Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm TPHCM năm 2020

0
368

Trường Đại học Nông lâm TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét kết quả học bạ, kết quả thi đánh giá năng lực cùng điểm sàn theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Nông lâm TPHCM năm 2021

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã được cập nhật.

Điểm sàn Đại học Nông lâm TPHCM năm 2020

Dưới đây là mức điểm sàn xét theo kết quả thi THPT năm 2020.

Điểm sàn Đại học Nông lâm TPHCM năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2020
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 16
Ngôn ngữ Anh 18
Kinh tế 17
Quản trị kinh doanh 19
Bất động sản 16
Kế toán 18
Công nghệ sinh học 19
Khoa học môi trường 16
Hệ thống thông tin 16
Công nghệ thông tin 18
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 16
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 16
Công nghệ kỹ thuật ô tô 20
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 16
Công nghệ kỹ thuật hóa học 18
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 16
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 16
Kỹ thuật môi trường 16
Công nghệ thực phẩm 18
Công nghệ chế biến lâm sản 16
Công nghệ chế biến thủy sản 16
Chăn nuôi 16
Nông học 17
Bảo vệ thực vật 17
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 16
Kinh doanh nông nghiệp 16
Phát triển nông thôn 16
Lâm học 16
Lâm nghiệp đô thị 16
Quản lý tài nguyên rừng 16
Nuôi trồng thủy sản 16
Thú y 21
Quản lý tài nguyên và môi trường 16
Quản lý đất đai 16
Tài nguyên và Du lịch sinh thái 16
Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên 16
Chương trình tiên tiến
Công nghệ thực phẩm 18
Thú Y 21
Chương trình CLC
Quản trị kinh doanh 19
Công nghệ sinh học 16
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 16
Kỹ thuật môi trường 16
Công nghệ thực phẩm 16
Đào tạo tại Phân hiệu Gia Lai
Quản trị kinh doanh 15
Kế toán 15
Công nghệ thông tin 15
Công nghệ thực phẩm 15
Nông học 15
Lâm học 15
Thú Y 16
Bất động sản 15
Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận
Quản trị kinh doanh 15
Kế toán 15
Nông học 15
Nuôi trồng thủy sản 15
Thú Y 16
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 15
Tài nguyên và Du lịch sinh thái 15
Bất động sản 15

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TPHCM năm 2020

1/ Điểm chuẩn xét học bạ + Thi ĐGNL

Lưu ý: Với riêng ngành Sư phạm kỹ thuật ngoài đạt điểm trúng tuyển còn phải có học lực lớp 12 loại Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6.5 trở lên.

Tên ngành Điểm trúng tuyển
Học bạ Thi ĐGNL
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 21.7 700
Ngôn ngữ Anh 25.4 700
Công nghệ thực phẩm 26.2 700
Công nghệ chế biến lâm sản 19 600
Quản trị kinh doanh 25.9 700
Kế toán 25.7 700
Kinh doanh nông nghiệp 21.1 600
Phát triển nông thôn 20 650
Kinh tế 24.5 700
Công nghệ sinh học 26.6 700
Khoa học môi trường 22 640
Công nghệ kỹ thuật hóa học 24.9 700
Kỹ thuật môi trường 22.6 640
Quản lý tài nguyên và môi trường 23.3 600
Hệ thống thông tin 20 620
Công nghệ thông tin 24.9 700
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 23.9 620
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 24.2 620
Công nghệ kỹ thuật ô tô 25.3 800
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 21.9 600
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 24.1 620
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 21 600
Công nghệ chế biến thủy sản 23 600
Chăn nuôi 21.4 620
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 20 600
Nuôi trồng thủy sản 20 650
Thú y 27 800
Nông học 22 700
Bảo vệ thực vật 23.3 700
Lâm học 19 600
Quản lý tài nguyên rừng 19 600
Quản lý đất đai 22.1 600
Bất động sản 20.8 600
Tài nguyên và Du lịch sinh thái 20 600
Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên 21.3 600
Lâm nghiệp đô thị 19 600
Chương trình tiên tiến  
Công nghệ thực phẩm  23.5 770
Thú Y  27 800
Chương trình Chất lượng cao  
Quản trị kinh doanh 24.2 700
Công nghệ sinh học 23.8 650
Công nghệ kỹ thuật cơ khí  22.3 740
Kỹ thuật môi trường  20 600
Công nghệ thực phẩm 23.8 770
Phân hiệu Gia Lai  
Quản trị kinh doanh 600
Kế toán 600
Công nghệ thông tin 600
Công nghệ thực phẩm 600
Nông học 600
Lâm học 600
Thú Y 650
Bất động sản 600
Phân hiệu Ninh Thuận  
Quản trị kinh doanh 600
Kế toán 600
Nông học 600
Nuôi trồng thủy sản 600
Thú Y 650
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 600
Tài nguyên và Du lịch sinh thái 600
Bất động sản 600

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020

Đã được cập nhật.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Nông lâm TPHCM năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 18 18.5
Công nghệ thực phẩm 20 23
Công nghệ chế biến lâm sản 15 16
Quản trị kinh doanh 20.5 23.3
Kế toán 20.25 23.3
Kinh doanh nông nghiệp 16.75 19
Phát triển nông thôn 16 16
Kinh tế 19 22.5
Công nghệ sinh học / 23
Khoa học môi trường 16 16
Công nghệ kỹ thuật hóa học 19 20.5
Kỹ thuật môi trường 16 16
Quản lý tài nguyên và môi trường 16 16
Công nghệ thông tin 19.75 22.75
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18 21
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 19 21.5
Công nghệ kỹ thuật ô tô 20.5 22.75
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 17 17.75
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 19 21.25
Công nghệ chế biến thủy sản 16 16
Chăn nuôi 16 19
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 16 16
Nuôi trồng thủy sản 16 16
Thú y 21.25 24.5
Nông học 18 17.25
Bảo vệ thực vật 18 19.5
Lâm học 15 16
Quản lý tài nguyên rừng 15 16
Quản lý đất đai 16 19
Ngôn ngữ Anh 18 23
Hệ thống thông tin / 17
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo / 16
Bất động sản / 19
Tài nguyên và Du lịch sinh thái / 16
Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên / 16
Lâm nghiệp đô thị / 16
Chương trình tiên tiến
Công nghệ thực phẩm 18 19
Thú Y 21.25 24.5
Chương trình Chất lượng cao
Quản trị kinh doanh 19 20.7
Công nghệ sinh học 17 16.25
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 16 16.25
Kỹ thuật môi trường 16 16
Công nghệ thực phẩm 18 19
Phân hiệu Gia Lai
Quản trị kinh doanh / 15
Kế toán / 15
Công nghệ thông tin / 15
Công nghệ thực phẩm / 15
Nông học / 15
Lâm học / 15
Thú Y / 16
Bất động sản / 15
Phân hiệu Ninh Thuận
Quản trị kinh doanh / 15
Kế toán / 15
Nông học / 15
Nuôi trồng thủy sản / 15
Thú Y / 16
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo / 15
Tài nguyên và Du lịch sinh thái / 15
Bất động sản / 15