Điểm chuẩn trường Đại học Nam Cần Thơ năm 2022

2727

Last Updated on 20/09/2022 by Giang Chu

Trường Đại học Nam Cần Thơ chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Nam Cần Thơ năm 2022

Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đã được cập nhật.

Điểm sàn NCTU

Điểm sàn trường Đại học Nam Cần Thơ xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Quản trị kinh doanh
Marketing
Y khoa
Tài chính – Ngân hàng
Dược học
Quản trị khách sạn
Quan hệ công chúng
Kỹ thuật xây dựng
Kỹ thuật hình ảnh y học
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Công nghệ thông tin
Quản lý đất đai
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Kiến trúc
Công nghệ thực phẩm
Kế toán
Luật kinh tế
Luật
Ngôn ngữ Anh
Quản lý bệnh viện
Kinh doanh quốc tế
Bất động sản
Kỹ thuật cơ khí động lực
Công nghệ kỹ thuật hóa học
Quản lý tài nguyên và môi trường
Kỹ thuật môi trường
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Khoa học máy tính
Kỹ thuật phần mềm
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Quản lý công nghiệp
Kỹ thuật y sinh
Kinh tế số
Truyền thông đa phương tiện

Điểm chuẩn NCTU

1/ Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Nam Cần Thơ năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Marketing 26
Công nghệ thông tin 26
Truyền thông đa phương tiện 25.5
Tài chính – Ngân hàng 25.5
Quan hệ công chúng 25
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 25
Công nghệ thực phẩm 24.5
Y khoa 24
Dược học 24
Công nghệ kỹ thuật ô tô 24
Kế toán 24
Quản lý đất đai 24
Luật 23
Luật kinh tế 23
Kiến trúc 23
Quản trị kinh doanh 22
Kỹ thuật xây dựng 21.5
Kỹ thuật hình ảnh y học 21
Kỹ thuật cơ khí động lực 21
Kỹ thuật phần mềm 20
Ngôn ngữ Anh 20
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18
Quản trị khách sạn 18
Kinh tế số 18
Bất động sản 18
Kinh doanh quốc tế 18
Khoa học máy tính 18
Công nghệ kỹ thuật hóa học 18
Quản lý công nghiệp 18
Kỹ thuật y sinh 18
Kỹ thuật môi trường 18
Quản lý bệnh viện 18
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18
Quản lý tài nguyên và môi trường 18

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL

Điểm chuẩn trường Đại học Nam Cần Thơ xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHCM như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn ĐGNL
Y khoa 700
Dược học 650
Kỹ thuật Xét nghiệm y học 620
Kỹ thuật hình ảnh y học 620

3/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Nam Cần Thơ xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Marketing 26
Công nghệ thông tin 26
Truyền thông đa phương tiện 25.5
Tài chính – Ngân hàng 25.5
Quan hệ công chúng 25
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 25
Công nghệ thực phẩm 24.5
Y khoa 24
Dược học 24
Công nghệ kỹ thuật ô tô 24
Kế toán 24
Quản lý đất đai 24
Luật 23
Luật kinh tế 23
Kiến trúc 23
Quản trị kinh doanh 22
Kỹ thuật xây dựng 21.5
Kỹ thuật hình ảnh y học 21
Kỹ thuật cơ khí động lực 21
Kỹ thuật phần mềm 20
Ngôn ngữ Anh 20
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18
Quản trị khách sạn 18
Kinh tế số 18
Bất động sản 18
Kinh doanh quốc tế 18
Khoa học máy tính 18
Công nghệ kỹ thuật hóa học 18
Quản lý công nghiệp 18
Kỹ thuật y sinh 18
Kỹ thuật môi trường 18
Quản lý bệnh viện 18
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18
Quản lý tài nguyên và môi trường 18

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn 2021
Marketing 23.5
Quản trị kinh doanh 23.0
Ngôn ngữ Anh 22.5
Quản trị khách sạn 22.5
Quan hệ công chúng 22.0
Tài chính – Ngân hàng 22.0
Kế toán 22.0
Công nghệ kỹ thuật hóa học 22.0
Y khoa 22.0
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.0
Kinh doanh quốc tế 21.0
Luật 21.0
Luật kinh tế 21.0
Dược học 21.0
Kỹ thuật y sinh 20.5
Kỹ thuật môi trường 20.5
Công nghệ thông tin 20.0
Kỹ thuật xây dựng 20.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô 19.0
Công nghệ thực phẩm 19.0
Kiến trúc 19.0
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19.0
Kỹ thuật hình ảnh y học 19.0
Quản lý đất đai 19.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.5
Bất động sản 17.0
Kỹ thuật cơ khí động lực 17.0
Quản lý bệnh viện 17.0
Quản lý tài nguyên và môi trường 17.0
Khoa học máy tính 16.0
Kỹ thuật phần mềm 16.0
Quản lý công nghiệp 16.0
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 16.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Nam Cần Thơ các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Y khoa 21 22
Dược học 20 21
Kỹ thuật xét nghiệm y học 18 19
Kỹ thuật hình ảnh y học 18 19
Quản lý bệnh viện 17
Kế toán 15 18
Tài chính – Ngân hàng 15 19
Quản trị kinh doanh 16 21
Kinh doanh quốc tế 17
Marketing 22
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16.5 18
Quản trị khách sạn 23
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22
Bất động sản 15 17
Quan hệ công chúng 16 20
Luật kinh tế 15 17
Luật 15 17
Ngôn ngữ Anh 18
Kỹ thuật xây dựng 15 17
Công nghệ thông tin 15 17
Công nghệ kỹ thuật ô tô 15 21
Kỹ thuật cơ khí động lực 15 17
Kiến trúc 15 17
Công nghệ kỹ thuật hóa học 14 20
Công nghệ thực phẩm 15 17
Quản lý đất đai 14 17
Quản lý tài nguyên và môi trường 14 17
Kỹ thuật môi trường 14 20
Xin chào, mình là một cựu sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học. Nếu bạn đang gặp khó khăn về vấn đề gì đó thì đừng ngần ngại mà hãy chia sẻ để mình có thể tư vấn, hỗ trợ nhé.