Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội năm 2020

0
512

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội đã công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) và điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội chính thức đã được cập nhật

Điểm xét tuyển năm 2020 (điểm sàn)

Điểm sàn Đại học Kinh tế – ĐHQGHN năm 2020 như sau:

Ngành học Điểm sàn 2020
Chương trình CLC yêu cầu tiếng Anh đạt 4/10
Quản trị kinh doanh 18
Tài chính – Ngân hàng 18
Kế toán 18
Kinh tế quốc tế 18
Kinh tế 18
Kinh tế phát triển 18
Chương trình liên kết QT yêu cầu tiếng Anh đạt 6.5/10
QHE80 16.5

Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020

Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn thi/bài thi đối với thí sinh thuộc khu vực 3 (KV3), được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Điểm tối thiểu cho mỗi môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm

Đối với các CTĐT CLC điểm tiếng Anh tối thiểu đạt từ 4/10 trở lên (trừ 5 ngành của Khoa QT&KD điểm tiếng Anh >=5 điểm)./

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – ĐHQGHN năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Chương trình CLC yêu cầu tiếng Anh đạt 4/10
Quản trị kinh doanh 29,6 33.45
Tài chính – Ngân hàng 28,08 32.72
Kế toán 28,07 32.6
Kinh tế quốc tế 31,06 34.5
Kinh tế 27,08 32.47
Kinh tế phát triển 23,5 31.73
Chương trình liên kết QT yêu cầu tiếng Anh đạt 6.5/10
Quản trịnh kinh doanh (LKQT do ĐH Troy, Hoa Kỳ cấp bằng) 23.45 30.57