Điểm chuẩn trường Đại học Mỏ – Địa chất năm 2021

0
7670

Trường Đại học Mỏ Địa chất chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021 xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Mỏ – Địa chất năm 2022

Điểm chuẩn Đại học Mỏ – Địa chất năm 2021

1. Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ

Trường Đại học Mỏ – Địa chất chính thức công bố điểm trúng tuyển học bạ năm 2021 đợt 1, chi tiết như sau:

Tên ngành Điểm trúng tuyển HB
Năm 2020 Năm 2021
Điểm TT TC phụ
Kỹ thuật hóa học (CTTT) 19.8 18.0 5.0
Địa tin học 21.2 18.0 5.0
Kỹ thuật xây dựng 18 18.0 5.0
Kỹ thuật tuyển khoáng 18 18.0 5.0
Kỹ thuật mỏ 18 18.0 5.0
Quản lý đất đai 18 18.0 5.0
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 18.4 18.0 5.0
Địa kỹ thuật xây dựng 18 18.0 5.0
Địa chất học 18 18.0 5.0
Kỹ thuật địa chất 19 18.0 5.0
Kỹ thuật môi trường 18.2 18.0 5.0
Kỹ thuật điện 20.56 20.6 7.2
Kỹ thuật cơ khí 21.06 21.7 6.9
Kỹ thuật địa vật lý 21.7 18.0 5.0
Công nghệ kỹ thuật hóa học 19.6 18.0 5.0
Kỹ thuật dầu khí 18 18.0 5.0
Công nghệ thông tin 25.4 25.3 8.3
Tài chính – Ngân hàng 21.5 21.1 6.6
Kế toán 22.29 21.5 7.4
Quản trị kinh doanh 23.5 22.6 8.0
Kỹ thuật cơ điện tử / 22.76 7.5
Quản lý công nghiệp / 18.0 5.0
Quản lý tài nguyên và môi trường / 18.0 5.0
Kỹ thuật cơ khí động lực / 18.0 5.0
Du lịch địa chất / 18.0 5.0
Xây dựng công trình ngầm TP và hệ thống tàu điện ngầm / 18.0 5.0
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông / 18.0 5.0

2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT

Đã được cập nhật.

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Mỏ – Địa chất xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Quản trị kinh doanh 18.5
Tài chính – ngân hàng 18.0
Kế toán 18.0
Quản lý công nghiệp 15.0
Công nghệ kỹ thuật hoá học 18.0
Kỹ thuật địa vật lý 16.0
Kỹ thuật dầu khí 16.0
Kỹ thuật hoá học (CTTT) 19.0
Địa chất học 15.0
Kỹ thuật địa chất 15.0
Địa kỹ thuật xây dựng 15.0
Du lịch địa chất 15.0
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 15.0
Quản lý đất đai 15.0
Địa tin học 15.0
Kỹ thuật mỏ 15.0
Kỹ thuật tuyển khoáng 15.0
Khoa học dữ liệu 18.0
Công nghệ thông tin 20.0
Công nghệ thông tin CLC 22.5
Kỹ thuật cơ khí 17.0
Kỹ thuật cơ điện tử 18.0
Kỹ thuật cơ khí động lực 17.0
Kỹ thuật điện 17.5
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 20.0
Kỹ thuật xây dựng 15.0
Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm 15.0
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15.0
Kỹ thuật môi trường 15.0
Quản lý tài nguyên môi trường 15.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Mỏ – Địa chất năm 2020 như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn 
2019 2020
Kỹ thuật hóa học (CTTT) / 25
Địa tin học / 15
Kỹ thuật xây dựng 14 15
Kỹ thuật tuyển khoáng 14 15
Kỹ thuật mỏ 14 15
Quản lý đất đai 14 15
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 14 15
Địa kỹ thuật xây dựng 14 17
Địa chất học 14 15
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 17.5 19
Kỹ thuật địa chất 14 15
Kỹ thuật môi trường 14 15
Kỹ thuật điện 14 16
Kỹ thuật cơ khí 14 15
Kỹ thuật địa vật lý 15 18
Công nghệ kỹ thuật hóa học 15 17
Kỹ thuật dầu khí 15 16
Công nghệ thông tin 15 17
Tài chính – Ngân hàng 14 16
Kế toán 14 16
Quản trị kinh doanh 14 16.5