Điểm chuẩn trường Đại học Mở Hà Nội năm 2021

0
690

Trường Đại học Mở Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2021

Điểm sàn Đại học Mở Hà Nội năm 2020

Điểm sàn trường Đại học Mở Hà Nội năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2020
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19
Ngôn ngữ Anh 19
Ngôn ngữ Trung Quốc 19
Công nghệ thông tin 19
Kế toán 18
Tài chính ngân hàng 18
Quản trị kinh doanh 18
Thương mại điện tử 18
Luật 18
Luật kinh tế 18
Luật quốc tế 18
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 16
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 16
Kiến trúc 15
Thiết kế công nghiệp 15
Công nghệ sinh học 15
Công nghệ thực phẩm 15

Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Mở Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Mở Hà Nội năm 2020 như sau:

Ngành Điểm chuẩn 2020 Môn chính TTNV
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 30.07 Tiếng Anh: 5.8 1
Ngôn ngữ Anh 30.33 Tiếng Anh: 7.2 1
Ngôn ngữ Trung Quốc 31.12 Tiếng Anh, tiếng Trung: 7.2 1
Công nghệ thông tin 23 Toán: 9.0 6
Kế toán 23.2 Toán: 8.2 4
Tài chính ngân hàng 22.6 Toán: 8.0 5
Quản trị kinh doanh 23.25 Toán: 8.0 4
Thương mại điện tử 24.2 Toán: 8.2 4
Luật 21.8 Toán(A00, A01, D01), Văn(C00): 7.4 4
Luật kinh tế 23 Toán(A00, A01, D01), Văn(C00): 7.0 6
Luật quốc tế 20.5 / /
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 17.15 Toán: 6.2 2
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 17.05 Toán: 4.8 1
Kiến trúc 20 / /
Thiết kế công nghiệp 19.3 Hình họa: 5.5 3
Công nghệ sinh học 15 / /
Công nghệ thực phẩm 15 / /