Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm Huế năm 2023

1913

Trường Đại học Nông lâm Huế chính thức công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 theo phương thức xét tuyển sớm.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nông lâm Huế năm 2023

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được cập nhật trước 17h00 ngày 22/08/2023.

I. Điểm sàn HUAF 2023

Điểm sàn trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:

TTTên ngànhĐiểm sàn 2023
1Bất động sản15
2Công nghệ kỹ thuật cơ khí15
3Kỹ thuật cơ – điện tử15
4Công nghệ thực phẩm15
5Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm15
6Kỹ thuật cơ sở hạ tầng15
7Khuyến nông15
8Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y)15
9Nông học15
10Khoa học cây trồng15
11Bảo vệ thực vật15
12Phát triển nông thôn15
13Nông nghiệp công nghệ cao15
14Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn15
15Lâm nghiệp15
16Quản lý tài nguyên rừng15
17Nuôi trồng thủy sản15
18Bệnh học thủy sản15
19Quản lý thủy sản15
20Thú y15
21Quản lý đất đai15

II. Điểm chuẩn HUAF năm 2023

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển cần đăng ký xét tuyển nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn trong thời gian từ ngày 10/07 – 17h00 ngày 30/07/2023.

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ THPT trường Đại học Nông lâm Huế năm 2023 như sau:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn học bạ
1Bất động sản18
2Công nghệ kỹ thuật cơ khí18
3Kỹ thuật cơ – điện tử18
4Công nghệ thực phẩm21
5Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm18
6Kỹ thuật cơ sở hạ tầng18
7Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)18
8Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y)19
9Nông học18
10Khoa học cây trồng18
11Bảo vệ thực vật18
12Phát triển nông thôn18
13Nông nghiệp công nghệ cao18
14Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn18
15Lâm nghiệp18
16Quản lý tài nguyên rừng18
17Nuôi trồng thủy sản19
18Bệnh học thủy sản18
19Quản lý thủy sản18
20Thú y21
21Quản lý đất đai18

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn
1Bất động sản15
2Công nghệ kỹ thuật cơ khí15
3Kỹ thuật cơ điện tử15
4Công nghệ thực phẩm16
5Công nghệ sau thu hoạch
6Đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm15
7Kỹ thuật cơ sở hạ tầng15
8Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn)15
9Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y)16
10Nông học15
11Khoa học cây trồng
12Bảo vệ thực vật15
13Phát triển nông thôn15
14Nông nghiệp công nghệ cao15
15Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn15
16Lâm nghiệp15
17Quản lý tài nguyên rừng15
18Nuôi trồng thủy sản15
19Bệnh học thủy sản15
20Quản lý thủy sản15
21Thú y18
22Quản lý đất đai15

III. Điểm chuẩn các năm liền trước

Điểm chuẩn năm 2022:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn
Điểm thi THPTHọc bạ THPT
1Bất động sản15
2Công nghệ kỹ thuật cơ khí15
3Kỹ thuật cơ điện tử15
4Công nghệ thực phẩm20
5Công nghệ sau thu hoạch15
6Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm15
7Kỹ thuật cơ sở hạ tầng15
8Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)15
9Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y)16
10Nông học15
11Khoa học cây trồng15
12Bảo vệ thực vật15
13Phát triển nông thôn15
14Nông nghiệp công nghệ cao15
15Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn15
16Lâm nghiệp15
17Quản lý tài nguyên rừng15
18Nuôi trồng thủy sản16
19Bệnh học thủy sản15
20Quản lý thủy sản15
21Thú y20
22Quản lý đất đai15

Điểm chuẩn năm 2021:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn 2021
1Bất động sản16.0
2Sinh học ứng dụng15.0
3Công nghệ kỹ thuật cơ khí16.0
4Kỹ thuật cơ điện tử16.0
5Công nghệ thực phẩm19.5
6Công nghệ sau thu hoạch15.0
7Đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm15.0
8Kỹ thuật cơ sở hạ tầng16.0
9Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn)15.0
10Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y)18.5
11Nông học15.0
12Khoa học cây trồng15.0
13Bảo vệ thực vật15.0
14Phát triển nông thôn15.0
15Nông nghiệp công nghệ cao15.0
16Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn15.0
17Lâm học15.0
18Quản lý tài nguyên rừng15.0
19Nuôi trồng thủy sản17.0
20Bệnh học thủy sản16.0
21Quản lý thủy sản16.0
22Thú y20.5
23Quản lý đất đai16.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Nông lâm – ĐH Huế các năm 2019, 2020 dưới đây:

TTTên ngành
Điểm chuẩn
20192020
1Bất động sản1515
2Sinh học ứng dụng1315
3Công nghệ kỹ thuật cơ khí13.515
4Kỹ thuật cơ điện tử13.515
5Kỹ thuật trắc địa – bản đồ1315
6Công nghệ thực phẩm1618
7Công nghệ sau thu hoạch1315
8Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm1315
9Công nghệ chế biến lâm sản1515
10Kỹ thuật cơ sở hạ tầng13.515
11Khuyến nông1315
12Chăn nuôi13.517
13Nông học13.515
14Khoa học cây trồng13.515
15Bảo vệ thực vật13.515
16Phát triển nông thôn1315
17Lâm học1315
18Quản lý tài nguyên rừng1315
19Nuôi trồng thủy sản1315
20Bệnh học thủy sản1315
21Quản lý thủy sản1315
22Thú y1519
23Quản lý đất đai13.515
24Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn/15
25Nông nghiệp công nghệ cao/15
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.