Điểm chuẩn trường Đại học Kiên Giang năm 2022

1215

Thông tin chi tiết về điểm sàn, cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển mới nhất theo từng phương thức xét tuyển của trường Đại học Kiên Giang năm 2022.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kiên Giang năm 2022

Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được cập nhật!!

Điểm chuẩn trường Đại học Kiên Giang

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Kiên Giang năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn học bạ
Sư phạm Toán học 24
Giáo dục tiểu học 24
Quản trị kinh doanh 17
Kế toán 16
Ngôn ngữ Anh 16
Luật 16
Công nghệ thông tin 16
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 16
Công nghệ kỹ thuật ô tô 16
Công nghệ thực phẩm 16
Tài chính – Ngân hàng 16
Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 16
Du lịch 16
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 16
Công nghệ kỹ thuật môi trường 16
Quản lý tài nguyên và môi trường 15
Nuôi trồng thủy sản 15
Công nghệ sinh học 15
Chăn nuôi 15
Khoa học cây trồng 15

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực

Điểm chuẩn trường Đại học Kiên Giang xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQGHCM năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn ĐGNL
Sư phạm Toán học 710
Giáo dục tiểu học 710
Quản trị kinh doanh 550
Kế toán 550
Ngôn ngữ Anh 550
Luật 550
Công nghệ thông tin 550
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 550
Công nghệ kỹ thuật ô tô 550
Công nghệ thực phẩm 550
Tài chính – Ngân hàng 550
Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 550
Du lịch 550
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 550
Công nghệ kỹ thuật môi trường 550
Quản lý tài nguyên và môi trường 550
Nuôi trồng thủy sản 550
Công nghệ sinh học 550
Chăn nuôi 550
Khoa học cây trồng 550

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường Đại học Kiên Giang năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Sư phạm toán học 19
Giáo dục tiểu học 19
Quản trị kinh doanh 14
Kế toán 14
Ngôn ngữ Anh 14
Luật 14
Công nghệ thông tin 14
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 14
Công nghệ kỹ thuật ôt ô 14
Công nghệ thực phẩm 14
Tài chính – Ngân hàng 14
Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 14
Du lịch 14
Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa 14
Công nghệ kỹ thuật môi trường 14
Quản lý tài nguyên và môi trường 14
Nuôi trồng thủy sản 14
Công nghệ sinh học 14
Chăn nuối 14
Khoa học cây trồng 14

Điểm chuẩn xét điểm thi THPT năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn 2021
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 14.0
Du lịch 14.0
Khoa học cây trồng 14.0
Chăn nuôi 14.0
Nuôi trồng thủy sản 14.0
Quản lý tài nguyên và môi trường 14.0
Công nghệ kỹ thuật môi trường 14.0
Công nghệ sinh học 14.0
Công nghệ thực phẩm 14.0
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 14.0
Công nghệ thông tin 14.0
Luật 14.0
Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 14.0
Tài chính – Ngân hàng 14.0
Ngôn ngữ Anh 14.0
Kế toán 14.0
Quản trị kinh doanh 16.0
Sư phạm Toán học 19.0