Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế Bắc Hà năm 2022

1912

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quốc tế Bắc Hà năm 2022

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT đã được cập nhật!!

Điểm chuẩn IUBH năm 2022

1. Điểm chuẩn xét học bạ

Lưu ý: Điểm xét tuyển chưa cộng điểm ưu tiên.

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Quản trị kinh doanh 16
Tài chính – Ngân hàng 16
Kế toán 16
Công nghệ thông tin 16
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 16
Kỹ thuật xây dựng 16
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 16
Kinh tế xây dựng 16

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022

Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế Bắc Hà xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Quản trị kinh doanh 16
Tài chính – Ngân hàng 16
Kế toán 16
Công nghệ thông tin 16
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 16
Kỹ thuật xây dựng 16
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 16
Kinh tế xây dựng 16

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn 2021
Quản trị kinh doanh 16.0
Tài chính – Ngân hàng 16.0
Kế toán 16.0
Công nghệ thông tin 16.0
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 16.0
Kỹ thuật xây dựng 16.0
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 16.0
Kinh tế xây dựng 16.0
Quản trị kinh doanh (CLC) 19.0
Tài chính – Ngân hàng (CLC) 19.0
Kế toán (CLC) 19.0
Công nghệ thông tin (CLC) 19.0
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CLC) 19.0
Kỹ thuật xây dựng (CLC) 19.0
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC) 19.0
Kinh tế xây dựng (CLC) 19.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Quốc tế Bắc Hà các năm trước dưới đây:

Tên ngành Điểm chuẩn 2020
Quản trị kinh doanh 16
Tài chính – Ngân hàng 16
Kế toán 16
Công nghệ thông tin 16
Kỹ thuật điện tử viễn thông 16
Kỹ thuật xây dựng 16
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 16
Kinh tế xây dựng 16