Điểm chuẩn trường Đại học Phương Đông năm 2020

0
244

Trường Đại học Phương Đông đã chính thức công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020 cùng điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Phương Đông năm 2021

Điểm sàn Đại học Phương Đông năm 2020

Điểm sàn Đại học Phương Đông năm 2020 như sau:

Ngành
Điểm sàn 2020
Quản trị kinh doanh 14
Tài chính – Ngân hàng 14
Kế toán 14
Công nghệ sinh học 14
Công nghệ thông tin 14
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 14
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 14
Kỹ thuật xây dựng 14
Kinh tế xây dựng 14
Kiến trúc 18
Ngôn ngữ Anh 14
Ngôn ngữ Trung Quốc 14
Ngôn ngữ Nhật 14
Quản trị văn phòng 14
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14
Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 14

Điểm chuẩn Đại học Phương Đông năm 2020

Đã được cập nhật.

Điểm chuẩn năm 2020 của ĐH Phương Đông có sự thay đổi nào so với năm 2019.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Phương Đông năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Quản trị kinh doanh 14 14
Tài chính – Ngân hàng 14 14
Kế toán 14 14
Công nghệ sinh học 14 14
Công nghệ thông tin 14 14
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 14 14
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 14 14
Kỹ thuật xây dựng 14 14
Kinh tế xây dựng 14 14
Kiến trúc 18 18
Ngôn ngữ Anh 14 14
Ngôn ngữ Trung Quốc 14 14
Ngôn ngữ Nhật 14 14
Quản trị văn phòng 14 14
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14 14
Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 14 14