Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM năm 2022

4482

Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 xét theo kết quả học bạ THPT và điểm thi đánh giá năng lực.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM năm 2022

Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT đã được cập nhật!!

Điểm chuẩn UEF năm 2022

Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 22/7 – 17h00 ngày 20/8/2022.

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ THPT của trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn học bạ
Quản trị kinh doanh 18.0
Kinh doanh quốc tế 18.0
Marketing 18.0
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 18.0
Luật 18.0
Luật kinh tế 18.0
Luật quốc tế 18.0
Kinh doanh thương mại 18.0
Quản trị nhân lực 18.0
Quản trị văn phòng 18.0
Kinh tế quốc tế 18.0
Quản trị khách sạn 18.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.0
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18.0
Bất động sản 18.0
Quan hệ công chúng 18.0
Công nghệ truyền thông 18.0
Quảng cáo 18.0
Quản trị sự kiện 18.0
Truyền thông đa phương tiện 18.0
Tài chính – Ngân hàng 18.0
Kế toán 18.0
Công nghệ tài chính 18.0
Kiểm toán 18.0
Tài chính quốc tế 18.0
Thương mại điện tử 18.0
Thiết kế đồ họa 18.0
Công nghệ thông tin 18.0
Khoa học dữ liệu 18.0
Quan hệ quốc tế 18.0
Ngôn ngữ Anh 18.0
Ngôn ngữ Nhật 18.0
Ngôn ngữ Hàn Quốc 18.0
Ngôn ngữ Trung Quốc 18.0
Tâm lý học 18.0

2. Điểm chuẩn xét điểm thi đánh giá năng lực

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHCM như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn ĐGNL
Quản trị kinh doanh 600
Kinh doanh quốc tế 600
Marketing 600
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 600
Luật 600
Luật kinh tế 600
Luật quốc tế 600
Kinh doanh thương mại 600
Quản trị nhân lực 600
Quản trị văn phòng 600
Kinh tế quốc tế 600
Quản trị khách sạn 600
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 600
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 600
Bất động sản 600
Quan hệ công chúng 600
Công nghệ truyền thông 600
Quảng cáo 600
Quản trị sự kiện 600
Truyền thông đa phương tiện 600
Tài chính – Ngân hàng 600
Kế toán 600
Công nghệ tài chính 600
Kiểm toán 600
Tài chính quốc tế 600
Thương mại điện tử 600
Thiết kế đồ họa 600
Công nghệ thông tin 600
Khoa học dữ liệu 600
Quan hệ quốc tế 600
Ngôn ngữ Anh 600
Ngôn ngữ Nhật 600
Ngôn ngữ Hàn Quốc 600
Ngôn ngữ Trung Quốc 600
Tâm lý học 600

3. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Kinh doanh quốc tế 20
Công nghệ truyền thông 20
Luật quốc tế 20
Khoa học dữ liệu 19
Kiểm toán 19
Quảng cáo 19
Quan hệ quốc tế 19
Ngôn ngữ Nhật 19
Ngôn ngữ Trung Quốc 19
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 19
Quan hệ công chúng 19
Kinh doanh thương mại 19
Quản trị nhân lực 19
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19
Bất động sản 19
Quản trị kinh doanh 18
Luật 18
Luật kinh tế 18
Quản trị văn phòng 18
Truyền thông đa phương tiện 18
Tài chính – Ngân hàng 18
Tài chính quốc tế 18
Công nghệ tài chính 18
Tâm lý học 18
Marketing 17
Quản trị khách sạn 17
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17
Kinh tế quốc tế 17
Quản trị sự kiện 17
Ngôn ngữ Anh 17
Ngôn ngữ Hàn Quốc 17
Kế toán 17
Thương mại điện tử 17
Công nghệ thông tin 17
Thiết kế đồ họa 17

Điểm chuẩn 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Marketing 24.0
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 24.0
Kinh doanh quốc tế 23.0
Thương mại điện tử 23.0
Quan hệ công chúng 23.0
Quản trị kinh doanh 22.0
Quản trị nhân lực 22.0
Công nghệ thông tin 22.0
Quan hệ quốc tế 21.0
Kinh doanh thương mại 21.0
Quản trị khách sạn 21.0
Ngôn ngữ Anh 21.0
Thiết kế đồ họa 21.0
Tâm lý học 21.0
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.0
Công nghệ truyền thông 20.0
Tài chính – Ngân hàng 20.0
Luật quốc tế 20.0
Bất động sản 20.0
Tài chính quốc tế 20.0
Kế toán 19.0
Luật 19.0
Luật kinh tế 19.0
Ngôn ngữ Trung Quốc 19.0
Ngôn ngữ Nhật 19.0
Ngôn ngữ Hàn Quốc 19.0
Quảng cáo 19.0
Khoa học dữ liệu 19.0

Tra cứu kết quả từ 9h00 ngày 16/9 tại https://www.uef.edu.vn/ket-qua-tuyen-sinh/ket-qua-xet-tuyen-diem-thi-thpt

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM năm 2020 như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Quản trị kinh doanh 19 22
Kinh doanh quốc tế 19 23
Marketing 18 23
Kinh doanh thương mại 20
Luật kinh tế 17 19
Luật quốc tế 20 20
Luật học 17 19
Quản trị nhân lực 17 22
Quản trị khách sạn 18 21
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18 20
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 17 24
Quan hệ công chúng 17 21
Quảng cáo 19
Thương mại điện tử 18 21
Công nghệ truyền thông 18 20
Tài chính – Ngân hàng 17 20
Kế toán 17 19
Công nghệ thông tin 17 20
Khoa học dữ liệu 19
Ngôn ngữ Anh 17 19
Quan hệ quốc tế 21 21
Ngôn ngữ Nhật 20 19
Ngôn ngữ Hàn Quốc 19 19
Ngôn ngữ Trung Quốc 19