Điểm chuẩn trường Đại học Nam Cần Thơ năm 2023

4233

Trường Đại học Nam Cần Thơ chính thức công bố điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo các phương thức chính năm 2023.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Nam Cần Thơ năm 2023

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được cập nhật trước 17h00 ngày 22/08/2023.

I. Điểm sàn NCTU 2023

Điểm sàn trường Đại học Nam Cần Thơ năm 2023 như sau:

TTTên ngànhĐiểm sàn 2023
Thi THPTHọc bạĐGNL
1Kế toán1518
2Tài chính – Ngân hàng1518
3Quản trị kinh doanh1518
4Kinh doanh quốc tế1518
5Marketing1518
6Kinh tế số1518
7Thương mại điện tử1518
8Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành1518
9Quản trị khách sạn1518
10Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống1518
11Bất động sản1518
12Quản lý đất đai1518
13Quản lý tài nguyên và môi trường1518
14Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng1518
15Quản lý công nghiệp1518
16Y khoa22.524750
17Kỹ thuật Hình ảnh Y học1919.5550
18Kỹ thuật Xét nghiệm Y học1919.5550
19Dược học2124650
20Công nghệ kỹ thuật hóa học1518
21Công nghệ thực phẩm1518
22Kỹ thuật y sinh1518
23Quản lý bệnh viện1518
24Kiến trúc1518
25Ngôn ngữ Anh1518
26Kỹ thuật Xây dựng1518
27Công nghệ thông tin1518
28Kỹ thuật phần mềm1518
29Khoa học máy tính1518
30Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu1518
31Kỹ thuật cơ khí động lực1518
32Công nghẹ kỹ thuật ô tô1518
33Quan hệ công chúng1518
34Luật kinh tế1518
35Luật1518
36Truyền thông đa phương tiện1518

II. Điểm chuẩn Đại học Nam Cần Thơ năm 2023

Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 10/07 – 17h00 ngày 30/07/2023.

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Nam Cần Thơ năm 2023 như sau:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn học bạ
1Kế toán18
2Tài chính – Ngân hàng18
3Quản trị kinh doanh18
4Kinh doanh quốc tế18
5Marketing18
6Kinh tế số18
7Thương mại điện tử18
8Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành18
9Quản trị khách sạn18
10Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống18
11Bất động sản18
12Quản lý đất đai18
13Quản lý tài nguyên và môi trường18
14Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng18
15Quản lý công nghiệp18
16Y khoa24
17Kỹ thuật hình ảnh y học19.5
18Kỹ thuật xét nghiệm y học19.5
19Dược học24
20Công nghệ kỹ thuật hóa học18
21Công nghệ thực phẩm18
22Kỹ thuật y sinh18
23Quản lý bệnh viện18
24Kiến trúc18
25Ngôn ngữ Anh18
26Kỹ thuật xây dựng18
27Công nghệ thông tin18
28Kỹ thuật phần mềm18
29Khoa học máy tính18
30Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu18
31Kỹ thuật cơ khí động lực18
32Công nghệ kỹ thuật ô tô20
33Quan hệ công chúng18
34Luật kinh tế18
35Luật18
36Truyền thông đa phương tiện18

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực

Điểm chuẩn trường Đại học Nam Cần Thơ xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHCM như sau:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn ĐGNL
1Y khoa750
2Kỹ thuật hình ảnh y học550
3Kỹ thuật xét nghiệm y học550
4Dược học650

3. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Nam Cần Thơ xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn
1Kế toán15
2Tài chính – Ngân hàng15
3Quản trị kinh doanh15
4Kinh doanh quốc tế15
5Marketing15
6Kinh tế số15
7Thương mại điện tử15
8Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành15
9Quản trị khách sạn15
10Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống15
11Bất động sản15
12Quản lý đất đai15
13Quản lý tài nguyên và môi trường15
14Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng15
15Quản lý công nghiệp15
16Y khoa22.5
17Kỹ thuật hình ảnh y học19
18Kỹ thuật xét nghiệm y học19
19Dược học21
20Công nghệ kỹ thuật hóa học15
21Công nghệ thực phẩm15
22Kỹ thuật y sinh15
23Quản lý bệnh viện15
24Kiến trúc15
25Ngôn ngữ Anh15
26Kỹ thuật xây dựng15
27Công nghệ thông tin16
28Kỹ thuật phần mềm15
29Khoa học máy tính15
30Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu15
31Kỹ thuật cơ khí động lực15
32Công nghệ kỹ thuật ô tô19
33Quan hệ công chúng15
34Luật kinh tế15
35Luật15
36Truyền thông đa phương tiện15

II. Điểm chuẩn các năm liền trước

Điểm chuẩn năm 2022:

TTTên ngành

Điểm chuẩn 2022
Điểm thi THPTHọc bạ THPTĐGNL của ĐHQG TPHCM
1Marketing2626
2Công nghệ thông tin2626
3Truyền thông đa phương tiện25.525.5
4Tài chính – Ngân hàng25.525.5
5Quan hệ công chúng2525
6Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng2525
7Công nghệ thực phẩm24.524.5
8Y khoa2424700
9Dược học2424650
10Công nghệ kỹ thuật ô tô2424
11Kế toán2424
12Quản lý đất đai2424
13Luật2323
14Luật kinh tế2323
15Kiến trúc2323
16Quản trị kinh doanh2222
17Kỹ thuật xây dựng21.521.5
18Kỹ thuật hình ảnh y học2121620
19Kỹ thuật cơ khí động lực2121
20Kỹ thuật phần mềm2020
21Ngôn ngữ Anh2020
22Kỹ thuật xét nghiệm y học19.519.5620
23Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành1818
24Quản trị khách sạn1818
25Kinh tế số1818
26Bất động sản1818
27Kinh doanh quốc tế1818
28Khoa học máy tính1818
29Công nghệ kỹ thuật hóa học1818
30Quản lý công nghiệp1818
31Kỹ thuật y sinh1818
32Kỹ thuật môi trường1818
33Quản lý bệnh viện1818
34Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống1818
35Quản lý tài nguyên và môi trường1818

Điểm chuẩn năm 2021:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn 2021
1Marketing23.5
2Quản trị kinh doanh23.0
3Ngôn ngữ Anh22.5
4Quản trị khách sạn22.5
5Quan hệ công chúng22.0
6Tài chính – Ngân hàng22.0
7Kế toán22.0
8Công nghệ kỹ thuật hóa học22.0
9Y khoa22.0
10Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống22.0
11Kinh doanh quốc tế21.0
12Luật21.0
13Luật kinh tế21.0
14Dược học21.0
15Kỹ thuật y sinh20.5
16Kỹ thuật môi trường20.5
17Công nghệ thông tin20.0
18Kỹ thuật xây dựng20.0
19Công nghệ kỹ thuật ô tô19.0
20Công nghệ thực phẩm19.0
21Kiến trúc19.0
22Kỹ thuật xét nghiệm y học19.0
23Kỹ thuật hình ảnh y học19.0
24Quản lý đất đai19.0
25Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành18.5
26Bất động sản17.0
27Kỹ thuật cơ khí động lực17.0
28Quản lý bệnh viện17.0
29Quản lý tài nguyên và môi trường17.0
30Khoa học máy tính16.0
31Kỹ thuật phần mềm16.0
32Quản lý công nghiệp16.0
33Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng16.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Nam Cần Thơ các năm 2019, 2020 dưới đây:

TTTên ngành
Điểm chuẩn
20192020
1Y khoa2122
2Dược học2021
3Kỹ thuật xét nghiệm y học1819
4Kỹ thuật hình ảnh y học1819
5Quản lý bệnh viện17
6Kế toán1518
7Tài chính – Ngân hàng1519
8Quản trị kinh doanh1621
9Kinh doanh quốc tế17
10Marketing22
11Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành16.518
12Quản trị khách sạn23
13Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống22
14Bất động sản1517
15Quan hệ công chúng1620
16Luật kinh tế1517
17Luật1517
18Ngôn ngữ Anh18
19Kỹ thuật xây dựng1517
20Công nghệ thông tin1517
21Công nghệ kỹ thuật ô tô1521
22Kỹ thuật cơ khí động lực1517
23Kiến trúc1517
24Công nghệ kỹ thuật hóa học1420
25Công nghệ thực phẩm1517
26Quản lý đất đai1417
27Quản lý tài nguyên và môi trường1417
28Kỹ thuật môi trường1420
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.