Điểm chuẩn Trường Đại học Quảng Nam năm 2022

3542

Trường Đại học Quảng Nam đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quảng Nam năm 2022

Điểm chuẩn theo kết quả thi THPT năm 2022 đã được cập nhật

Điểm sàn Trường Đại học Quảng Nam 2022

Điểm sàn trường Đại học Quảng Nam năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Thi THPT Học bạ
Sư phạm Toán học 19 Học lực lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT >= 8.0
Sư phạm Vật lý 19
Sư phạm Sinh học 19
Sư phạm Ngữ văn 19
Giáo dục Mầm non 19
Giáo dục Tiểu học 19
Công nghệ thông tin 13 15
Bảo vệ thực vật 13 15
Ngôn ngữ Anh 13 15
Lịch sử 13 15
Việt Nam học 13 15

Điểm chuẩn trường Đại học Quảng Nam năm 2022

1/ Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Quảng Nam năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Sư phạm Toán học Học lực lớp 12 loại Giỏi
Sư phạm Ngữ văn
Sư phạm Vật lý
Sư phạm Sinh học
Giáo dục Mầm non
Giáo dục Tiểu học
Công nghệ thông tin 15
Ngôn ngữ Anh 15
Việt Nam học 15
Bảo vệ thực vật 15
Lịch sử 15

2/ Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Quảng Nam xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Sư phạm Toán học 19
Sư phạm Ngữ văn 19
Sư phạm Vật lý 19
Sư phạm Sinh học 19
Giáo dục Mầm non 19
Giáo dục Tiểu học 23.25
Công nghệ thông tin 13
Ngôn ngữ Anh 13
Việt Nam học 13
Bảo vệ thực vật 13
Lịch sử 13

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Sư phạm Toán học 19.0
Sư phạm Vật lý 19.0
Sư phạm Sinh học 19.0
Sư phạm Ngữ văn 19.0
Giáo dục mầm non 19.0
Giáo dục tiểu học 21.25
Công nghệ thông tin 12.5
Bảo vệ thực vật 14.0
Ngôn ngữ Anh 14.0
Việt Nam học 14.0
Lịch sử 14.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Quảng Nam các năm 2019, 2020 dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Giáo dục Mầm non 18 18.5
Giáo dục Tiểu học 18 18.5
Sư phạm Toán học 18 18.5
Sư phạm Vật lý 18 18.5
Sư phạm Sinh học 18 18.5
Sư phạm Ngữ văn 18 18.5
Vật lý học 13 13
Công nghệ thông tin 13 13
Bảo vệ thực vật 13 13
Văn học 13 13
Ngôn ngữ Anh 13 13
Việt Nam học 13 13
Lịch sử 13 13