Điểm chuẩn Đại học Kinh tế công nghiệp – ĐH Thái Nguyên năm 2020

0
293

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên đã chính thức công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên năm 2020

Điểm trúng tuyển đã được công bố.

Điểm sàn Đại học KTCN Thái Nguyên năm 2020

Điểm sàn Đại học Kinh tế công nghiệp – ĐH Thái Nguyên năm 2020 như sau:

Ngành
Điểm sàn 2020
Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh
Kỹ thuật cơ khí 18
Kỹ thuật điện 18
Chương trình chuẩn
Kỹ thuật cơ khí 15
Kỹ thuật vật liệu 15
Kỹ thuật Cơ điện tử 17
Kỹ thuật điện 15
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18
Kỹ thuật Điện tử, viễn thông 15
Kỹ thuật máy tính (Tin học công nghiệp) 15
Kỹ thuật Cơ khí động lực 15
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) 15
Công nghệ chế tạo máy 15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
Công nghệ kỹ thuật ô tô 18
Kinh tế công nghiệp 15
Quản lý công nghiệp 15
Ngôn ngữ Anh 15

Điểm chuẩn Đại học KTCN Thái Nguyên năm 2020

Đã được cập nhật.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Kinh tế công nghiệp – ĐH Thái Nguyên năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Ngôn ngữ Anh 13.5 15
Kỹ thuật máy tính 15 15
Công nghệ chế tạo máy 13.5 15
Công nghệ kỹ thuật ô tô 16 18
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 13.5 15
Quản lý công nghiệp 13.5 15
Kinh tế công nghiệp 13.5 15
Kỹ thuật cơ khí 13.5 15
Kỹ thuật cơ điện tử 15 17
Kỹ thuật cơ khí động lực 13.5 15
Kỹ thuật điện 13.5 15
Kỹ thuật điện tử – viễn thông 13.5 15
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15 18
Kỹ thuật xây dựng 13.5 15
Kỹ thuật Cơ khí (CTTT) 16 18
Kỹ thuật Điện (CTTT) 16 18
Kỹ thuật vật liệu / 15
Kỹ thuật môi trường / 15