Điểm chuẩn Trường Đại học Quảng Nam năm 2022

4302

Trường Đại học Quảng Nam đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quảng Nam năm 2023

Điểm chuẩn theo kết quả thi THPT năm 2022 đã được cập nhật!

I. Điểm sàn Trường Đại học Quảng Nam 2022

Điểm sàn trường Đại học Quảng Nam năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm sàn 2022
Thi THPTHọc bạ
Sư phạm Toán học19Học lực lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT >= 8.0
Sư phạm Vật lý19
Sư phạm Sinh học19
Sư phạm Ngữ văn19
Giáo dục Mầm non19
Giáo dục Tiểu học19
Công nghệ thông tin1315
Bảo vệ thực vật1315
Ngôn ngữ Anh1315
Lịch sử1315
Việt Nam học1315

II. Điểm chuẩn trường Đại học Quảng Nam năm 2022

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Quảng Nam năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn học bạ
Sư phạm Toán họcHọc lực lớp 12 loại Giỏi
Sư phạm Ngữ văn
Sư phạm Vật lý
Sư phạm Sinh học
Giáo dục Mầm non
Giáo dục Tiểu học
Công nghệ thông tin15
Ngôn ngữ Anh15
Việt Nam học15
Bảo vệ thực vật15
Lịch sử15

2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Quảng Nam xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2022
Sư phạm Toán học19
Sư phạm Ngữ văn19
Sư phạm Vật lý19
Sư phạm Sinh học19
Giáo dục Mầm non19
Giáo dục Tiểu học23.25
Công nghệ thông tin13
Ngôn ngữ Anh13
Việt Nam học13
Bảo vệ thực vật13
Lịch sử13

III. Điểm chuẩn các năm liền trước

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2021
Sư phạm Toán học19.0
Sư phạm Vật lý19.0
Sư phạm Sinh học19.0
Sư phạm Ngữ văn19.0
Giáo dục mầm non19.0
Giáo dục tiểu học21.25
Công nghệ thông tin12.5
Bảo vệ thực vật14.0
Ngôn ngữ Anh14.0
Việt Nam học14.0
Lịch sử14.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Quảng Nam các năm 2019, 2020 dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
20192020
Giáo dục Mầm non1818.5
Giáo dục Tiểu học1818.5
Sư phạm Toán học1818.5
Sư phạm Vật lý1818.5
Sư phạm Sinh học1818.5
Sư phạm Ngữ văn1818.5
Vật lý học1313
Công nghệ thông tin1313
Bảo vệ thực vật1313
Văn học1313
Ngôn ngữ Anh1313
Việt Nam học1313
Lịch sử1313