Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm TPHCM năm 2023

6219

Trường Đại học Nông lâm TP HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 theo phương thức xét học bạ THPT và xét điểm thi đánh giá năng lực.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nông lâm TPHCM năm 2023

Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được cập nhật từ 17h00 ngày 22/08/2023 và chậm nhất là 17h00 ngày 24/08/2023.

I. Điểm sàn HCMUAF 2023

Điểm nhận hồ sơ của trường Đại học Nông lâm TPHCM năm 2023 như sau:

Tên ngànhĐiểm sàn 2023
a. Đào tạo tại TPHCM
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử18
Công nghệ kỹ thuật cơ khí18
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC)18
Công nghệ kỹ thuật hóa học20
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo16
Công nghệ kỹ thuật nhiệt16
Công nghệ kỹ thuật ô tô21
Công nghệ sinh học19
Công nghệ sinh học (CLC)19
Khoa học môi trường16
Kinh tế19
Bất động sản18
Kế toán20
Quản trị kinh doanh20
Quản trị kinh doanh (CLC)20
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa19
Kỹ thuật môi trường16
Công nghệ thông tin21
Hệ thống thông tin21
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên16
Quản lý đất đai18
Quản lý tài nguyên và môi trường16
Tài nguyên và Du lịch sinh thái16
Ngôn ngữ Anh19
Bảo vệ thực vật17
Chăn nuôi16
Kinh doanh nông nghiệp17
Lâm học16
Lâm nghiệp đô thị16
Nông học17
Nuôi trồng thủy sản16
Phát triển nông thôn16
Quản lý tài nguyên rừng16
Công nghệ chế biến lâm sản16
Công nghệ chế biến thủy sản16
Công nghệ thực phẩm21
Công nghệ thực phẩm (CLC)21
Công nghệ thực phẩm (CTTT)21
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp (*)19
Thú y21
Thú y (CTTT)21
b. Đào tạo tại Phân hiệu Gia Lai
Bất động sản15
công nghệ ính học15
Kế toán15
Lâm nghiệp đô thị15
Nông học15
Quản trị kinh doanh15
Tài nguyên và Du lịch sinh thái15
Thú y16
b. Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận
Giáo dục Mầm non (Cao đẳng)17
Giáo dục Mầm non (Đại học)19
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo15
Công nghệ thông tin15
Kế toán15
Ngôn ngữ Anh15
Tài nguyên và Du lịch sinh thái15
Quản trị kinh doanh15
Thú y16

II. Điểm chuẩn HCMUAF năm 2022

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn từ ngày 10/07 – 17h00 ngày 30/07/2023.

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm TPHCM xét theo học bạ THPT năm 2023 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn học bạ
a. Đào tạo tại TPHCM
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử22
Công nghệ kỹ thuật cơ khí20
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC)20
Công nghệ kỹ thuật hóa học26
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo20
Công nghệ kỹ thuật nhiệt20
Công nghệ kỹ thuật ô tô25
Công nghệ sinh học26
Công nghệ sinh học (CLC)26
Khoa học môi trường23.78
Kinh tế25
Bất động sản22.58
Kế toán25
Quản trị kinh doanh25
Quản trị kinh doanh (CLC)25
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa24
Kỹ thuật môi trường22.81
Công nghệ thông tin26
Hệ thống thông tin24
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên20.24
Quản lý đất đai22.85
Quản lý tài nguyên và môi trường24.36
Tài nguyên và du lịch sinh thái23.34
Ngôn ngữ Anh27
Bảo vệ thực vật22.75
Chăn nuôi19
Kinh doanh nông nghiệp19
Lâm học19.69
Lâm nghiệp đô thị19.39
Nông học22
Nuôi trồng thủy sản20
Phát triển nông thôn20.34
Quản lý tài nguyên rừng19.85
Công nghệ chế biến lâm sản19.33
Công nghệ chế biến thủy sản21
Công nghệ thực phẩm25
Công nghệ thực phẩm (CLC)25
Công nghệ thực phẩm (CTTT)25
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp22.18
Thú y27.5
Thú y (CTTT)27.5
b. Đào tạo tại phân hiệu Gia Lai
Bất động sản18
Công nghệ sinh học18
Kế toán18
Lâm nghiệp đô thị18
Nông học18
Quản trị kinh doanh18
Tài nguyên và Du lịch sinh thái18
Thú y18
c. Đào tạo tại phân hiệu Ninh Thuận
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo18
Công nghệ thông tin18
Kế toán18
Ngôn ngữ Anh18
Tài nguyên và Du lịch sinh thái18
Quản trị kinh doanh18
Thú y18

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực

Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm TPHCM xét theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2023 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn ĐGNL
a. Đào tạo tại TPHCM
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử700
Công nghệ kỹ thuật cơ khí700
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC)705
Công nghệ kỹ thuật hóa học720
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo723
Công nghệ kỹ thuật nhiệt708
Công nghệ kỹ thuật ô tô730
Công nghệ sinh học730
Công nghệ sinh học (CLC)730
Khoa học môi trường716
Kinh tế730
Bất động sản700
Kế toán730
Quản trị kinh doanh730
Quản trị kinh doanh (CLC)730
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa730
Kỹ thuật môi trường723
Công nghệ thông tin700
Hệ thống thông tin701
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên728
Quản lý đất đai712
Quản lý tài nguyên và môi trường704
Tài nguyên và du lịch sinh thái720
Ngôn ngữ Anh800
Bảo vệ thực vật708
Chăn nuôi700
Kinh doanh nông nghiệp706
Lâm học737
Lâm nghiệp đô thị737
Nông học705
Nuôi trồng thủy sản731
Phát triển nông thôn737
Quản lý tài nguyên rừng737
Công nghệ chế biến lâm sản728
Công nghệ chế biến thủy sản734
Công nghệ thực phẩm720
Công nghệ thực phẩm (CLC)720
Công nghệ thực phẩm (CTTT)720
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp721
Thú y780
Thú y (CTTT)780
b. Đào tạo tại phân hiệu Gia Lai
Bất động sản700
Công nghệ sinh học700
Kế toán700
Lâm nghiệp đô thị700
Nông học700
Quản trị kinh doanh700
Tài nguyên và Du lịch sinh thái700
Thú y700
c. Đào tạo tại phân hiệu Ninh Thuận
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo700
Công nghệ thông tin700
Kế toán700
Ngôn ngữ Anh700
Tài nguyên và Du lịch sinh thái700
Quản trị kinh doanh700
Thú y700

3. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm TPHCM xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn
a. Trụ sở chính tại TPHCM
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp19
Ngôn ngữ Anh21
Kinh tế21.5
Quản trị kinh doanh21
Bất động sản18
Kế toán23
Công nghệ sinh học19
Khoa học môi trường16
Hệ thống thông tin21.5
Công nghệ thông tin23.5
Công nghệ kỹ thuật cơ khí19.5
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử20.5
Công nghệ kỹ thuật ô tô22.5
Công nghệ kỹ thuật nhiệt17
Công nghệ kỹ thuật hóa học20
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo16
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa21
Kỹ thuật môi trường16
Công nghệ thực phẩm21
Công nghệ chế biến thủy sản16
Công nghệ chế biến lâm sản16
Chăn nuôi16
Nông học17
Bảo vệ thực vật17
Kinh doanh nông nghiệp17
Phát triển nông thôn16
Lâm học16
Lâm nghiệp đô thị16
Quản lý tài nguyên rừng16
Nuôi trồng thủy sản16
Thú y23
Quản lý tài nguyên và môi trường16
Quản lý đất đai18.5
Tài nguyên và Du lịch sinh thái17
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên16
Công nghệ thực phẩm (CTTT)21
Thú y (CTTT)23
Quản trị kinh doanh (CLC)19.5
Công nghệ sinh học (CLC)17
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC)17.75
Công nghệ thực phẩm (CLC)18
b. Phân hiệu Gia Lai
Quản trị kinh doanh15
Bất động sản15
Kế toán15
Công nghệ thông tin15
Nông học15
Lâm nghiệp đô thị15
Thú y16
Tài nguyên và Du lịch sinh thái15
c. Phân hiệu Ninh Thuận
Giáo dục mầm non (Đại học)19
Giáo dục mầm non (Cao đẳng)17
Ngôn ngữ Anh15
Quản trị kinh doanh15
Kế toán15
Công nghệ sinh học15
Công nghệ thông tin15
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo15
Công nghệ thực phẩm15
Nông học15
Nuôi trồng thủy sản15
Thú y16

III. Điểm chuẩn các năm liền trước

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2021
a. Trụ sở chính tại TPHCM
Chăn nuôi18.25
Thú y24.5
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử22.5
Công nghệ kỹ thuật cơ khí22.0
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo16.0
Công nghệ kỹ thuật nhiệt20.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô23.5
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa23.0
Công nghệ kỹ thuật hóa học22.25
Công nghệ thực phẩm23.0
Công nghệ thông tin24.25
Công nghệ sinh học22.75
Kế toán24.25
Kinh doanh nông nghiệp21.0
Kinh tế23.5
Phát triển nông thôn16.0
Quản trị kinh doanh24.5
Công nghệ chế biến lâm sản16.0
Lâm học16.0
Lâm nghiệp đô thị16.0
Quản lý tài nguyên rừng16.0
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên16.0
Hệ thống thông tin23.25
Khoa học môi trường16.0
Kỹ thuật môi trường16.0
Quản lý tài nguyên và môi trường17.0
Tài nguyên và Du lịch sinh thái17.0
Ngôn ngữ Anh26.0
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp19.0
Bảo vệ thực vật19.0
Nông học17.0
Bất động sản22.75
Quản lý đất đai21.75
Công nghệ chế biến thủy sản16.0
Nuôi trồng thủy sản16.0
Thú y (CTTT)25.0
Công nghệ thực phẩm (CTTT)23.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC)17.0
Công nghệ thực phẩm (CLC)20.0
Công nghệ sinh học (CLC)18.0
Quản trị kinh doanh (CLC)23.25
Kỹ thuật môi trường (CLC)16.0
b. Phân hiệu Gia Lai
Thú y16.0
Công nghệ thông tin15.0
Công nghệ thực phẩm15.0
Kế toán15.0
Quản trị kinh doanh15.0
Lâm học15.0
Nông học15.0
Quản lý đất đai15.0
c. Phân hiệu Ninh Thuận
Thú y16.0
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo15.0
Công nghệ thông tin15.0
Kế toán15.0
Quản trị kinh doanh15.0
Ngôn ngữ Anh15.0
Tài nguyên và Du lịch sinh thái15.0
Nông học15.0
Quản lý đất đai15.0
Nuôi trồng thủy sản15.0
Giáo dục mầm non (Cao đẳng)17.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Nông lâm TPHCM các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
20192020
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp1818.5
Công nghệ thực phẩm2023
Công nghệ chế biến lâm sản1516
Quản trị kinh doanh20.523.3
Kế toán20.2523.3
Kinh doanh nông nghiệp16.7519
Phát triển nông thôn1616
Kinh tế1922.5
Công nghệ sinh học/23
Khoa học môi trường1616
Công nghệ kỹ thuật hóa học1920.5
Kỹ thuật môi trường1616
Quản lý tài nguyên và môi trường1616
Công nghệ thông tin19.7522.75
Công nghệ kỹ thuật cơ khí1821
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử1921.5
Công nghệ kỹ thuật ô tô20.522.75
Công nghệ kỹ thuật nhiệt1717.75
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa1921.25
Công nghệ chế biến thủy sản1616
Chăn nuôi1619
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan1616
Nuôi trồng thủy sản1616
Thú y21.2524.5
Nông học1817.25
Bảo vệ thực vật1819.5
Lâm học1516
Quản lý tài nguyên rừng1516
Quản lý đất đai1619
Ngôn ngữ Anh1823
Hệ thống thông tin/17
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo/16
Bất động sản/19
Tài nguyên và Du lịch sinh thái/16
Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên/16
Lâm nghiệp đô thị/16
b. Chương trình tiên tiến
Công nghệ thực phẩm1819
Thú Y21.2524.5
c. Chương trình Chất lượng cao
Quản trị kinh doanh1920.7
Công nghệ sinh học1716.25
Công nghệ kỹ thuật cơ khí1616.25
Kỹ thuật môi trường1616
Công nghệ thực phẩm1819
d. Phân hiệu Gia Lai
Quản trị kinh doanh/15
Kế toán/15
Công nghệ thông tin/15
Công nghệ thực phẩm/15
Nông học/15
Lâm học/15
Thú Y/16
Bất động sản/15
e. Phân hiệu Ninh Thuận
Quản trị kinh doanh/15
Kế toán/15
Nông học/15
Nuôi trồng thủy sản/15
Thú Y/16
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo/15
Tài nguyên và Du lịch sinh thái/15
Bất động sản/15
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.