Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM 2022

3595

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM năm 2022

Điểm chuẩn HUFLIT năm 2022

Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Công nghệ thông tin 21
Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) 26
Ngôn ngữ Trung Quốc 20
Quản trị kinh doanh (TA hệ số 2) 22
Kinh doanh quốc tế (TA hệ số 2) 23
Quan hệ quốc tế (TA hệ số 2) 22
Tài chinh – Ngân hàng 19.5
Kế toán 19.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (TA hệ số 2) 20
Quản trị khách sạn (TA hệ số 2) 20
Luật kinh tế 15
Đông phương học 16
Luật 15

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Công nghệ thông tin 20.5
Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) 32.25
Ngôn ngữ Trung Quốc 24.5
Quản trị kinh doanh (TA hệ số 2) 29.0
Kinh doanh quốc tế (TA hệ số 2) 29.5
Quan hệ quốc tế (TA hệ số 2) 29.5
Tài chinh – Ngân hàng 19.0
Kế toán 18.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (TA hệ số 2) 21.0
Quản trị khách sạn (TA hệ số 2) 21.0
Luật kinh tế 16.0
Đông phương học 21.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn TA x2
2019 2020
Công nghệ thông tin 19.75 19.75
Ngôn ngữ Anh 30 29.25 x
Ngôn ngữ Trung Quốc 22.25 23.25
Quản trị kinh doanh 23.75 25.75 x
Kinh doanh quốc tế 25 26.25 x
Quan hệ quốc tế 24 25.5 x
Tài chính – Ngân hàng 16 19
Kế toán 15 18
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.5 20.75
Quản trị khách sạn 19 20
Luật kinh tế 15 16
Đông phương học 20.25 21.25