Điểm chuẩn Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2022

1127

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hải Phòng chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng năm 2022

Điểm chuẩn HPU năm 2022

1/ Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hải Phòng năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Công nghệ thông tin 15
Kỹ thuật điện – điện tử 15
Kỹ thuật môi trường 15
Quản trị kinh doanh 15
Việt Nam học 15
Ngôn ngữ Anh 15
Luật 15

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hải Phòng xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Công nghệ thông tin 15
Kỹ thuật điện – điện tử 15
Kỹ thuật môi trường 15
Quản trị kinh doanh 15
Việt Nam học 15
Ngôn ngữ Anh 15
Luật 15

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Công nghệ thông tin 15.0
Kỹ thuật Điện – Điện tử 15.0
Kỹ thuật công trình xây dựng 15.0
Kĩ thuật môi trường 15.0
Quản trị kinh doanh 15.0
Việt Nam học 15.0
Ngôn ngữ Anh 15.0
Luật 15.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hải Phòng các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Ngôn ngữ Anh 18 15
Việt Nam học 18 15
Quản trị kinh doanh 18 15
Luật 18 15
Công nghệ thông tin 18 15
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 18 15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18 15
Công nghệ kỹ thuật môi trường 18 15