Điểm chuẩn trường Đại học Nam Cần Thơ năm 2021

0
1745

Trường Đại học Nam Cần Thơ chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Nam Cần Thơ năm 2022

Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đã được cập nhật.

Điểm sàn NCTU năm 2021

+ Điểm sàn các ngành sức khỏe bao gồm Y khoa, Dược học, Kỹ thuật hình ảnh y  học, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Quản lý bệnh viện sẽ do Bộ GD&ĐT quy định.

+ Điểm sàn dưới đây chưa cộng điểm ưu tiên.

Điểm sàn trường Đại học Nam Cần Thơ xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Quản trị kinh doanh 23.0
Marketing 23.0
Y khoa 22.0
Tài chính – Ngân hàng 22.0
Dược học 21.0
Quản trị khách sạn 21.0
Quan hệ công chúng 21.0
Kỹ thuật xây dựng 20.0
Kỹ thuật hình ảnh y học 19.0
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19.0
Công nghệ thông tin 19.0
Quản lý đất đai 19.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô 19.0
Kiến trúc 19.0
Công nghệ thực phẩm 19.0
Kế toán 18.0
Luật kinh tế 18.0
Luật 18.0
Ngôn ngữ Anh 18.0
Quản lý bệnh viện 17.0
Kinh doanh quốc tế 17.0
Bất động sản 17.0
Kỹ thuật cơ khí động lực 17.0
Công nghệ kỹ thuật hóa học 17.0
Quản lý tài nguyên và môi trường 17.0
Kỹ thuật môi trường 17.0
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 17.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.0
Khoa học máy tính 16.0
Kỹ thuật phần mềm 16.0
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 16.0
Quản lý công nghiệp 16.0
Kỹ thuật y sinh 16.0
Kinh tế số 16.0
Truyền thông đa phương tiện 16.0

Điểm chuẩn NCTU năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Nam Cần Thơ xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Marketing 23.5
Quản trị kinh doanh 23.0
Ngôn ngữ Anh 22.5
Quản trị khách sạn 22.5
Quan hệ công chúng 22.0
Tài chính – Ngân hàng 22.0
Kế toán 22.0
Công nghệ kỹ thuật hóa học 22.0
Y khoa 22.0
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.0
Kinh doanh quốc tế 21.0
Luật 21.0
Luật kinh tế 21.0
Dược học 21.0
Kỹ thuật y sinh 20.5
Kỹ thuật môi trường 20.5
Công nghệ thông tin 20.0
Kỹ thuật xây dựng 20.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô 19.0
Công nghệ thực phẩm 19.0
Kiến trúc 19.0
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19.0
Kỹ thuật hình ảnh y học 19.0
Quản lý đất đai 19.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.5
Bất động sản 17.0
Kỹ thuật cơ khí động lực 17.0
Quản lý bệnh viện 17.0
Quản lý tài nguyên và môi trường 17.0
Khoa học máy tính 16.0
Kỹ thuật phần mềm 16.0
Quản lý công nghiệp 16.0
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 16.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Nam Cần Thơ các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Y khoa 21 22
Dược học 20 21
Kỹ thuật xét nghiệm y học 18 19
Kỹ thuật hình ảnh y học 18 19
Quản lý bệnh viện 17
Kế toán 15 18
Tài chính – Ngân hàng 15 19
Quản trị kinh doanh 16 21
Kinh doanh quốc tế 17
Marketing 22
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16.5 18
Quản trị khách sạn 23
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22
Bất động sản 15 17
Quan hệ công chúng 16 20
Luật kinh tế 15 17
Luật 15 17
Ngôn ngữ Anh 18
Kỹ thuật xây dựng 15 17
Công nghệ thông tin 15 17
Công nghệ kỹ thuật ô tô 15 21
Kỹ thuật cơ khí động lực 15 17
Kiến trúc 15 17
Công nghệ kỹ thuật hóa học 14 20
Công nghệ thực phẩm 15 17
Quản lý đất đai 14 17
Quản lý tài nguyên và môi trường 14 17
Kỹ thuật môi trường 14 20