Điểm chuẩn Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2022

1493

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hải Phòng chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2023

I. Điểm chuẩn HPU năm 2022

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hải Phòng năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn học bạ
Công nghệ thông tin15
Kỹ thuật điện – điện tử15
Kỹ thuật môi trường15
Quản trị kinh doanh15
Việt Nam học15
Ngôn ngữ Anh15
Luật15

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hải Phòng xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2022
Công nghệ thông tin15
Kỹ thuật điện – điện tử15
Kỹ thuật môi trường15
Quản trị kinh doanh15
Việt Nam học15
Ngôn ngữ Anh15
Luật15

III. Điểm chuẩn các năm liền trước

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2021
Công nghệ thông tin15.0
Kỹ thuật Điện – Điện tử15.0
Kỹ thuật công trình xây dựng15.0
Kĩ thuật môi trường15.0
Quản trị kinh doanh15.0
Việt Nam học15.0
Ngôn ngữ Anh15.0
Luật15.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hải Phòng các năm 2019, 2020 dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
20192020
Ngôn ngữ Anh1815
Việt Nam học1815
Quản trị kinh doanh1815
Luật1815
Công nghệ thông tin1815
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng1815
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử1815
Công nghệ kỹ thuật môi trường1815