Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2020

0
376

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn xét theo học bạ năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội theo phương thức xét điểm thi THPT đã được cập nhật.

Điểm chuẩn ĐH Kiểm Sát Hà Nội xét học bạ

Ghi chú:

+ Khu vực miền Bắc: Từ Quảng Bình trở ra

+ Khu vực miền Nam: Từ Quảng Trị trở vào

Tên ngành Điểm chuẩn học bạ 2020
Ngành Luật (Mã ngành: 7380101) 
Thí sinh Nam miền Bắc khối A00 24.9
Thí sinh Nam miền Bắc khối A01 22.483
Thí sinh Nam miền Bắc khối C00 23.433
Thí sinh Nam miền Bắc khối D01 22.7
Thí sinh Nam miền Nam khối A00 26.1
Thí sinh Nam miền Nam khối A01 25.2
Thí sinh Nam miền Nam khối C00 25.516
Thí sinh Nam miền Nam khối D01 Không có thí sinh ĐKXT
Thí sinh Nữ miền Bắc khối A00 27.216
Thí sinh Nữ miền Bắc khối A01 26.11
Thí sinh Nữ miền Bắc khối C00 27.3
Thí sinh Nữ miền Bắc khối D01 26.816
Thí sinh Nữ miền Nam khối A00 26.25
Thí sinh Nữ miền Nam khối A01 24.616
Thí sinh Nữ miền Nam khối C00 26.416
Thí sinh Nữ miền Nam khối D01 24.466

Điểm chuẩn ĐH Kiểm Sát Hà Nội xét kết quả thi THPT

Đã cập nhật.

Ghi chú:

+ Khu vực miền Bắc: Từ Quảng Bình trở ra

+ Khu vực miền Nam: Từ Quảng Trị trở vào

Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2020 như sau:

Đối tượng xét tuyển Khối 2019 Điểm chuẩn 2020
Thí sinh Nam miền Bắc A00 21.75 25.2
A01 20.3 21.2
C00 26.25 27.5
D01 20.85 23.45
Thí sinh Nam miền Nam A00 20.2 21.4
A01 16.75 17.7
C00 24 25.75
D01 15.6 16.2
Thí sinh Nữ miền Bắc A00 22.5 25.7
A01 22.1 22.85
C00 28 29.67
D01 23.65 25.95
Thí sinh Nữ miền Nam A00 21.25 24.95
A01 20.25 21.6
C00 25.25 27.75
D01 21.2 24.3