Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2021

0
5088

Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2022

Đã cập nhật điểm trúng tuyển năm 2021.

Điểm sàn DUE năm 2021

Điểm sàn trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Quản trị kinh doanh 18.0
Marketing 18.0
Kinh doanh quốc tế 18.0
Kinh doanh thương mại 15.0
Thương mại điện tử 15.0
Tài chính – Ngân hàng 15.0
Kế toán 15.0
Kiểm toán 15.0
Quản trị nhân lực 15.0
Hệ thống thông tin quản lý 15.0
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh 15.0
Luật học 15.0
Luật kinh tế 15.0
Kinh tế 15.0
Quản lý nhà nước 15.0
Thống kê kinh tế 15.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.0
Quản trị khách sạn 15.0

Điểm chuẩn DUE năm 2021

1/ Điểm chuẩn xét học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Kinh tế 25.0
Thống kê kinh tế 23.5
Quản lý nhà nước 23.5
Quản trị kinh doanh 26.5
Marketing 27.25
Kinh doanh quốc tế 27.5
Kinh doanh thương mại 26.0
Thương mại điện tử 26.25
Tài chính ngân hàng 25.25
Kế toán 24.75
Kiểm toán 24.75
Quản trị nhân lực 26.5
Hệ thống thông tin quản lý 23.5
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh 24.0
Luật học 24.0
Luật kinh tế 25.75
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 24.75
Quản trị khách sạn 25.5

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn ĐGNL
Kinh tế 798
Thống kê kinh tế 742
Quản lý nhà nước 737
Quản trị kinh doanh 849
Marketing 886
Kinh doanh quốc tế 923
Kinh doanh thương mại 880
Thương mại điện tử 894
Tài chính ngân hàng 851
Kế toán 800
Kiểm toán 814
Quản trị nhân lực 845
Hệ thống thông tin quản lý 801
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh 843
Luật học 757
Luật kinh tế 845
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 800
Quản trị khách sạn 809

3/ Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Kinh tế 25.0
Thống kê kinh tế 24.75
Quản lý nhà nước 24.25
Quản trị kinh doanh 26.0
Marketing 26.75
Kinh doanh quốc tế 26.75
Kinh doanh thương mại 26.25
Thương mại điện tử 26.5
Tài chính – Ngân hàng 25.25
Kế toán 25.5
Kiểm toán 25.5
Quản trị nhân lực 26.0
Hệ thống thông tin và quản lý 24.75
Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh 25.5
Luật 24.75
Luật kinh tế 25.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.25
Quản trị khách sạn 24.75

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Điểm TT TTNV
Kinh tế 20.75 24.25 13
Quản trị kinh doanh 22 25 13
Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành 22.25 24.5 4
Quản trị khách sạn 23 25 4
Marketing 22.75 26 9
Kinh doanh thương mại 21.75 25.25 10
Kinh doanh quốc tế 24 26.75 9
Tài chính – Ngân hàng 20.5 24 6
Kế toán 21 24.25 5
Kiểm toán 21 24.25 8
Hệ thống thông tin quản lý 19.5 22.5 6
Thống kê kinh tế / 22.75 4
Thương mại điện tử 21.25 25.25 7
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh / 23.5 5
Quản trị nhân lực 21.75 25 6
Quản lý Nhà nước / 22 9
Luật 20 23 11
Luật kinh tế 21.25 24 10