Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp năm 2021

0
17477

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp năm 2021

Đã cập nhật điểm chuẩn theo kết quả thi THPT năm 2021.

Điểm sàn UNETI năm 2021

Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm sàn 2021
CS Nam Định CS Hà Nội
Ngôn ngữ Anh 16.0 18.5
Quản trị kinh doanh 17.0 19.5
Kinh doanh thương mại 16.0 18.5
Tài chính – Ngân hàng 16.0 18.0
Kế toán 16.0 18.0
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 16.0 19.0
Công nghệ thông tin 17.0 20.0
Công nghệ kỹ thuật máy tính 16.0 19.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 16.0 18.0
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 17.0 19.0
công nghệ kỹ thuật Ô tô 19.0
Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử 16.0 19.0
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông 16.0 18.0
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa 17.0 19.5
Công nghệ sợi, dệt 16.0 17.0
Công nghệ dệt, may 16.0 18.0
Công nghệ thực phẩm 16.0 18.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16.0 18.5

Điểm chuẩn UNETI 2021

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2021
CS Nam Định CS Hà Nội
Ngôn ngữ Anh 17.25 19.25
Quản trị kinh doanh 17.75 21.5
Kinh doanh thương mại 16.75 20.75
Tài chính – Ngân hàng 16.75 18.5
Kế toán 17.25 19.25
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 17.25 19.75
Công nghệ thông tin 18.75 21.5
Công nghệ kỹ thuật máy tính 17.25 19.75
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 16.75 19.75
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 17.75 20.5
công nghệ kỹ thuật Ô tô / 20.5
Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử 17.25 20.75
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông 16.75 18.5
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa 18.25 21.25
Công nghệ sợi, dệt 17.0 18.0
Công nghệ dệt, may 17.25 19.25
Công nghệ thực phẩm 17.0 19.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.25 19.25

Tham khảo điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp năm 2020:

Ngành học Điểm chuẩn 2020
Học bạ Thi THPT
Trụ sở tại Hà Nội  
Công nghệ thông tin 22 19.5
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 22 18.5
Công nghệ dệt, may 21.5 18
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 21.5 18.5
Quản trị kinh doanh 20.5 17.5
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 20.5 18.5
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 20 17.5
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 20 17
Kế toán 19.5 17
Kinh doanh thương mại 19.5 17
Công nghệ thực phẩm 19 16
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 19 16.5
Ngôn ngữ Anh 18.5 16
Tài chính – Ngân hàng 18.5 16
Công nghệ sợi, dệt 18 15
Cơ sở Nam Định  
Công nghệ dệt, may 18.5 16
Công nghệ thông tin 18.5 16.5
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18.5 15.5
Quản trị kinh doanh 18.5 17
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18 15.5
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18 15.5
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 18 16
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 17.5 16
Công nghệ thực phẩm 17.5 15.25
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 17.5 16
Kinh doanh thương mại 17.5 16.5
Kế toán 17.5 16
Công nghệ sợi, dệt 16.5 15
Ngôn ngữ Anh 16.5 15
Tài chính – Ngân hàng 16.5 15