Điểm chuẩn Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022

3425

Trường Đại học Luật Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội theo phương thức xét điểm thi THPT đã được cập nhật!!

Điểm chuẩn Trường Đại học Luật Hà Nội 2022

Điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Khối xét tuyển Điểm chuẩn 2022
Luật A00 25.35
A01 24.95
C00 28.75
D01 25.5
D02 25.5
D03 25.5
D05 25.5
D06 25.5
Luật kinh tế A00 26.35
A01 26.55
C00 29.5
D01 26.8
D02 26.8
D03 26.8
D05 26.8
D06 26.8
Luật thương mại quốc tế A00 24.95
D01 26.05
Ngôn ngữ Anh A01 24.35
D01 25.45
Luật (đào tạo tại phân hiệu Đắk Lắk) A00 19
A01 19
C00 24.5
D01 19.9
D02 19.9
D03 19.9
D05 19.9
D06 19.9

Điểm chuẩn năm 2021:

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Luật Hà Nội năm 2020 như sau:

Ngành Khối 2019 Điểm chuẩn 2020
Luật A00 21.55 24.7
A01 21 23.1
C00 26 27.75
D01 22 25
D02 18.95
D03 18.9
Luật kinh tế A00 23.75 26.25
A01 24.1 25.65
C00 27.25 29
D01 24.35 26.15
D02 21.55
D03 22.4
Luật thương mại quốc tế A01 22.9 24.6
D01 23.4 25.6
Ngôn ngữ Anh A01 20 21.55
D01 21.5 24.6
Luật (Phân hiệu Đắk Lắk) A00 16.85 15.5
A01 16.95 15.5
C00 17 16.75
D01 15.25 D01, D02, D03: 16.5
Luật (Liên kết đào tạo ĐH Azizona, Hoa Kỳ) A01 / 18.1
C00 / 24
D01, D02, D03 / 21.1