Điểm chuẩn Trường Đại học Nông lâm TPHCM năm 2022

4830

Trường Đại học Nông lâm TP HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nông lâm TPHCM năm 2022

Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được cập nhật!!

Điểm sàn Trường Đại học Nông lâm TPHCM 2022

1/ Điểm sàn kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHCM

Mức điểm nhận hồ sơ Trường Đại học Nông lâm TPHCM năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Bảo vệ thực vật
Bất động sản
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên
Chăn nuôi
Công nghệ chế biến lâm sản
Công nghệ chế biến thủy sản
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Công nghệ kỹ thuật hóa học
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo
Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Công nghệ sinh học
Công nghệ thông tin
Công nghệ thực phẩm
Hệ thống thông tin
Kế toán
Khoa học môi trường
Kinh doanh nông nghiệp
Kinh tế
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Kỹ thuật môi trường
Lâm học
Lâm nghiệp đô thị
Ngôn ngữ Anh
Nông học
Nuôi trồng thủy sản
Phát triển nông thôn
Quản lý đất đai
Quản lý tài nguyên rừng
Quản lý tài nguyên và môi trường
Quản trị kinh doanh
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp
Tài nguyên và Du lịch sinh thái
Thú y
Công nghệ thực phẩm (CTTT)
Thú y (CTTT)
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC)
Công nghệ sinh học (CLC)
Công nghệ thực phẩm (CLC)
Quản trị kinh doanh (CLC)

Điểm chuẩn HCMUAF năm 2022

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn từ ngày 22/7 – 20/8/2022.

1/ Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm TPHCM xét theo học bạ THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn học bạ
1. Chương trình tiêu chuẩn
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 21.0
Ngôn ngữ Anh 26.5
Kinh tế 26.2
Quản trị kinh doanh 26.3
Bất động sản 25.2
Kế toán 26.8
Công nghệ sinh học 26.9
Khoa học môi trường 20.0
Hệ thống thông tin 25.5
Công nghệ thông tin 27.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 25.5
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 25.7
Công nghệ kỹ thuật ô tô 26.6
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 23.1
Công nghệ kỹ thuật hóa học 26.5
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 22.5
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 25.7
Kỹ thuật môi trường 22.1
Công nghệ thực phẩm 26.5
Công nghệ chế biến thủy sản 24.0
Công nghệ chế biến lâm sản 20.0
Chăn nuôi 23.3
Nông học 21.0
Bảo vệ thực vật 23.8
Kinh doanh nông nghiệp 23.1
Phát triển nông thôn 19.0
Lâm học 19.0
Lâm nghiệp đô thị 19.0
Quản lý tài nguyên rừng 19.0
Nuôi trồng thủy sản 20.0
Thú y 27.7
Quản lý tài nguyên và môi trường 24.9
Quản lý đất đai 24.8
Tài nguyên và du lịch sinh thái 23.0
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên 20.0
2. Chương trình tiên tiến
Công nghệ thực phẩm 26.5
Thú y 27.7
3. Chương trình chất lượng cao
Quản trị kinh doạnh 25.3
Công nghệ sinh học 25.9
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 24.5
Công nghệ thực phẩm 25.5
4. Điểm chuẩn phân hiệu trường tại Gia Lai
Quản trị kinh doanh 18.0
Bất động sản 18.0
Kế toán 18.0
Công nghệ thông tin 18.0
Nông học 18.0
Lâm nghiệp đô thị 18.0
Thú y 18.0
Tài nguyên và Du lịch sinh thái 18.0
4. Điểm chuẩn phân hiệu trường tại Bình Thuận
Ngôn ngữ Anh 18.0
Quản trị kinh doanh 18.0
Kế toán 18.0
Công nghệ sinh học 18.0
Công nghệ thông tin 18.0
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 18.0
Công nghệ thực phẩm 18.0
Nông học 18.0
Nuôi trồng thủy sản 18.0
Thú y 18.0

2/ Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm TPHCM xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
1. Trụ sở chính tại TPHCM
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 19
Ngôn ngữ Anh 21
Kinh tế 21.5
Quản trị kinh doanh 21
Bất động sản 18
Kế toán 23
Công nghệ sinh học 19
Khoa học môi trường 16
Hệ thống thông tin 21.5
Công nghệ thông tin 23.5
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 19.5
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 20.5
Công nghệ kỹ thuật ô tô 22.5
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 17
Công nghệ kỹ thuật hóa học 20
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 16
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 21
Kỹ thuật môi trường 16
Công nghệ thực phẩm 21
Công nghệ chế biến thủy sản 16
Công nghệ chế biến lâm sản 16
Chăn nuôi 16
Nông học 17
Bảo vệ thực vật 17
Kinh doanh nông nghiệp 17
Phát triển nông thôn 16
Lâm học 16
Lâm nghiệp đô thị 16
Quản lý tài nguyên rừng 16
Nuôi trồng thủy sản 16
Thú y 23
Quản lý tài nguyên và môi trường 16
Quản lý đất đai 18.5
Tài nguyên và Du lịch sinh thái 17
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên 16
Công nghệ thực phẩm (CTTT) 21
Thú y (CTTT) 23
Quản trị kinh doanh (CLC) 19.5
Công nghệ sinh học (CLC) 17
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC) 17.75
Công nghệ thực phẩm (CLC) 18
2. Phân hiệu Gia Lai
Quản trị kinh doanh 15
Bất động sản 15
Kế toán 15
Công nghệ thông tin 15
Nông học 15
Lâm nghiệp đô thị 15
Thú y 16
Tài nguyên và Du lịch sinh thái 15
Phân hiệu Ninh Thuận
Giáo dục mầm non (Đại học) 19
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) 17
Ngôn ngữ Anh 15
Quản trị kinh doanh 15
Kế toán 15
Công nghệ sinh học 15
Công nghệ thông tin 15
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 15
Công nghệ thực phẩm 15
Nông học 15
Nuôi trồng thủy sản 15
Thú y 16

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Trụ sở chính tại TPHCM
Chăn nuôi 18.25
Thú y 24.5
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 22.5
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 22.0
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 16.0
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 20.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô 23.5
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 23.0
Công nghệ kỹ thuật hóa học 22.25
Công nghệ thực phẩm 23.0
Công nghệ thông tin 24.25
Công nghệ sinh học 22.75
Kế toán 24.25
Kinh doanh nông nghiệp 21.0
Kinh tế 23.5
Phát triển nông thôn 16.0
Quản trị kinh doanh 24.5
Công nghệ chế biến lâm sản 16.0
Lâm học 16.0
Lâm nghiệp đô thị 16.0
Quản lý tài nguyên rừng 16.0
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên 16.0
Hệ thống thông tin 23.25
Khoa học môi trường 16.0
Kỹ thuật môi trường 16.0
Quản lý tài nguyên và môi trường 17.0
Tài nguyên và Du lịch sinh thái 17.0
Ngôn ngữ Anh 26.0
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 19.0
Bảo vệ thực vật 19.0
Nông học 17.0
Bất động sản 22.75
Quản lý đất đai 21.75
Công nghệ chế biến thủy sản 16.0
Nuôi trồng thủy sản 16.0
Thú y (CTTT) 25.0
Công nghệ thực phẩm (CTTT) 23.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC) 17.0
Công nghệ thực phẩm (CLC) 20.0
Công nghệ sinh học (CLC) 18.0
Quản trị kinh doanh (CLC) 23.25
Kỹ thuật môi trường (CLC) 16.0
Phân hiệu Gia Lai
Thú y 16.0
Công nghệ thông tin 15.0
Công nghệ thực phẩm 15.0
Kế toán 15.0
Quản trị kinh doanh 15.0
Lâm học 15.0
Nông học 15.0
Quản lý đất đai 15.0
Phân hiệu Ninh Thuận
Thú y 16.0
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 15.0
Công nghệ thông tin 15.0
Kế toán 15.0
Quản trị kinh doanh 15.0
Ngôn ngữ Anh 15.0
Tài nguyên và Du lịch sinh thái 15.0
Nông học 15.0
Quản lý đất đai 15.0
Nuôi trồng thủy sản 15.0
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) 17.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Nông lâm TPHCM các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 18 18.5
Công nghệ thực phẩm 20 23
Công nghệ chế biến lâm sản 15 16
Quản trị kinh doanh 20.5 23.3
Kế toán 20.25 23.3
Kinh doanh nông nghiệp 16.75 19
Phát triển nông thôn 16 16
Kinh tế 19 22.5
Công nghệ sinh học / 23
Khoa học môi trường 16 16
Công nghệ kỹ thuật hóa học 19 20.5
Kỹ thuật môi trường 16 16
Quản lý tài nguyên và môi trường 16 16
Công nghệ thông tin 19.75 22.75
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18 21
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 19 21.5
Công nghệ kỹ thuật ô tô 20.5 22.75
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 17 17.75
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 19 21.25
Công nghệ chế biến thủy sản 16 16
Chăn nuôi 16 19
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 16 16
Nuôi trồng thủy sản 16 16
Thú y 21.25 24.5
Nông học 18 17.25
Bảo vệ thực vật 18 19.5
Lâm học 15 16
Quản lý tài nguyên rừng 15 16
Quản lý đất đai 16 19
Ngôn ngữ Anh 18 23
Hệ thống thông tin / 17
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo / 16
Bất động sản / 19
Tài nguyên và Du lịch sinh thái / 16
Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên / 16
Lâm nghiệp đô thị / 16
Chương trình tiên tiến
Công nghệ thực phẩm 18 19
Thú Y 21.25 24.5
Chương trình Chất lượng cao
Quản trị kinh doanh 19 20.7
Công nghệ sinh học 17 16.25
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 16 16.25
Kỹ thuật môi trường 16 16
Công nghệ thực phẩm 18 19
Phân hiệu Gia Lai
Quản trị kinh doanh / 15
Kế toán / 15
Công nghệ thông tin / 15
Công nghệ thực phẩm / 15
Nông học / 15
Lâm học / 15
Thú Y / 16
Bất động sản / 15
Phân hiệu Ninh Thuận
Quản trị kinh doanh / 15
Kế toán / 15
Nông học / 15
Nuôi trồng thủy sản / 15
Thú Y / 16
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo / 15
Tài nguyên và Du lịch sinh thái / 15
Bất động sản / 15