Điểm chuẩn Trường Đại học Sao Đỏ năm 2022

1958

Trường Đại học Sao Đỏ chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sao Đỏ năm 2022

Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT đã được cập nhật.

Điểm sàn Trường Đại học Sao Đỏ 2022

Mức điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trường Đại học Sao Đỏ năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ Trung Quốc
Ngôn ngữ Anh
Kỹ thuật cơ điện tử
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông
Công nghệ dệt, may
Quản trị kinh doanh
Kế toán
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
Công nghệ thực phẩm
Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch)
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Điểm chuẩn trường Đại học Sao Đỏ năm 2022

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Sao Đỏ năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Tổng điểm TB 5 kỳ Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18 20
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18 20
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 18 20
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18 20
Kỹ thuật cơ điện tử 18 20
Công nghệ kỹ thuật ô tô 18 20
Công nghệ thông tin 18 20
Công nghệ dệt, may 18 20
Quản trị kinh doanh 18 20
Kế toán 18 20
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 18 20
Công nghệ thực phẩm 18 20
Ngôn ngữ Trung Quốc 18 20
Ngôn ngữ Anh 18 20
Việt Nam học 18 20
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18 20

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022

Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 17
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 17
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 16
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17
Kỹ thuật cơ điện tử 16
Công nghệ kỹ thuật ô tô 17
Công nghệ thông tin 17
Công nghệ dệt, may 16
Quản trị kinh doanh 16
Kế toán 16
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 16
Công nghệ thực phẩm 16
Ngôn ngữ Trung Quốc 17
Ngôn ngữ Anh 16
Việt Nam học 16
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Ngôn ngữ Trung Quốc 18.5
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 17.0
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 17.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô 17.0
Công nghệ thông tin 17.0
Ngôn ngữ Anh 16.0
Kỹ thuật cơ điện tử 16.0
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 16.0
Công nghệ dệt, may 16.0
Quản trị kinh doanh 16.0
Kế toán 16.0
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 16.0
Công nghệ thực phẩm 16.0
Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) 16.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Sao Đỏ các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Ngôn ngữ Anh 14.5 15
Ngôn ngữ Trung Quốc 14.5 16
Việt Nam học 14.5 15
Quản trị kinh doanh 14.5 15.5
Kế toán 14.5 15.5
Công nghệ thông tin 14.5 16
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 14.5 16
Công nghệ kỹ thuật ô tô 15.5 16
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 14.5 16
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 15 15.5
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15 16
Công nghệ thực phẩm 14.5 15
Công nghệ dệt, may 14.5 15.5