Điểm chuẩn trường Đại học Quảng Nam năm 2021

0
1522

Trường Đại học Quảng Nam đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quảng Nam năm 2022

Điểm chuẩn theo kết quả thi THPT năm 2021 đã được cập nhật

Điểm sàn Đại học Quảng Nam năm 2021

Lưu ý: Ngành Giáo dục mầm non yêu cầu tổng điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (bao gồm 2 môn văn hóa và điểm thi năng khiếu) đạt 19.0 trở lên, trong đó tổng điểm 2 môn văn hóa + điểm ưu tiênx2/3 >= 12.66

Điểm chuẩn sàn trường Đại học Quảng Nam năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Thi THPT Học bạ
Sư phạm Toán học 19.0 Học lực lớp 12 loại Giỏi hoặc Điểm xét TN đạt 8.0 trở lên. ĐTB 3 môn đạt 8.0 trở lên
Sư phạm Vật lý 19.0
Sư phạm Sinh học 19.0
Sư phạm Ngữ văn 19.0
Giáo dục Mầm non
Giáo dục Tiểu học 19.0 15.0
Công nghệ thông tin 12.5 15.0
Bảo vệ thực vật 12.5 15.0
Ngôn ngữ Anh 12.5 15.0
Lịch sử 12.5 15.0
Việt Nam học 12.5 15.0

Điểm chuẩn trường Đại học Quảng Nam năm 2021

1/ Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Quảng Nam năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Sư phạm Toán học Học lực lớp 12 loại giỏi/Điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 + Điểm TBC 3 môn từ 8.0 trở lên
Sư phạm Vật lý
Sư phạm Sinh học
Sư phạm Ngữ văn
Giáo dục Mầm non
Giáo dục Tiểu học
Công nghệ thông tin 15
Bảo vệ thực vật 15
Ngôn ngữ Anh 15
Việt Nam học 15
Lịch sử 15

2/ Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Quảng Nam xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Sư phạm Toán học 19.0
Sư phạm Vật lý 19.0
Sư phạm Sinh học 19.0
Sư phạm Ngữ văn 19.0
Giáo dục mầm non 19.0
Giáo dục tiểu học 21.25
Công nghệ thông tin 12.5
Bảo vệ thực vật 14.0
Ngôn ngữ Anh 14.0
Việt Nam học 14.0
Lịch sử 14.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Quảng Nam các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Giáo dục Mầm non 18 18.5
Giáo dục Tiểu học 18 18.5
Sư phạm Toán học 18 18.5
Sư phạm Vật lý 18 18.5
Sư phạm Sinh học 18 18.5
Sư phạm Ngữ văn 18 18.5
Vật lý học 13 13
Công nghệ thông tin 13 13
Bảo vệ thực vật 13 13
Văn học 13 13
Ngôn ngữ Anh 13 13
Việt Nam học 13 13
Lịch sử 13 13