Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2022

8618

Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2022

Điểm trúng tuyển xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được cập nhật!!

Điểm sàn Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2022

Điểm sàn trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Quản trị kinh doanh
Marketing
Kinh doanh quốc tế
Kinh doanh thương mại
Thương mại điện tử
Tài chính – Ngân hàng
Kế toán
Kiểm toán
Quản trị nhân lực
Hệ thống thông tin quản lý
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh
Luật học
Luật kinh tế
Kinh tế
Quản lý nhà nước
Thống kê kinh tế
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Quản trị khách sạn

Điểm chuẩn DUE năm 2022

1/ Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn học bạ
Kinh tế 26.5
Thống kê kinh tế 25.5
Quản lý nhà nước 25.5
Quản trị kinh doanh 27.5
Marketing 28.0
Kinh doanh quốc tế 28.0
Kinh doanh thương mại 28.0
Thương mại điện tử 27.75
Tài chính – Ngân hàng 27.25
Kế toán 27.0
Kiểm toán 27.0
Quản trị nhân lực 27.75
Hệ thống thông tin quản lý 26.0
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh 27.5
Luật 26.5
Luật kinh tế 27.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 27.0
Quản trị khách sạn 27.0

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn ĐGNL
Kinh tế
Thống kê kinh tế
Quản lý nhà nước
Quản trị kinh doanh
Marketing
Kinh doanh quốc tế
Kinh doanh thương mại
Thương mại điện tử
Tài chính ngân hàng
Kế toán
Kiểm toán
Quản trị nhân lực
Hệ thống thông tin quản lý
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh
Luật học
Luật kinh tế
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Quản trị khách sạn

3/ Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Kinh tế 24.5
Thống kê kinh tế 23.25
Quản lý nhà nước 23
Quản trị kinh doanh 25
Marketing 26.5
Kinh doanh quốc tế 26
Kinh doanh thương mại 25
Thương mại điện tử 26
Tài chính – Ngân hàng 23.75
Công nghệ tài chính 23.5
Kế toán 23.75
Kiểm toán 23.75
Quản trị nhân lực 24.75
Hệ thống thông tin quản lý 23.75
Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh 24.5
Luật 23.5
Luật kinh tế 25
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24
Quản trị khách sạn 23

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Kinh tế 25.0
Thống kê kinh tế 24.75
Quản lý nhà nước 24.25
Quản trị kinh doanh 26.0
Marketing 26.75
Kinh doanh quốc tế 26.75
Kinh doanh thương mại 26.25
Thương mại điện tử 26.5
Tài chính – Ngân hàng 25.25
Kế toán 25.5
Kiểm toán 25.5
Quản trị nhân lực 26.0
Hệ thống thông tin và quản lý 24.75
Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh 25.5
Luật 24.75
Luật kinh tế 25.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.25
Quản trị khách sạn 24.75

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Điểm TT TTNV
Kinh tế 20.75 24.25 13
Quản trị kinh doanh 22 25 13
Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành 22.25 24.5 4
Quản trị khách sạn 23 25 4
Marketing 22.75 26 9
Kinh doanh thương mại 21.75 25.25 10
Kinh doanh quốc tế 24 26.75 9
Tài chính – Ngân hàng 20.5 24 6
Kế toán 21 24.25 5
Kiểm toán 21 24.25 8
Hệ thống thông tin quản lý 19.5 22.5 6
Thống kê kinh tế / 22.75 4
Thương mại điện tử 21.25 25.25 7
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh / 23.5 5
Quản trị nhân lực 21.75 25 6
Quản lý Nhà nước / 22 9
Luật 20 23 11
Luật kinh tế 21.25 24 10