Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội năm 2021

0
1694

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội năm 2022

Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Sư phạm tiếng Anh 38.45
Sư phạm tiếng Trung 38.32
Sư phạm tiếng Nhật 37.33
Sư phạm tiếng Hàn Quốc 37.70
Ngôn ngữ Anh CTĐT CLC 36.90
Ngôn ngữ Nga 35.19
Ngôn ngữ Pháp CTĐT CLC 35.77
Ngôn ngữ Trung Quốc CTĐT CLC 37.13
Ngôn ngữ Đức CTĐT CLC 35.92
Ngôn ngữ Nhật CTĐT CLC 36.53
Ngôn ngữ Hàn Quốc CTĐT CLC 36.83
Ngôn ngữ Ả Rập 34.0
Kinh tế – Tài chính 26.0

Lưu ý:

Tham khảo điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển 2019 Điểm chuẩn 2020
Ngôn ngữ Anh CLC 31.32 34.6
Ngôn ngữ Pháp CLC 26.02 32.54
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC 32.03 34.65
Ngôn ngữ Đức CLC 27.78 32.28
Ngôn ngữ Nhật CLC 31.95 34.37
Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC 32.77 34.68
Ngôn ngữ Nga 28.57 31.37
Ngôn ngữ Ả Rập 28.63 25.77
Kinh tế – Tài chính / 24.86
Sư phạm Tiếng Trung 34.7 36.08
Sư phạm Tiếng Anh 34.45 35.83
Sư phạm Tiếng Đức / 31.85
Sư phạm tiếng Nhật 34.52 35.66
Sư phạm tiếng Hàn Quốc 34.08 35.87