Điểm chuẩn chính thức Đại học Sư phạm Huế năm 2020

0
1186

Trường Đại học Sư phạm Huế đã chính thức công bố điểm trúng tuyển theo hình thức xét học bạ đợt 1 cùng ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Sư phạm Huế năm 2020

Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT năm 2020 đã được cập nhật chính thức nha. Kéo xuống cuối mau.!!!

Điểm sàn Đại học Sư phạm Huế năm 2020

Điểm sàn trường Đại học Sư phạm – ĐH Huế năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2020
Giáo dục mầm non 18.5
Giáo dục tiểu học 18.5
Giáo dục tiểu học (đào tạo bằng Tiếng Anh) 18.5
Giáo dục công dân 18.5
Giáo dục Chính trị 18.5
Sư phạm Ngữ văn 18.5
Giáo dục pháp luật 18.5
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 18.5
Sư phạm Toán học 18.5
Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng tiếng Anh) 18.5
Sư phạm Tin học 18.5
Sư phạm Tin học (đào tạo bằng Tiếng Anh) 18.5
Sư phạm Vật lý 18.5
Sư phạm vật lý (đào tạo bằng Tiếng Anh) 18.5
Sư phạm Hóa học 18.5
Sư phạm Hóa học (đào tạo bằng Tiếng Anh) 18.5
Sư phạm Sinh học 18.5
Sư phạm Sinh học (đào tạo bằng Tiếng Anh) 18.5
Sư phạm Lịch sử 18.5
Sư phạm Địa lí 18.5
Sư phạm Âm nhạc 17.5
Sư phạm Công nghệ 18.5
Sư phạm Khoa học tự nhiên 18.5
Sư phạm Lịch sử – Địa lý 18.5
Tâm lý học giáo dục 15
Hệ thống thông tin 15
Vật lí (Đào tạo theo chương trình tiên tiến) 15

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Huế năm 2020

1. Điểm chuẩn xét học bạ

Đợt 1:

Ngành xét tuyển Điểm trúng tuyển HB
Vật lí (Đào tạo theo chương trình tiên tiến) 25
Hệ thống thông tin 18
Tâm lý học giáo dục 18
Sư phạm Lịch sử – Địa lý 24
Giáo dục pháp luật 24
Sư phạm Khoa học tự nhiên 24
Sư phạm Công nghệ 24
Sư phạm Địa lí 24
Sư phạm Lịch sử 24
Sư phạm Ngữ văn 24
Sư phạm Sinh học (đào tạo bằng Tiếng Anh) 24
Sư phạm Sinh học 24
Sư phạm Hóa học (đào tạo bằng Tiếng Anh) 24
Sư phạm Hóa học 24
Sư phạm vật lý (đào tạo bằng Tiếng Anh) 24
Sư phạm Vật lí 24
Sư phạm Tin học (đào tạo bằng Tiếng Anh) 24
Sư phạm Tin học 24
Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng tiếng Anh) 24
Sư phạm Toán học 24
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 24
Giáo dục Chính trị 24
Giáo dục công dân 24
Giáo dục tiểu học (đào tạo bằng Tiếng Anh) 24
Giáo dục tiểu học 24

2. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020

Đã được cập nhật chính thức.

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Sư phạm – ĐH Huế năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Giáo dục mầm non 17 19
Giáo dục tiểu học 18 18.5
Giáo dục tiểu học (đào tạo bằng Tiếng Anh) / 18.5
Giáo dục Công dân 18 18.5
Giáo dục Chính trị 18 18.5
Giáo dục Pháp luật 18 18.5
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 18 18.5
Sư phạm Toán học 18 18.5
Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng tiếng Anh) / 18.5
Sư phạm Tin học 18 18.5
Sư phạm Tin học (đào tạo bằng Tiếng Anh) / 18.5
Sư phạm Vật lý 18 18.5
Sư phạm Vật lý (đào tạo bằng Tiếng Anh) / 18.5
Sư phạm Hóa học 18 18.5
Sư phạm Hóa học (đào tạo bằng Tiếng Anh) / 18.5
Sư phạm Sinh học 18 18.5
Sư phạm Sinh học (đào tạo bằng Tiếng Anh) / 18.5
Sư phạm Ngữ văn 18 18.5
Sư phạm Lịch sử 18 18.5
Sư phạm Địa lí 18 18.5
Sư phạm Âm nhạc 20 18
Sư phạm Công nghệ 18 20
Sư phạm Khoa học tự nhiên 18 18.5
Sư phạm Lịch sử – Địa lý 18 18.5
Tâm lý học giáo dục 15 15
Hệ thống thông tin 15 15
Vật lí (Đào tạo theo chương trình tiên tiến) 15 15