Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội năm 2020

0
420

Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN năm 2021

Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển Điểm chuẩn 2020
Chương trình chuẩn
Toán học 23.6
Toán tin 25.2
Vật lí học 22.5
Khoa học vật liệu 21.8
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân 20.5
Hóa học 24.1
Công nghệ kỹ thuật hóa học 24.8
Sinh học 23.1
Công nghệ sinh học 25.9
Địa lí tự nhiên 18
Quản lý đất đai 20.3
Khoa học môi trường 17
Công nghệ kỹ thuật môi trường 18
Khí tượng và khí hậu học 18
Hải dương học 17
Địa chất học 17
Quản lý tài nguyên và môi trường 17
Chương trình thí điểm
Máy tính và khoa học thông tin 26.1
Khoa học dữ liệu 25.2
Kỹ thuật điện tử và tin học 25
Khoa học thông tin địa không gian 18
Khoa học và công nghệ thực phẩm 24.4
Tài nguyên và môi trường nước 17
Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường 17
Quản lý phát triển đô thị và bất động sản 21.4
Chương trình tiên tiến & CLC
Máy tính và khoa học thông tin 24.8
Công nghệ kỹ thuật hóa học 18.5
Hóa dược 23.8
Công nghệ sinh học 21.5
Công nghệ kỹ thuật môi trường 18
Hóa học (CTTT) 18.5
Khoa học môi trường (CTTT) 17