Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế Bắc Hà năm 2020

0
289

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã chính thức công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Quốc tế Bắc Hà năm 2021

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT đã được cập nhật!!

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Bắc Hà năm 2020

1/ Điểm trúng tuyển xét học bạ

Lưu ý: Điểm xét tuyển chưa cộng điểm ưu tiên.

Tên ngành
Điểm trúng tuyển học bạ
Quản trị kinh doanh 16
Tài chính – Ngân hàng 16
Kế toán 16
Công nghệ thông tin 16
Kỹ thuật điện tử viễn thông 16
Kỹ thuật xây dựng 16
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 16
Kinh tế xây dựng 16

2/ Điểm trúng tuyển xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Đã cập nhật điểm trúng tuyển mới nhất.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Bắc Hà năm 2020 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2020
Quản trị kinh doanh 16
Tài chính – Ngân hàng 16
Kế toán 16
Công nghệ thông tin 16
Kỹ thuật điện tử viễn thông 16
Kỹ thuật xây dựng 16
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 16
Kinh tế xây dựng 16