Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm Huế năm 2021

0
804

Trường Đại học Nông lâm Huế chính thức công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nông lâm Huế năm 2022

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã có!!!

Điểm sàn HUAF năm 2021

Điểm sàn trường Đại học Nông lâm – ĐH Huế xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Công nghệ thực phẩm 19.0
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 15.0
Công nghệ sau thu hoạch 15.0
Kỹ thuật cơ – điện tử 15.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15.0
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 15.0
Lâm học 15.0
Quản lý tài nguyên rừng 15.0
Nuôi trồng thủy sản 16.0
Quản lý thủy sản 15.0
Bệnh học thủy sản 15.0
Khoa học cây trồng 15.0
Bảo vệ thực vật 15.0
Nông học 15.0
Nông nghiệp công nghệ cao 15.0
Khuyến nông (song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn) 15.0
Phát triển nông thôn 15.0
Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) 18.0
Thú y 20.0
Quản lý đất đai 15.0
Bất động sản 15.0
Sinh học ứng dụng 15.0
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 15.0

Điểm chuẩn HUAF năm 2021

1/ Điểm chuẩn xét học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Nông lâm Huế năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Bất động sản 18.0
Sinh học ứng dụng 18.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18.0
Kỹ thuật cơ – điện tử 18.0
Công nghệ thực phẩm 20.0
Công nghệ sau thu hoạch 18.0
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 18.0
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 18.0
Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 18.0
Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y) 20.0
Nông học 18.0
Khoa học cây trồng 18.0
Bảo vệ thực vật 18.0
Phát triển nông thôn 18.0
Nông nghiệp công nghệ cao 18.0
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 18.0
Lâm học 18.0
Quản lý tài nguyên rừng 18.0
Nuôi trồng thủy sản 19.5
Bệnh học thủy sản 18.0
Quản lý thủy sản 18.0
Thú y 21.0
Quản lý đất đai 18.0

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Nông lâm – ĐH Huế xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Bất động sản 16.0
Sinh học ứng dụng 15.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 16.0
Kỹ thuật cơ điện tử 16.0
Công nghệ thực phẩm 19.5
Công nghệ sau thu hoạch 15.0
Đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm 15.0
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 16.0
Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn) 15.0
Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) 18.5
Nông học 15.0
Khoa học cây trồng 15.0
Bảo vệ thực vật 15.0
Phát triển nông thôn 15.0
Nông nghiệp công nghệ cao 15.0
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 15.0
Lâm học 15.0
Quản lý tài nguyên rừng 15.0
Nuôi trồng thủy sản 17.0
Bệnh học thủy sản 16.0
Quản lý thủy sản 16.0
Thú y 20.5
Quản lý đất đai 16.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Nông lâm – ĐH Huế các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Bất động sản 15 15
Sinh học ứng dụng 13 15
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 13.5 15
Kỹ thuật cơ điện tử 13.5 15
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 13 15
Công nghệ thực phẩm 16 18
Công nghệ sau thu hoạch 13 15
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 13 15
Công nghệ chế biến lâm sản 15 15
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 13.5 15
Khuyến nông 13 15
Chăn nuôi 13.5 17
Nông học 13.5 15
Khoa học cây trồng 13.5 15
Bảo vệ thực vật 13.5 15
Phát triển nông thôn 13 15
Lâm học 13 15
Quản lý tài nguyên rừng 13 15
Nuôi trồng thủy sản 13 15
Bệnh học thủy sản 13 15
Quản lý thủy sản 13 15
Thú y 15 19
Quản lý đất đai 13.5 15
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn / 15
Nông nghiệp công nghệ cao / 15