 27.35
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 22.05
Công nghệ kỹ thuật giao thông 19.73
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 24.73
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 25.36
Công nghệ kỹ thuật ô tô 26.41
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 23.18
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 24.18
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 24.38
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 25.88
Công nghệ vật liệu 16.77
Công nghệ kỹ thuật môi trường 16.77
Kỹ thuật thực phẩm 20.87
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 19.94

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực

Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn ĐGNL
Công nghệ thông tin
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

3/ Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 20.35
Công nghệ thông tin 24.6
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 15.7
Công nghệ kỹ thuật giao thông 15.85
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 20.75
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 21.5
Công nghệ kỹ thuật ô tô 23.25
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 17.85
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 19.7
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 20.8
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 22.75
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 15.05
Công nghệ kỹ thuật môi trường 15.2
Kỹ thuật thực phẩm 15.9
Công nghệ vật liệu 15.8
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc 17.75

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 19.1
Công nghệ thông tin 24.25
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc 19.3
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 18.0
Công nghệ kỹ thuật giao thông 15.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 21.4
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 21.85
Công nghệ kỹ thuật ô tô 23.5
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 18.4
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 19.7
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 19.45
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 22.8
Công nghệ kỹ thuật môi trường 15.05
Kỹ thuật thực phẩm 15.1
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 15.05

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Sư phạm kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Điểm TT Điểm Toán TTNV
Công nghệ thông tin 20.55 23.45 8.2 1
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 18 18.9 6.4 5
Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) 16.15 15.1 6.6 2
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng cầu đường) 14.08 15.2 5.8 1
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo) 17.5 19.2 7 1
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 17.65 19.45 7.6 1
Công nghệ kỹ thuật ô tô 20.4 22.9 8.4 2
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 14.5 15.1 6.6 1
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 17.45 15.05 6.4 1
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 16.25 16.15 6.4 3
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18.35 21.67 8 1
Công nghệ vật liệu 14 15.45 6.4 2
Công nghệ kỹ thuật môi trường 14.2 15.75 6.6 4
Kỹ thuật thực phẩm 14.4 15.05 5.2 2
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 14.05 15.75 6.6 6