Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm TPHCM năm 2021

0
470

Trường Đại học Nông lâm TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Nông lâm TPHCM năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TPHCM năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm TPHCM xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Nông lâm TPHCM năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 18 18.5
Công nghệ thực phẩm 20 23
Công nghệ chế biến lâm sản 15 16
Quản trị kinh doanh 20.5 23.3
Kế toán 20.25 23.3
Kinh doanh nông nghiệp 16.75 19
Phát triển nông thôn 16 16
Kinh tế 19 22.5
Công nghệ sinh học / 23
Khoa học môi trường 16 16
Công nghệ kỹ thuật hóa học 19 20.5
Kỹ thuật môi trường 16 16
Quản lý tài nguyên và môi trường 16 16
Công nghệ thông tin 19.75 22.75
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18 21
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 19 21.5
Công nghệ kỹ thuật ô tô 20.5 22.75
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 17 17.75
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 19 21.25
Công nghệ chế biến thủy sản 16 16
Chăn nuôi 16 19
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 16 16
Nuôi trồng thủy sản 16 16
Thú y 21.25 24.5
Nông học 18 17.25
Bảo vệ thực vật 18 19.5
Lâm học 15 16
Quản lý tài nguyên rừng 15 16
Quản lý đất đai 16 19
Ngôn ngữ Anh 18 23
Hệ thống thông tin / 17
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo / 16
Bất động sản / 19
Tài nguyên và Du lịch sinh thái / 16
Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên / 16
Lâm nghiệp đô thị / 16
Chương trình tiên tiến
Công nghệ thực phẩm 18 19
Thú Y 21.25 24.5
Chương trình Chất lượng cao
Quản trị kinh doanh 19 20.7
Công nghệ sinh học 17 16.25
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 16 16.25
Kỹ thuật môi trường 16 16
Công nghệ thực phẩm 18 19
Phân hiệu Gia Lai
Quản trị kinh doanh / 15
Kế toán / 15
Công nghệ thông tin / 15
Công nghệ thực phẩm / 15
Nông học / 15
Lâm học / 15
Thú Y / 16
Bất động sản / 15
Phân hiệu Ninh Thuận
Quản trị kinh doanh / 15
Kế toán / 15
Nông học / 15
Nuôi trồng thủy sản / 15
Thú Y / 16
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo / 15
Tài nguyên và Du lịch sinh thái / 15
Bất động sản / 15