Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế công nghiệp Thái Nguyên 2023

6301

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 theo phương thức xét học bạ.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên 2023

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Công nghiệp Thái Nguyên theo phương thức xét điểm thi THPT 2023 sẽ được cập nhật trước 17h00 ngày 22/08/2023.

I. Điểm chuẩn TNUT năm 2023

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên năm 2023 như sau:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn học bạ
1Kỹ thuật cơ khí (Chương trình tiên tiến)20
2Kỹ thuật điện (Chương trình tiên tiến)20
3Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa22
4Kỹ thuật cơ – điện tử21
5Kỹ thuật máy tính20
6Kỹ thuật cơ khí19
7Kỹ thuật cơ khí động lực19
8Kỹ thuật điện18
9Kỹ thuật điện tử – viễn thông19
10Kỹ thuật xây dựng18
11Kỹ thuật vật liệu18
12Kỹ thuật môi trường (Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị)18
13Kỹ thuật môi trường18
14Công nghệ kỹ thuật ô tô22
15Công nghệ chế tạo máy18
16Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử19
17Công nghệ kỹ thuật cơ khí21
18Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa22
19Kinh tế công nghiệp20
20Quản lý công nghiệp21
21Quản lý công nghiệp (Nghiệp vụ ngoại thương – Dạy và học bằng tiếng Anh)20
22Ngôn ngữ Anh20
23Kiến trúc18

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kinh tế công nghiệp – ĐH Thái Nguyên xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn
1Kỹ thuật cơ khí (Chương trình tiên tiến)18
2Kỹ thuật điện (Chương trình tiên tiến)18
3Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa19
4Kỹ thuật cơ – điện tử17
5Kỹ thuật máy tính17
6Kỹ thuật cơ khí16
7Kỹ thuật cơ khí động lực15
8Kỹ thuật điện16
9Kỹ thuật điện tử – viễn thông16
10Kỹ thuật xây dựng15
11Kỹ thuật vật liệu15
12Kỹ thuật môi trường (Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị)15
13Kỹ thuật môi trường15
14Công nghệ kỹ thuật ô tô19
15Công nghệ chế tạo máy15
16Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử16
17Công nghệ kỹ thuật cơ khí17
18Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa19
19Kinh tế công nghiệp16
20Quản lý công nghiệp16
21Quản lý công nghiệp (Nghiệp vụ ngoại thương – Dạy và học bằng tiếng Anh)16
22Ngôn ngữ Anh16
23Kiến trúc15

II. Điểm chuẩn các năm liền trước

Điểm chuẩn năm 2022:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn
Điểm thi THPTHọc bạ
1Ngôn ngữ Anh16
2Công nghệ chế tạo máy15
3Công nghệ kỹ thuật ô tô20
4Kỹ thuật cơ khí động lực16
5Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử16
6Quản lý công nghiệp16
7Kinh tế công nghiệp15
8Kỹ thuật cơ khí16
9Kỹ thuật cơ – điện tử17
10Kỹ thuật điện tử – viễn thông16
11Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa20
12Kỹ thuật điện16
13Kỹ thuật điện (Chương trình tiên tiến)18
14Kỹ thuật cơ khí (Chương trình tiên tiến)18
15Kỹ thuật xây dựng15
16Kỹ thuật máy tính16
17Kỹ thuật vật liệu15
18Kỹ thuật môi trường15
19Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa20
20Công nghệ kỹ thuật cơ khí18
21Kiến trúc15

Điểm chuẩn năm 2021:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn 2021
1Kỹ thuật cơ khí (Chương trình tiên tiến)18.0
2Kỹ thuật điện (Chương trình tiên tiến)18.0
3Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa19.0
4Kỹ thuật Cơ – Điện tử17.0
5Kỹ thuật máy tính16.0
6Kỹ thuật cơ khí16.0
7Kỹ thuật cơ khí động lực16.0
8Kỹ thuật điện16.0
9Kỹ thuật điện tử – viễn thông16.0
10Kỹ thuật xây dựng15.0
11Kỹ thuật vật liệu15.0
12Kỹ thuật môi trường15.0
13Công nghệ kỹ thuật ô tô19.0
14Công nghệ chế tạo máy15.0
15Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử16.0
16Kinh tế công nghiệp15.0
17Quản lý công nghiệp15.0
18Ngôn ngữ Anh15.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kinh tế công nghiệp – ĐH Thái Nguyên các năm trước dưới đây:

TTTên ngành
Điểm chuẩn
20192020
1Ngôn ngữ Anh13.515
2Kỹ thuật máy tính1515
3Công nghệ chế tạo máy13.515
4Công nghệ kỹ thuật ô tô1618
5Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử13.515
6Quản lý công nghiệp13.515
7Kinh tế công nghiệp13.515
8Kỹ thuật cơ khí13.515
9Kỹ thuật cơ điện tử1517
10Kỹ thuật cơ khí động lực13.515
11Kỹ thuật điện13.515
12Kỹ thuật điện tử – viễn thông13.515
13Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa1518
14Kỹ thuật xây dựng13.515
15Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình tiên tiến)1618
16Kỹ thuật Điện (Chương trình tiên tiến)1618
17Kỹ thuật vật liệu/15
18Kỹ thuật môi trường/15
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.