Điểm chuẩn Trường Đại học Nông lâm Huế năm 2022

1451

Trường Đại học Nông lâm Huế chính thức công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nông lâm Huế năm 2022

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được cập nhật!!

Điểm sàn HUAF 2022

Điểm sàn trường Đại học Nông lâm – ĐH Huế xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Công nghệ thực phẩm
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
Công nghệ sau thu hoạch
Kỹ thuật cơ – điện tử
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Lâm học
Quản lý tài nguyên rừng
Nuôi trồng thủy sản
Quản lý thủy sản
Bệnh học thủy sản
Khoa học cây trồng
Bảo vệ thực vật
Nông học
Nông nghiệp công nghệ cao
Khuyến nông (song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn)
Phát triển nông thôn
Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y)
Thú y
Quản lý đất đai
Bất động sản
Sinh học ứng dụng
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn

Điểm chuẩn HUAF 2022

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển cần đăng ký xét tuyển nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn trong thời gian từ 22/7 – 17h00 ngày 20/8/2022.

1/ Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ THPT trường Đại học Nông lâm Huế năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Bất động sản 18.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 19.0
Kỹ thuật cơ – điện tử 18.0
Công nghệ thực phẩm 22.0
Công nghệ sau thu hoạch 18.0
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 18.0
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 18.0
Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 18.0
Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y) 20.0
Nông học 18.0
Khoa học cây trồng 18.0
Bảo vệ thực vật 18.0
Phát triển nông thôn 18.0
Nông nghiệp công nghệ cao 18.0
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 18.0
Lâm nghiệp 18.0
Quản lý tài nguyên rừng 18.0
Nuôi trồng thủy sản 20.0
Bệnh học thủy sản 18.0
Quản lý thủy sản 18.0
Thú y 22.0
Quản lý đất đai 18.0

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Nông lâm – ĐH Huế xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Bất động sản 15
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15
Kỹ thuật cơ điện tử 15
Công nghệ thực phẩm 20
Công nghệ sau thu hoạch 15
Đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm 15
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 15
Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn) 15
Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) 16
Nông học 15
Khoa học cây trồng 15
Bảo vệ thực vật 15
Phát triển nông thôn 15
Nông nghiệp công nghệ cao 15
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 15
Lâm nghiệp 15
Quản lý tài nguyên rừng 15
Nuôi trồng thủy sản 16
Bệnh học thủy sản 15
Quản lý thủy sản 15
Thú y 20
Quản lý đất đai 15

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Bất động sản 16.0
Sinh học ứng dụng 15.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 16.0
Kỹ thuật cơ điện tử 16.0
Công nghệ thực phẩm 19.5
Công nghệ sau thu hoạch 15.0
Đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm 15.0
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 16.0
Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn) 15.0
Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) 18.5
Nông học 15.0
Khoa học cây trồng 15.0
Bảo vệ thực vật 15.0
Phát triển nông thôn 15.0
Nông nghiệp công nghệ cao 15.0
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 15.0
Lâm học 15.0
Quản lý tài nguyên rừng 15.0
Nuôi trồng thủy sản 17.0
Bệnh học thủy sản 16.0
Quản lý thủy sản 16.0
Thú y 20.5
Quản lý đất đai 16.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Nông lâm – ĐH Huế các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Bất động sản 15 15
Sinh học ứng dụng 13 15
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 13.5 15
Kỹ thuật cơ điện tử 13.5 15
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 13 15
Công nghệ thực phẩm 16 18
Công nghệ sau thu hoạch 13 15
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 13 15
Công nghệ chế biến lâm sản 15 15
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 13.5 15
Khuyến nông 13 15
Chăn nuôi 13.5 17
Nông học 13.5 15
Khoa học cây trồng 13.5 15
Bảo vệ thực vật 13.5 15
Phát triển nông thôn 13 15
Lâm học 13 15
Quản lý tài nguyên rừng 13 15
Nuôi trồng thủy sản 13 15
Bệnh học thủy sản 13 15
Quản lý thủy sản 13 15
Thú y 15 19
Quản lý đất đai 13.5 15
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn / 15
Nông nghiệp công nghệ cao / 15