Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội năm 2021

0
624

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – ĐHQGHN năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – ĐHQGHN năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Chương trình CLC yêu cầu tiếng Anh đạt 4/10
Quản trị kinh doanh 29,6 33.45
Tài chính – Ngân hàng 28,08 32.72
Kế toán 28,07 32.6
Kinh tế quốc tế 31,06 34.5
Kinh tế 27,08 32.47
Kinh tế phát triển 23,5 31.73
Chương trình liên kết QT yêu cầu tiếng Anh đạt 6.5/10
Quản trịnh kinh doanh (LKQT do ĐH Troy, Hoa Kỳ cấp bằng) 23.45 30.57