Điểm chuẩn Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang năm 2022

966

Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nông lâm Bắc Giang năm 2022

Điểm chuẩn Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang 2022

1/ Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Nông lâm Bắc Giang năm 2022 như sau:

  • Điểm TB 5 học kỳ (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và HK1 lớp 12 theo thang điểm 10) là 6.0 điểm.
  • Tổng điểm TB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển A00, A01, B00, D01 (môn Toán nhân hệ số 2, thang điểm 40) là 23.0 điểm.

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022

Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm Bắc Giang xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Kế toán 15
Kinh tế 15
Khoa học cây trồng 15
Bảo vệ thực vật 15
Chăn nuôi 15
Thú y 15
Quản lý đất đai 15
Quản lý tài nguyên và môi trường 15
Công nghệ thực phẩm 15
Đảm bảo chất lượng và ATTP 15
Quản lý tài nguyên rừng 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
Ngôn ngữ Trung Quốc 15

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Kế toán 15.0
Kinh tế 15.0
Khoa học cây trồng 15.0
Bảo vệ thực vật 15.0
Chăn nuôi 15.0
Thú y 15.0
Quản lý đất đai 15.0
Quản lý tài nguyên và môi trường 15.0
Công nghệ thực phẩm 15.0
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 15.0
Quản lý tài nguyên rừng 15.0
Quản tị du lịch và lữ hành 15.0
Ngôn ngữ Trung Quốc 15.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Nông lâm Bắc Giang các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Kế toán 13 15
Kinh tế 13 15
Công nghệ thực phẩm 13 15
Đảm bảo chất lượng An toàn thực phẩm 13 15
Khoa học cây trồng 13 15
Bảo vệ thực vật 13 15
Chăn nuôi 13 15
Thú y 13 15
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) 13 15
Quản lý đất đai 13 15
Quản lý tài nguyên và môi trường 13 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 13 15
Ngôn ngữ Trung Quốc 13 15