Điểm chuẩn trường Đại học Quảng Nam năm 2020

0
503

Đại học Quảng Nam đã chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo kết quả thi THPT và xét học bạ năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Quảng Nam năm 2020

Điểm chuẩn theo kết quả thi THPT năm 2020 đã được cập nhật

Điểm sàn Đại học Quảng Nam năm 2020

Lưu ý:

+ Ngành Giáo dục mầm non xét kết quả thi THPT năm 2020: Tổng điểm 2 môn văn hóa + điểm thi năng khiếu đạt 18.5 trở lên (trong đó điểm 2 môn văn hóa + điểm ưu tiênx2/3 đạt 12.33 trở lên)

+ Ngành Giáo dục mầm non xét kết quả thi THPT năm 2019: Tổng điểm 2 môn văn hóa + điểm thi năng khiếu đạt 18 điểm trở lên (trong đó điểm 2 môn văn hóa + điểm ưu tiênx2/3 đạt 12 điểm trở lên)

+ Ngành Giáo dục mầm non xét theo học bạ (thí sinh tốt nghiệp năm 2020): Yêu cầu học lực lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên. Điểm TBC 2 môn văn hóa đạt 8.0 trở lên.

+ Ngành Giáo dục mầm non xét theo học bạ (thí sinh tốt nghiệp năm 2019): Yêu cầu học lực lớp 12 loại Giỏi và điểm TBC 2 môn văn hóa đạt 8.0 trở lên.

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Quảng Nam năm 2020 như sau:

Ngành Điểm sàn 2020
Thi THPT Học bạ
Sư phạm Toán học 18.5 Học lực lớp 12 loại Giỏi hoặc Điểm xét TN đạt 8.0 trở lên. ĐTB 3 môn đạt 8.0 trở lên
Sư phạm Vật lý 18.5
Sư phạm Sinh học 18.5
Sư phạm Ngữ văn 18.5
Giáo dục Mầm non Xem trong mục lưu ý phía trên
Giáo dục Tiểu học 18.5 15
Vật lý học 13 15
Công nghệ thông tin 13 15
Bảo vệ thực vật 13 15
Văn học 13 15
Ngôn ngữ Anh 13 15
Lịch sử 13 15
Việt Nam học 13 15

Điểm chuẩn Đại học Quảng Nam năm 2020

1/ Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ

Ngành học Điểm trúng tuyển
Sư phạm Toán học Học lực lớp 12 loại giỏi/Điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 + Điểm TBC 3 môn từ 8.0 trở lên
Sư phạm Vật lý
Sư phạm Sinh học
Sư phạm Ngữ văn
Giáo dục Mầm non
Giáo dục Tiểu học
Vật lý học 15
Công nghệ thông tin 15
Bảo vệ thực vật 15
Văn học 15
Ngôn ngữ Anh 15
Việt Nam học 15
Lịch sử 15

2/ Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT

Đã được cập nhật.

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Quảng Nam năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Giáo dục Mầm non 18 18.5
Giáo dục Tiểu học 18 18.5
Sư phạm Toán học 18 18.5
Sư phạm Vật lý 18 18.5
Sư phạm Sinh học 18 18.5
Sư phạm Ngữ văn 18 18.5
Vật lý học 13 13
Công nghệ thông tin 13 13
Bảo vệ thực vật 13 13
Văn học 13 13
Ngôn ngữ Anh 13 13
Việt Nam học 13 13
Lịch sử 13 13