Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội năm 2020

0
396

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội đã công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) và điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội đã được cập nhật thông tin chính thức.

Điểm sàn Đại học Ngoại ngữ năm 2020

Điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2020 theo các ngành của ĐH Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội.

Điểm sàn Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm 2020 như sau:

Ngành XT Điểm sàn 2020
Ngôn ngữ Anh CLC 18
Ngôn ngữ Pháp CLC 18
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC 18
Ngôn ngữ Đức CLC 18
Ngôn ngữ Nhật CLC 18
Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC 18
Ngôn ngữ Nga 18
Ngôn ngữ Ả Rập 18
Kinh tế – Tài chính 18
Sư phạm tiếng Anh 18.5
Sư phạm tiếng Nga 18.5
Sư phạm tiếng Pháp 18.5
Sư phạm tiếng Trung 18.5
Sư phạm tiếng Đức 18.5
Sư phạm tiếng Nhật 18.5
Sư phạm tiếng Hàn Quốc 18.5

Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020

Điểm trúng tuyển chính thức đã được cập nhật.

Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn thi/bài thi đối với thí sinh thuộc khu vực 3 (KV3), được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển 2019 Điểm chuẩn 2020
Ngôn ngữ Anh CLC 31.32 34.6
Ngôn ngữ Pháp CLC 26.02 32.54
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC 32.03 34.65
Ngôn ngữ Đức CLC 27.78 32.28
Ngôn ngữ Nhật CLC 31.95 34.37
Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC 32.77 34.68
Ngôn ngữ Nga 28.57 31.37
Ngôn ngữ Ả Rập 28.63 25.77
Kinh tế – Tài chính / 24.86
Sư phạm Tiếng Trung 34.7 36.08
Sư phạm Tiếng Anh 34.45 35.83
Sư phạm Tiếng Đức / 31.85
Sư phạm tiếng Nhật 34.52 35.66
Sư phạm tiếng Hàn Quốc 34.08 35.87