Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm Bắc Giang năm 2020

0
253

Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang chính thức công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Nông lâm Bắc Giang năm 2020

Đã cập nhật điểm trúng tuyển năm 2020.

Điểm sàn Đại học Nông lâm Bắc Giang năm 2020

Điểm xét tuyển bên dưới đã cộng điểm ưu tiên.

Điểm sàn Đại học Nông lâm Bắc Giang năm 2020 như sau:

Tên ngành Điểm sàn 2020
Khoa học cây trồng 15
Chăn nuôi – Thú y 15
Thú y 15
Quản lý đất đai 15
Quản lý tài nguyên và môi trường 15
Công nghệ thực phẩm 15
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) 15
Kế toán 15
Bảo vệ thực vật 15
Kinh tế 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
Đảm bảo chất lượng An toàn thực phẩm 15
Ngôn ngữ Trung Quốc 15

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Bắc Giang 2020

Đã cập nhật điểm trúng tuyển 2020.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Nông lâm Bắc Giang năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Kế toán 13 15
Kinh tế 13 15
Công nghệ thực phẩm 13 15
Đảm bảo chất lượng An toàn thực phẩm 13 15
Khoa học cây trồng 13 15
Bảo vệ thực vật 13 15
Chăn nuôi 13 15
Thú y 13 15
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) 13 15
Quản lý đất đai 13 15
Quản lý tài nguyên và môi trường 13 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 13 15
Ngôn ngữ Trung Quốc 13 15